„Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR“

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis projektu

Realizáciou  projektu „Manažment sa posilní ochrana verejného zdravia obyvateľstva a odolnosť zdravotníckeho systému v čase pandémie COVID_19 prostredníctvom zabezpečenia dostatočného počtu testovacích súprav.

Cieľom projektu je obstaranie testov na diagnostické testovanie pri podozrení na ochorenie COVID-19. Využitie sa týka najmä skríningového testovania pri komunitnom šírení infekcie, v ohniskách a zároveň zohráva významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrolovaní prenosu infekcie. 

P0401 Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 2 (Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky, Správa štátnych hmotných rezerv  Slovenskej republiky)

PCV03 Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19: 48 299 997,90 EUR

PCV10 Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19: 12 545 454 ks

Cieľová skupina: obyvateľstvo SR

Miesto realizácie: celé územie SR

Viac
Subjekt
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.05.2022
Celková suma
36,246,757 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
26.02.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zahraničných subjektov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osobné ochranné prostriedky
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19
Hodnota
48,299,998 €
Cieľ
48,299,998 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19
Hodnota
12545454,0 (počet)
Cieľ
12545454,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky_ 07_2021

Personálne výdavky_projekt BKG2_07_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky_08_2021

Personálne výdavky_projekt_BKG2_08_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Faktúra č. 113917850 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113917850 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113917931 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113917931 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113918039 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113918039 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113918612 - závod Borovina

Faktúra č. 113918612 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 1113920869 - závod Brodnianka

Faktúra č. 1113920869 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920871 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113920871 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920872 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113920872 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920873 - závod Brodnianka

Faktúra č. 113920873 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920874 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113920874 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920875 - závod Brodnianka

Faktúra č. 113920875 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920876 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113920876 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920877 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113920877 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113921441 - závod Borovina

Faktúra č. 113921441 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113943575 - závod Borovina

Faktúra č. 113943575 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113944686 - závod Borovina

Faktúra č. 113944686 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113973370 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113973370 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974336 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113974336 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974337 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113974337 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974338 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113974338 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113921436 - závod Brodnianka

Faktúra č. 113921436 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113923784 - závod Borovina

Faktúra č. 113923784 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113953057 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113953057 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969194- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113969194- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950524 - závod Borovina

Faktúra č. 113950524 - závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950787 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113950787 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950803 - závod Brodnianka

Faktúra č. 113950803 - závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950805 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113950805 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950806 - závod Ľupčianka

Faktúra č. 113950806 - závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113951006 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113951006 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950804 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113950804 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950807 - závod Kopaničiar

Faktúra č. 113950807 - závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969187- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113969187- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969197- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113969197- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969297- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113969297- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969583- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113969583- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969626- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113969626- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970884- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113970884- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970885- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113970885- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970919- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113970919- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971373- závod Borovina

Faktúra č. 113971373- závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971374- závod Borovina

Faktúra č. 113971374- závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971375- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113971375- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
677,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975872- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113975872- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975873- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113975873- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975874- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113975874- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975875- závod Kopaničiar

Faktúra č. 113975875- závod Kopaničiar

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915517- závod Borovina

Faktúra č. 113915517- závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915706- závod Borovina

Faktúra č. 113915706- závod Borovina

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915707- závod Brodnianka

Faktúra č. 113915707- závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915708- závod Brodnianka

Faktúra č. 113915708- závod Brodnianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915709- závod Ľupčianka

Faktúra č. 113915709- závod Ľupčianka

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra č. 113918039 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113918039 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113918612 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113918612 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920869 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920869 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920871 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920871 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920872 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920872 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920873 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920873 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920874 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920874 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920875 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920875 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113921441 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113921441 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950787 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950787 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920876 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920876 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113920877 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113920877 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113917850 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113917850 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113917931 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113917931 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113943575 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113943575 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113944686 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113944686 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113973370 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113973370 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974336 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113974336 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974337 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113974337 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113974338 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113974338 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113921436 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113921436 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113923784 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113923784 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950524 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950524 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950803 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950803 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950805 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950805 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950806 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950806 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113951006 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113951006 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950804 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950804 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113950807 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113950807 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113953057 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113953057 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970885 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113970885 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970919 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113970919 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969187 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969187 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969194 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969194 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969197 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969197 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969297 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969297 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969583 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969583 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113969626 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113969626 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113970884 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113970884 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971373 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113971373 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971374 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113971374 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113971375 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113971375 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975872 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113975872 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975873 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113975873 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975874 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113975874 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113975875 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113975875 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915517 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113915517 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915706 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113915706 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915707 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113915707 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915708 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113915708 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 113915709 - daň - 25.5.2021

Faktúra č. 113915709 - daň - 25.5.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Faktúra č. 101295

Zabezpečenie publicity pre projekt s názvom Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémia spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdravotnícky systém SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
12,074,999 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO
00165565
Názov
Plotbase s. r. o.
IČO
45674515
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.