Popis projektu

Optimalizáciou mechanizmov rozvoja spolupráce Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR), posilnením intervenčných kapacít a metodikou výcviku dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) získa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) – Prezídium HaZZ - ucelený mechanizmus umožňujúci dlhodobý rozvoj DPO SR/DHZO na Slovensku.

Realizáciou projektu bude nastavená dlhodobá stratégia rozvoja a pripravenosti DHZO. Počas realizácie projektu sa budú prelínať tri hlavné podaktivity.

Prvou podkativitou je tvorba Cieľom je pripraviť strategický dokument, ktorý bude navrhovať zmeny nielen na úrovni internej spolupráce pri spoločnom nasadzovaní, ale rovnako na úrovni legislatívnej, intervenčnej a výcvikovej.

Druhou podaktivitou je podpora intervenčných kapacít DHZO tak, aby dokázali plniť úlohy pri včasnej a efektívnej intervencii počas krízových situácií spôsobených zmenou klímy. Prostredníctvom realizácie projektu dôjde k posilneniu 365 DHZO na celom území Slovenskej republiky. 

Treťou podaktivitou projektu je zmodernizovať a rozšíriť výcvikový plán DHZO vo výcvikovom centre Lešť. Realizáciou tejto aktivity bude zabezpečený nielen výcvik všetkých  podporených DHZO v podaktivite 2, ale dôjde najmä k efektívnemu prepájaniu podpory výcviku a posilneniu intervenčných kapacít.

  • počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1,
  • čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy: 85,
  • počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy: 367,
  • počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 366,
  • počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností: 2,
  • počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik: 2892,
  • zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít: 500 000.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.11.2023
Celková suma
42,726,179 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
41,724,000 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
11.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
17.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
11.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zahraničných subjektov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
85,0 (min)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
0 €
Cieľ
500,000 €
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
366,0 (počet)
Cieľ
366,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
367,0 (počet)
Cieľ
367,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
2632,0 (počet)
Cieľ
2892,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008763 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008763 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008821 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008821 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008822 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008822 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008836 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008836 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008857 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008857 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008883 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008883 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008884 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008884 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008922 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008922 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008946 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008946 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505216913 W715/5526

WAWRZASZEK ISS F/7SK/0001/02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505260216 W715/5620

WAWRZASZEK F/7SK/0002/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505260217 W715/5621

WAWRZASZEK F/7SK/0002/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505260218 W715/5622

WAWRZASZEK F/7SK/0002/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805263773 W715/5625

WAWRZASZEK F/7SK/0003/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05263774 W715/5624

WAWRZASZEK F/7SK/0003/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105263775 W715/5623

WAWRZASZEK F/7SK/0003/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505260829 W715/5627

WAWRZASZEK F/7/SK/0004/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305260831 W715/5626

WAWRZASZEK F/7/SK/0004/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05264066 W715/5629

WAWRZASZEK F/7/SK/0004/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905263491 W715/5628

WAWRZASZEK F/7/SK/0004/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05263192 W715/5633

WAWRZASZEK F/7SK/0005/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305263194 W715/5632

WAWRZASZEK F/7SK/0005/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405260529 W715/5630

WAWRZASZEK F/7SK/0005/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605264064 W715/5631

WAWRZASZEK F/7SK/0005/12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05272605 W715/5652

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272318 W715/5651

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272315 W715/5650

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305260215 W715/5649

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105260214 W715/5648

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405260532 W715/5643

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105263193 W715/5635

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705263490 W715/5636

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505260832 W715/5637

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805264065 W715/5639

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805264356 W715/5640

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605264355 W715/5641

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05264357 W715/5642

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205260531 W715/5644

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005260530 W715/5645

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005263489 W715/5646

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605260533 W715/5647

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272606 W715/5653

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105260830 W715/5634

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705260833 W715/5638

Faktúra F/7SK/0001/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305271683 W715/5655

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272883 W715/5656

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205273165 W715/5658

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805272313 W715/5659

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05271700 W715/5663

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905272319 W715/5662

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272317 W715/5661

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605272312 W715/5660

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05273169 W715/5657

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105273173 W715/5654

Faktúra F/7SK/0002/01/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105271682 W715/5670

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272607 W715/5664

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05272314 W715/5666

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05271681 W715/5667

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505273175 W715/5669

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805272604 W715/5671

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272884 W715/5672

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272316 W715/5665

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805273171 W715/5668

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805273168 W715/5673

Faktúra F/7SK/0001/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305271702 W715/5682

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272881 W715/5680

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405273166 W715/5679

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605273167 W715/5674

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05273477 W715/5675

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605273170 W715/5676

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272882 W715/5677

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505271703 W715/5678

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105271701 W715/5681

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405273474 W715/5683

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105271679 W715/5684

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05271678 W715/5685

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805271680 W715/5686

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805273476 W715/5687

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605273475 W715/5688

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705273176 W715/5689

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705273758 W715/5690

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505273757 W715/5691

Faktúra F/7SK/0002/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272588 W715/5695

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005273469 W715/5692

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205274042 W715/5693

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405274043 W715/5694

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805274045 W715/5696

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05274046 W715/5698

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272589 W715/5699

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272270 W715/5700

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272590 W715/5701

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205273473 W715/5702

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605271676 W715/5703

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805271677 W715/5704

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272285 W715/5705

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905273471 W715/5706

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005273472 W715/5707

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05272278 W715/5708

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905273759 W715/5709

Faktúra F/7SK/0003/02/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105274047 W715/5711

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305274048 W715/5712

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105273755 W715/5713

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605272276 W715/5715

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105274341 W715/5716

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305274339 W715/5717

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805274336 W715/5718

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805273753 W715/5719

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272279 W715/5710

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305273756 W715/5714

F/7SK/0001/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905274331 W715/5720

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205274039 W715/5721

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405272583 W715/5722

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272587 W715/5723

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05274337 W715/5724

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605273752 W715/5725

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905272868 W715/5726

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005272273 W715/5727

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705273470 W715/5728

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905273468 W715/5729

F/7SK/0002/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05273754 W715/5738

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005273763 W715/5730

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805272277 W715/5731

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505273466 W715/5732

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272284 W715/5733

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05274340 W715/5734

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272867 W715/5735

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405272275 W715/5736

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05272586 W715/5737

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305273174 W715/5739

F/7SK/0003/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305274342 W715/5744

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905272272 W715/5740

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505272866 W715/5741

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705273761 W715/5742

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272864 W715/5743

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705273467 W715/5745

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105274338 W715/5746

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272865 W715/5747

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905274037 W715/5748

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005274332 W715/5749

F/7SK/0004/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605272584 W715/5754

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272870 W715/5750

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005274038 W715/5751

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205272274 W715/5752

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905272871 W715/5753

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805272585 W715/5755

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05273172 W715/5756

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605274335 W715/5757

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405274334 W715/5758

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705272271 W715/5759

F/7SK/0005/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805272280 W715/5762

F/7SK/0006/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005274041 W715/5760

F/7SK/0006/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905274040 W715/5761

F/7SK/0006/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505273760 W715/5763

F/7SK/0006/03/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305272283 W715/5767

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005272869 W715/5768

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905288505 W715/5769

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705288504 W715/5770

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005288506 W715/5771

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05281496 W715/5772

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405287990 W715/5773

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905273762 W715/5765

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105272282 W715/5766

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05272281 W715/5764

F/7SK/0001/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05282096 W715/5780

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805287989 W715/5774

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205288507 W715/5775

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205281797 W715/5776

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605281799 W715/5777

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605281494 W715/5778

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805282095 W715/5779

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205274333 W715/5781

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105282357 W715/5782

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005281796 W715/5783

F/7SK/0002/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805285014 W715/5790

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105282097 W715/5784

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605282094 W715/5785

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305282358 W715/5786

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405281798 W715/5787

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805281495 W715/5788

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105281497 W715/5789

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05287993 W715/5791

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05287315 W715/5792

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805287992 W715/5793

F/7SK/0003/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305287317 W715/5794

F/7SK/0005/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605287991 W715/5795

F/7SK/0005/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105287316 W715/5796

F/7SK/0005/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05293535 W715/5797

F/7SK/0005/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405293000 W715/5798

F/7SK/0005/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605274044 W715/5697

Faktúra F/7SK/0004/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605293533 W715/5807

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005294127 W715/5806

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105293536 W715/5805

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805293839 W715/5810

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605293838 W715/5811

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105294623 W715/5813

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205294355 W715/5814

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405294356 W715/5812

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405293837 W715/5809

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205293836 W715/5808

Faktúra F/7SK/0007/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05294359 W715/5815

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605294357 W715/5816

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805294358 W715/5817

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305295207 W715/5818

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505294916 W715/5819

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705294917 W715/5820

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905294918 W715/5821

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105295206 W715/5822

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05294622 W715/5823

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905294126 W715/5824

Faktúra F/7SK/0008/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305298947 W715/5854

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105295772 W715/5853

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405295488 W715/5852

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405299816 W715/5851

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605299817 W715/5850

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205299815 W715/5849

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505298951 W715/5848

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705298952 W715/5847

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05299531 W715/5845

Faktúra F/7SK/0004/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305299239 W715/5844

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705294125 W715/5843

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405295491 W715/5842

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605295489 W715/5841

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205294128 W715/5840

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405294129 W715/5839

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105294914 W715/5838

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305294915 W715/5837

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505294625 W715/5836

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305294624 W715/5835

Faktúra F/7SK/0003/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105300100 W715/5868

Faktúra F/7SK/0006/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005299814 W715/5867

Faktúra F/7SK/0006/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305300101 W715/5866

Faktúra F/7SK/0006/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905300099 W715/5865

Faktúra F/7SK/0006/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905295776 W715/5832

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305295773 W715/5831

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605295203 W715/5833

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705295775 W715/5830

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505295774 W715/5829

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005293835 W715/5828

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05295205 W715/5827

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805295204 W715/5826

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605295492 W715/5825

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605294621 W715/5834

Faktúra F/7SK/0002/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805293534 W715/5804

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305293537 W715/5803

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105293004 W715/5802

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05293003 W715/5801

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805293002 W715/5800

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B6052931001 W715/5799

Faktúra F/7SK/0006/04/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105300386 W715/5864

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205300106 W715/5863

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905300104 W715/5862

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705300103 W715/5861

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505298948 W715/5860

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05299237 W715/5859

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105299241 W715/5858

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905299813 W715/5857

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305298950 W715/5856

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105299238 W715/5855

Faktúra F/7SK/0005/05/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705299812 W715/5878

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005300816 W715/5877

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805299530 W715/5876

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705300389 W715/5875

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305300390 W715/5874

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805299527 W715/5873

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05299240 W715/5872

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05300385 W715/5871

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605299526 W715/5870

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105299529 W715/5869

Faktúra F/7SK/0001/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505300813 W715/5888

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405300818 W715/5887

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205295490 W715/5886

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505300391 W715/5885

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805299236 W715/5884

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305300387 W715/5883

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505300388 W715/5882

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205300817 W715/5881

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705300814 W715/5880

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805300384 W715/5879

Faktúra F/7SK/0002/06/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
01.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505303016 W715/5909

Faktúra F/7SK/0004/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505303310 W715/5897

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505299811 W715/5896

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105303594 W715/5895

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005303019 W715/5894

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105302722 W715/5893

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305302723 W715/5892

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905303309 W715/5891

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205300820 W715/5889

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805299818 W715/5846

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905303312 W715/5890

Faktúra F/7SK/0001/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05299528 W715/5904

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205304026 W715/5905

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805303592 W715/5906

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05303593 W715/5907

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705303017 W715/5898

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605303591 W715/5899

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905300815 W715/5900

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705298949 W715/5901

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505302724 W715/5902

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705302725 W715/5903

Faktúra F/7SK/0002/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905303018 W715/5908

Faktúra F/7SK/0003/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505304621 W715/5918

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905304024 W715/5915

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105304325 W715/5911

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705303311 W715/5910

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05304324 W715/5919

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105305491 W715/5917

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505304327 W715/5913

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305304326 W715/5912

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005304025 W715/5914

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705304023 W715/5916

Faktúra F/7SK/0005/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105305782 W715/5929

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305306349 W715/5927

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905305786 W715/5925

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705305785 W715/5923

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05305201 W715/5922

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305304620 W715/5924

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305305783 W715/5926

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05306073 W715/5928

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305304911 W715/5921

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05305490 W715/5920

Faktúra F/7SK/0006/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305304908 W715/5949

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605306636 W715/5947

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05306879 W715/5945

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605306071 W715/5943

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305306352 W715/5941

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305306075 W715/5940

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705306354 W715/5942

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605306880 W715/5944

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805306878 W715/5946

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305305489 W715/5948

Faktúra F/7SK/0008/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505305199 W715 / 5935

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105304910 W715 / 5934

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705304619 W715 / 5933

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505304618 W715 / 5931

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805305200 W715 / 5930

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005300105 W715 / 5932

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805306072 W715 / 5939

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505305784 W715 / 5938

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105305202 W715 / 5937

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505300102 W715 / 5936

Faktúra F/7SK/0007/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105307161 W715/5957

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605306877 W715/5951

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205306634 W715/5958

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405306635 W715/5956

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05306350 W715/5954

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05306638 W715/5950

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505307163 W715/5952

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105306639 W715/5955

Faktúra F/7SK/0009/07/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005308561 W715/5982

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605307494 W715/5979

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B305307162 W715/5953

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B705307780 W715/5981

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105307497 W715/5980

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205308562 W715/5984

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905308560 W715/5983

Faktúra F/7SK/0003/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05307496 W715/5974

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905307781 W715/5971

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405308062 W715/5969

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170BX05307160 W715/5975

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805307495 W715/5973

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005307779 W715/5970

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805308064 W715/5972

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405308563 W715/5976

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105306074 W715/5978

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B205308061 W715/5977

Faktúra F/7SK/0002/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605308063 W715/5968

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B905307778 W715/5967

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105306351 W715/5966

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B405306070 W715/5965

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505306353 W715/5964

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B005305787 W715/5962

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B505304909 W715/5961

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B105305488 W715/5960

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B605300819 W715/5959

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.3 - Cisternová automobilová striekačka 4x2 na podvozku IVECO Daily ZCFC170B805306637 W715/5963

Faktúra F/7SK/0001/08/2019 WAWRZASZEK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,000 €
Schválené na preplatenie
114,000 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku - 06.09. - 07.09.2019, 13.09. - 14.09.2019, 20.09. - 21.09.2019, 27.09. - 28.09.2019, 28.06. - 29.06.2019

Faktúra 8860007177 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku - 06.09. - 07.09.2019, 13.09. - 14.09.2019, 20.09. - 21.09.2019, 27.09. - 28.09.2019, 28.06. - 29.06.2019

Faktúra 8860007177 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku 08.11. - 09.11.2019

Faktúra 8860007211 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku 08.11. - 09.11.2019

Faktúra 8860007211 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku 15.11. - 16.11.2019

Faktúra 8860007224 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku 15.11. - 16.11.2019

Faktúra 8860007224 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku 22.11. - 23.11.2019

Faktúra 8860007263 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku 22.11. - 23.11.2019

Faktúra 8860007263 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku 29.11. - 30.11.2019

Faktúra 8860007264 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.18 - Ubytovanie účastníkov výcviku 29.11. - 30.11.2019

Faktúra 8860007264 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku 06.03. - 07.03.2020

Faktúra 8860007497 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku 06.03. - 07.03.2020

Faktúra 8860007497 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009085 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009085 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009101 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009101 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009137 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009137 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009136 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009136 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009176 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009176 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009180 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009180 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009210 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009210 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 02. - 03.10.2020

Faktúra 8860007739 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

1.19 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 02. - 03.10.2020

Faktúra 8860007739 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 25. - 26.09.2020

Faktúra 8860007713 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 25. - 26.09.2020

Faktúra 8860007713 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 18. - 19.09.2020

Faktúra 8860007703 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 18. - 19.09.2020

Faktúra 8860007703 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 11. - 12.09.2020

Faktúra 8860007687 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 11. - 12.09.2020

Faktúra 8860007687 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 04. - 05.09.2020

Faktúra 8860007686 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku vo VC HaZZ Lešť - 04. - 05.09.2020

Faktúra 8860007686 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

1.19 Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008232 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

1.18 Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008232 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008235 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008235 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008252 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008252 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008265 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008265 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008311 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008311 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008384 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008384 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008370 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008370 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008350 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008350 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008366 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008366 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

01.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008385 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

01.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860008385 Centrum účelových zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009323 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009323 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009386 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009386 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009387 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009387 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009237 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009237 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009262 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009262 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009281 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009281 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009307 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009307 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009403 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009403 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009417 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009417 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010326 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010326 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

1.17 Koordinátor výcvikov

Súhrnný účtovný doklad č. 3 - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad č.2 - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

1.8 Prípravkár - terénny pomocný pracovník

Súhrnný účtovný doklad č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.6 Výcvikár - odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.5 Veliteľ - Expert/špecialista

Súhrnný účtovný doklad č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.7 Výcvikár - vodič inštruktor - odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Projektový manažér - interný

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.1 Člen pracovnej skupiny - tvorba stratégie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 1.1 Člen pracovnej skupiny HaZZ - tvorba stratégie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.8 Prípravkár (výcvikový tím A+B+C)

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.5 Veliteľ (výcvikový tím A+B+C) - expert/špecialista

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.6 Výcvikár a 1.7 Výcvikár - inštruktor (výcvikový tím A+B+C)

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.4 - SMOKE & NOISE mobile trainer

Faktúra 001032023 driveING

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
driveING, s.r.o.
Žiadaná suma
604,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

1.19 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009808 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

1.18 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009808 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009808 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009808 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009974

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009974

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009974

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860009974

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

1.5 Veliteľ (výcvikový tím A+B+C)

Súhrnný účtovný doklad č. 1 mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.6 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad č. 1 mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.8 Prípravkár (výcvikový tím A+B+C)

Súhrnný účtovný doklad č. 1 mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.7 Výcvikár - inštruktor

Súhrnný účtovný doklad č. 1 mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

1.8 Prípravkár

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

1.5 Veliteľ

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

1.6 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

1.7 Výcvikár - inštruktor

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

1.8 Prípravkár

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.5 Veliteľ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.6 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.7 Výcvikár - inštruktor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - Podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010130 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010130 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

1.10 - Ubytovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010274 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

1.11 - Stravovanie pre účastníkov výcviku

Faktúra 8860010274 CÚZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

1.6 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

1.8 Prípravkár

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

1.5. Veliteľ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

1.7 Výcvikár vodič inštruktor

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - podaktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

1.5 Veliteľ - Expert/Špecialista

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.7 Výcvikár - vodič inštruktor - odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.6 Výcvikár - odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.8 Prípravkár - terénny pomocný pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
driveING, s.r.o.
IČO
36438651
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.