č . 31 Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni v znení Usmernenia č. 8 zo dňa 5. 09. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
31.10.2017
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje SR
0 €
Zdroje EÚ
125,937,210 €
Prijaté žiadosti
42
Suma schválených žiadostí
212,283,289 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok …

Správa štátnych hmotných reze…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,146,256 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na reg…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,724,000 €
Suma
42,726,179 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

„Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie s…

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,246,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,082,789 €
Suma
18,156,075 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie materiálneho vybavenia Ministerstva vnú…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,089,796 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného zá…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,741,767 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičs…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,582,078 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie inte…

Horská záchranná služba

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,777 €
Suma
5,519,086 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mobilná komunikácia HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,314,512 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrann…

Horská záchranná služba

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,161,277 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Manažment síl a prostriedkov HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,957,514 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrann…

Horská záchranná služba

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,999,243 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment …

Ministerstvo zdravotníctva Sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
834,731 €
Vlastné zdroje
21,372 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.