Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Počet žiadostí
20
Projekty
17
Úspešnosť žiadostí
90%
Celková suma
147,274,175 €
Nezrovnalosti
304 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

„Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie s…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,246,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na oc…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,466,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,326,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,795,552 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Predprojektová príprava Univerzitnej nemocnice sv…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,610,471 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejše…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,476,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinický…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
356,489 €
Suma
3,096,541 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,384,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,717,121 €
Suma
1,927,437 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie administratívnych kapacít MZ SR v rá…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,854,999 €
Suma
1,855,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,821,436 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon pr…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,141 €
Suma
1,749,126 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomic…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,527,603 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
834,731 €
Vlastné zdroje
21,372 €
Projekt

Bridges for Birth

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
304 €
Vyčerpané z projektu
83,748 €
Suma
426,600 €
Vlastné zdroje
55,110 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
201,716 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie expertných kapacít pri implementácii EŠ…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,969 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,138 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,288,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Národný projekt Zdravé komunity

Zdravé regióny

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,155,635 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpeče…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,252,721 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúč…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,952,226 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
6,859,983 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných…

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
809,503 €
Suma
3,682,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
9,138 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,288,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

„Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie s…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,246,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na oc…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,466,177 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biob…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
130 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,734,882 €
Vlastné zdroje
878,459 €
Projekt

Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,326,336 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systém…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,199,719 €
Vlastné zdroje
609,381 €
Projekt

„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,795,552 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejše…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,476,795 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinický…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
356,489 €
Suma
3,096,541 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,384,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,717,121 €
Suma
1,927,437 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie administratívnych kapacít MZ SR v rá…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,854,999 €
Suma
1,855,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora administratívnych a odborných kapacít na …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,821,436 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon pr…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
172,141 €
Suma
1,749,126 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Bridges for Birth

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
304 €
Vyčerpané z projektu
83,748 €
Suma
426,600 €
Vlastné zdroje
55,110 €
Projekt

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernet…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
201,716 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie expertných kapacít pri implementácii EŠ…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,969 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.