Popis projektu

realizácie „Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici“

V rámci predkladaného projektu . Nezanedbateľným efektom stavebných úprav bude prostredníctvom zateplenia časti obvodového plášťa. Okrem stavebných prác bude modernizácia prebiehať prostredníctvom (práčovňa)  pre oblasť ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je

Uvedený cieľ bude naplnený realizáciou 6 hlavných aktivít:

 • Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu DFNsP Banská Bystrica za účelom optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vytvorenie predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • Komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry IKT, 
 • Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove DFNsP Banská Bystrica,
 • Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu DFNsP Banská Bystrica,

čo sa prejaví do plnenia základných ukazovateľov

 • P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov:   90,058 t CO2
 • P0374 - Počet renovovaných verejných budov:  1 budova
 • P0579 - Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc:  1 všeobecná nemocnica
 • P0614 - Podlahová plocha renovovaných verejných budov:   8 693,38  m2
 • P0700 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 294 620 kWh/rok 

Zároveň prepokladáme, že úspešná realizácia projektu výrazne prispeje k dosiahnutiu výsledkových ukazovateľov pre špecifický cieľ 2.1.3:

 • R0094 Skrátenie doby hospitalizácie:  cieľová hodnota  4,57 dňa
 • R0095 Obložnosť akútnych lôžok: cieľová hodnota 79,63 %

Harmonogram realizácie projektu bol stanovený na 36 mesiacov, so začiatkom 3/2019 a ukončením 02/2022.

Miesto realizácie projektu je Námestie Ludvíka Svobodu 6818/4, 974 01 Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj.

Viac
Subjekt
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.01.2022
Celková suma
13,683,294 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,598,918 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavádzanie opatrení na zvýšenie energet…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšenie podmienok mobility pre osoby …
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Komplexná modernizácia a rozšírenie inf…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
11.11.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
12.08.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Inštalácia najmodernejších zdravotnícky…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
12.08.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia a rekonštrukcia existujúce…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
90,058 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
294620,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
8693,38 (m2)
Naposledy aktualizované
22.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Plynový chromatograj s hmotnostnou detekciou)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,361 €
Schválené na preplatenie
109,361 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Plynový chromatograj s hmotnostnou detekciou)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,361 €
Schválené na preplatenie
109,361 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Chladnička lekárska)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
6,480 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Chladnička lekárska)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
6,480 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Zobrazovacia technika (USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,480 €
Schválené na preplatenie
186,480 €
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia technika (USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,480 €
Schválené na preplatenie
186,480 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538,698 €
Schválené na preplatenie
538,698 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538,698 €
Schválené na preplatenie
538,698 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Terapeutické zariadenia (klinický tympanometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
3,289 €
Realizácia
-
Názov

Terapeutické zariadenia (klinický tympanometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
3,289 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Vybavenie operačných sál (Operačný ORL Mikroskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,835 €
Schválené na preplatenie
93,835 €
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (Operačný ORL Mikroskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,835 €
Schválené na preplatenie
93,835 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (Flexibilný broncho fibroskop malý, stredný, veľký, Videobronchoskopická zostava)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,787 €
Schválené na preplatenie
94,787 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (Flexibilný broncho fibroskop malý, stredný, veľký, Videobronchoskopická zostava)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,787 €
Schválené na preplatenie
94,787 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Terapeutické zariadenia (systém vysoko prietokovej respiračnej kyslíkovej terapie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,152 €
Schválené na preplatenie
181,152 €
Realizácia
-
Názov

Terapeutické zariadenia (systém vysoko prietokovej respiračnej kyslíkovej terapie)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,152 €
Schválené na preplatenie
181,152 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (Detský flexibilný naso-faryngo-laryngoskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,350 €
Schválené na preplatenie
7,350 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (Detský flexibilný naso-faryngo-laryngoskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,350 €
Schválené na preplatenie
7,350 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Terapeutické zariadenia (Prístroj na terapeutickú hypotermiu pre deti a adolescentov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,170 €
Schválené na preplatenie
25,170 €
Realizácia
-
Názov

Terapeutické zariadenia (Prístroj na terapeutickú hypotermiu pre deti a adolescentov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,170 €
Schválené na preplatenie
25,170 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Centrifúga)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
10,380 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Centrifúga)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
10,380 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (Videoendoskopická Full HD zostava pre gastroendoskopiu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,239 €
Schválené na preplatenie
242,239 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (Videoendoskopická Full HD zostava pre gastroendoskopiu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,239 €
Schválené na preplatenie
242,239 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Zobrazovacia technika (Echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenia ciev)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,120 €
Schválené na preplatenie
189,120 €
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia technika (Echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenia ciev)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,120 €
Schválené na preplatenie
189,120 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (vyštikávač suchých krvných vzoriek)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,712 €
Schválené na preplatenie
65,712 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (vyštikávač suchých krvných vzoriek)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,712 €
Schválené na preplatenie
65,712 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Plnoautomatizovaný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,580 €
Schválené na preplatenie
263,580 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Plnoautomatizovaný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,580 €
Schválené na preplatenie
263,580 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939,430 €
Schválené na preplatenie
939,430 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939,430 €
Schválené na preplatenie
939,430 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (ergometrické pracovisko s bežiacim pásom)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,358 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (ergometrické pracovisko s bežiacim pásom)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,358 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (rozšírený priamy videolaryngoskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (rozšírený priamy videolaryngoskop)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (videoendoskopická 4K/UHD Arthroskopická multidisciplinárna veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,040 €
Schválené na preplatenie
203,040 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (videoendoskopická 4K/UHD Arthroskopická multidisciplinárna veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,040 €
Schválené na preplatenie
203,040 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Endoskopické zariadenia (videoendoskopická 4K/UHD chirurgická multidisciplinárna veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,959 €
Schválené na preplatenie
180,959 €
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (videoendoskopická 4K/UHD chirurgická multidisciplinárna veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,959 €
Schválené na preplatenie
180,959 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vybavenie operačných sál (rozvieracie systémy)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,437 €
Schválené na preplatenie
37,437 €
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (rozvieracie systémy)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,437 €
Schválené na preplatenie
37,437 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (anestéziologický prístroj)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,540 €
Schválené na preplatenie
222,540 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (anestéziologický prístroj)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,540 €
Schválené na preplatenie
222,540 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Monitor vitálnych funkcií OAIM, Centrálny monitor OAIM)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,678 €
Schválené na preplatenie
298,678 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Monitor vitálnych funkcií OAIM, Centrálny monitor OAIM)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,678 €
Schválené na preplatenie
298,678 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

IKT - počítače na diagnostikovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
14,040 €
Realizácia
-
Názov

IKT - počítače na diagnostikovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
14,040 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

IKT - system vzdialenej správy

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
4,097 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

IKT - system vzdialenej správy

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
4,097 €
Realizácia
-
Názov

Inkubátory, lôžká, ležadlá (akútne detské elektrické lôžko)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,156 €
Schválené na preplatenie
69,156 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Inkubátory, lôžká, ležadlá (akútne detské elektrické lôžko)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,156 €
Schválené na preplatenie
69,156 €
Realizácia
-
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (Urgentný transportný vozík stretcher s RTG ložnou plochou, Urgentný transportný vozík stretcher štandard)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,346 €
Schválené na preplatenie
36,346 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (Urgentný transportný vozík stretcher s RTG ložnou plochou, Urgentný transportný vozík stretcher štandard)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,346 €
Schválené na preplatenie
36,346 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,745 €
Schválené na preplatenie
211,744 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (MRI monitor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (MRI monitor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,880 €
Schválené na preplatenie
29,880 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Anestéziologický prístroj MRI komp.)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Anestéziologický prístroj MRI komp.)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
45,600 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Prenosný monitor Bispektrálneho indexu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Prenosný monitor Bispektrálneho indexu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,297 €
Schválené na preplatenie
6,297 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Transportný ventilátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Transportný ventilátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,924 €
Schválené na preplatenie
39,924 €
Realizácia
-
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Cerebrálno-somatický monitor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Zariadenia intenzívnej medicíny (Cerebrálno-somatický monitor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,960 €
Schválené na preplatenie
234,960 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Defibrilátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Defibrilátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Endoskopické zariadenia (Videoendoskopická Full HD ORL veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Endoskopické zariadenia (Videoendoskopická Full HD ORL veža)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (Vyšetrovacie ležadlo výškovo nastaviteľné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (Vyšetrovacie ležadlo výškovo nastaviteľné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (multidisciplinárny operačný stôl)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Vybavenie operačných sál (multidisciplinárny operačný stôl)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (operačné svietidlá)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Vybavenie operačných sál (operačné svietidlá)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové prvky (interiérové prvky 4.C.01 dospávanie)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Interiérové prvky (interiérové prvky 4.C.01 dospávanie)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (systém na meranie PH a impedancie v tráviacom trakte)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (systém na meranie PH a impedancie v tráviacom trakte)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Zobrazovacia technika (USG pre oftalmológiu)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia technika (USG pre oftalmológiu)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Vybavenie operačných salt (stropné vyšetrovacie svietidlo)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných salt (stropné vyšetrovacie svietidlo)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

IKT - LAN infraštruktúra (centrálne prepínače, prístupové prepínače, rozšírenie firewall)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - LAN infraštruktúra (centrálne prepínače, prístupové prepínače, rozšírenie firewall)

faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Zobrazovacia technika (monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia technika (monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (rektálny manometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (rektálny manometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (hybridný novorodenecký inkubátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (hybridný novorodenecký inkubátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (neonatologické vyhrievané lôžko)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inkubátory, lôžka, ležadlá (neonatologické vyhrievané lôžko)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Zobrazovacia technika (transporty USG prístroj)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia technika (transporty USG prístroj)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (systém na meranie PH a impedancie v tráviacom trakte)

interný doklad

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (dezinfektor, parný sterilizátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (dezinfektor, parný sterilizátor)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Práčovňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Práčovňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (autoretorefraktometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
SURVEYE, s. r. o.
Žiadaná suma
13,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (autoretorefraktometer)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
SURVEYE, s. r. o.
Žiadaná suma
13,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - serverová infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

IKT - serverová infraštruktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (rektálny manometer)

Interný doklad

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Žiadaná suma
12,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
513,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
541,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové prvky (recepcia)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Interiérové prvky (recepcia)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - zálohovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

IKT - zálohovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Lôžková rampa nástenná, Stropný statív pevný, Stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Lôžková rampa nástenná, Stropný statív pevný, Stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (stropné vyšetrovacie svietidlo)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Vybavenie operačných sál (stropné vyšetrovacie svietidlo)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - serverová infraštruktúra (UPS, Hypervízor a management VM)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

IKT - serverová infraštruktúra (UPS, Hypervízor a management VM)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - LAN infraštruktúra (wifi)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

IKT - LAN infraštruktúra (wifi)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Lôžková rampa nástenná, Stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný, Stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (Lôžková rampa nástenná, Stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný, Stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Interiérové prvky (0.106 pracovisko sestier a lekárov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové prvky (0.106 pracovisko sestier a lekárov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Laboratórna a sterilizačná technika (chladnička lekárska)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačných sál (stropné vyšetrovacie svietidlo)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
569,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné zdravotnícke zariadenia (lôžková rampa nástenná, stropný statív pevný)

Faktúra

Vlastník dokladu
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
81,695 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
81,695 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
23,081 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
23,081 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
214,438 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
37,604 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Suma celkom
23,081 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
23,081 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Suma celkom
81,695 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
81,695 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
INTERTEC s.r.o.
IČO
00692972
Názov
SOFOS, s.r.o.
IČO
31318347
Názov
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO
31424562
Názov
BEGBIE, s.r.o
IČO
36638676
Názov
Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o.
IČO
35683546
Názov
EKOKROK s.r.o.
IČO
31590403
Názov
SURVEYE, s. r. o.
IČO
47619651
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
DREMONT spol. s r.o.
IČO
31567282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.