„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“- I.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis projektu

Národný projekt s názvom:

má za cieľ napomôcť znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete ale najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.

Vypuknutie nákazy koronavírusom predstavuje silný tlak na celý zdravotnícky systém, ktorý nebol na túto epidémiu pripravený a dostatočne materiálno-technicky vybavený. Trh so špeciálnymi prístrojmi, ktoré boli potrebné na invazívnu zdravotnú starostlivosť najviac postihnutých covidových pacientov bol celosvetovo výrazne poddimenzovaný a nepokrýval požiadavky zdravotníckych zariadení. V danom čase bolo zrejmé, že prípadné individuálne obstarávanie špeciálnych prístrojov bude neúspešné resp. neprimerane finančne náročné. Z hľadiska hospodárnosti sa v posledných rokoch ukazuje, že centrálny nákup väčšieho množstva jedného druhu tovaru je efektívnejší nástroj pri dosahovaní hospodárnosti verejných výdavkov. Aby otrasy na strane ponuky vybraných komodít mali čo najmenší dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo centrálny nákup špeciálneho zdravotníckeho vybavenia pre invazívnu liečbu ochorenia COVID-19, ktoré bolo následne umiestnené do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Na zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti bol v prvých mesiacoch vypuknutia pandémie vyvíjaný nesmierny tlak na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a činnosť týchto zariadení sa musela sústrediť na zvládnutie tohto náporu. Menšie subjekty v zdravotníckom systéme nedisponujú odbornými skúsenosťami a ani kapacitami s implementáciou projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a je pre nich administratívne, technicky a finančne náročné pripravovať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

Národný projekt bude prioritné riešiť podporu zdravotníckeho systému, financovanie  opatrení v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovanie pacientov s diagnózou COVID-19, s  dôrazom na materiálno-technické vybavenie zdravotníckych a laboratórnych zariadení,   prispôsobenie pracovného prostredia a zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti. 

Jednotlivé aktivity budú zabezpečované prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR,  ako prijímateľa národného projektu v súčinnosti s partnerom projektu, ktorým je Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálny úrady. V súvislosti s vypuknutím pandémie a ochorením COVID-19 bolo nevyhnutné časť  ochranných pomôcok a materiálno-technického vybavenia zabezpečiť počas prvej vlny pandémie, a časť zdrojov plánovaného rozpočtu už bola realizovaná.  Potreba financovania zdravotníckeho vybavenia, testovania, opatrenia v oblasti prevencie chorôb, poskytovania ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia a zabezpečenia prístupu zdravotnej starostlivosti (prevencia, diagnostika, liečba a doliečovanie v súvislosti s ochorením COVID-19) bude realizovaná naprieč aktivitami prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov, a to, prostredníctvom nasledujúcich

PCV02 Názov:  Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia

PCV07 Názov:  Ventilátory na podporu liečby COVID-19 počet 

PCV09 Názov:  Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 

PCV12 Názov:  Počet informačných materiálov 

  • pripraviť zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  na prípadnú infekciu veľkej časti populácie,

  • zabezpečiť chýbajúce alebo neadekvátne technické, prístrojové a materiálne vybavenie zariadení pri diagnostike, liečbe a doliečovaní pacientov s diagnózou COVID-19,

  • zabezpečiť ochranu zdravotníkov v prvej línii a zamedziť tak prípadnému kolapsu personálu v zdravotníctve, 

  • zamedziť šíreniu vírusovej nákazy medzi pacientmi, ktorí sú v zdravotnej starostlivosti,

  • zachovať úroveň poskytovania adekvátnej zdravotnej starostlivosti,

  • zabezpečiť rozšírenie a modernizáciu technického vybavenia, informačných technológii pre efektívne a rýchle poskytnutie zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na prípadnú reprofilizáciu lôžok.

  • zvýšiť povedomie o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením  ochorenia COVID-1

  • Celé územie SR vrátane Bratislavského kraja

Viac
Subjekt
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Partneri
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.07.2021
Celková suma
10,795,552 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe …
Typ
Zvýšenie povedomia …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vybavenie zariadení zdravotníckeho syst…
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vybavenie zariadení zdravotníckeho syst…
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
19.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
25.02.2020
Názov
Vybavenie zariadení zdravotníckeho syst…
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe …
Typ
Zvýšenie povedomia …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vybavenie zariadení zdravotníckeho syst…
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia
Hodnota
10,032,818 €
Cieľ
10,700,937 €
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Ventilátory na podporu liečby COVID-19
Hodnota
341,0 (počet)
Cieľ
341,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet informačných materiálov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1000000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Chirana AURA V (1500) touchscreen 15"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
2,787,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Chirana AURA V (1500) touchscreen 15"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
88,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Chirana AURA V (3000) touchscreen 21"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
1,034,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Chirana AURA V (3000) touchscreen 21"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
34,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Chirana AURA V (3000) touchscreen 15"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
1,700,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Maquet Servo-air VRR

Maquet

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Maquet Servo-air MRR

Maquet

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Maquet servo-s + etCO2 VRR

Maquet

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Maquet servo-s + etCO2 MRR

Maquet

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Chirana AURA V (3000) touchscreen 21"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
68,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Chirana Aura V (3000) touchscreen 15"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
692,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Chirana Aura V (3000) touchscreen 15"

Chirana AURA

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
188,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Chirana AURA Basic touchscreen 15"

Chirana AURA Basic touchscreen 15"

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
CHIRANA Medical, a.s.
Žiadaná suma
1,076,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

HAMILTON C3 (automatizácia v hodnote 14000 € grátis)

HAMILTON

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

HAMILTON C3

HAMILTON

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
458,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

HAMILTON C3

HAMILTON

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

HAMILTON C1

HAMILTON

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom VRR

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom MRR

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom

Dräger Savina 300 SELECT so zvlhčovačom

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

QIAxcel Advanced System

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

PX1 PCR Plate Sealer

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

C1000 Touch Thermal Cycler

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

QW200 Droplet Digital PCR System

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Pipetovacie stanica

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Automatický izolátor nukleových kyselín

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Sekvenátor MiSeq system

Prístrojové vybavenie laboratória

Vlastník dokladu
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov IČO
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.