Popis projektu

Cieľom projektu je posilnenie intervenčných kapacít a manažmentu pripravenosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Týmto projektom získa HaZZ vyššiu schopnosť rýchlo a efektívne zasiahnuť a riešiť mimoriadnu udalosť na celom území Slovenskej republiky.

Realizácia projektu pozostáva z troch aktivít, ktoré smerujú k napĺňaniu hlavného cieľa projektu.

je optimalizácia procesov riadenia mimoriadnej udalosti na krajskej úrovni HaZZ. Prostredníctvom projektu dôjde k vypracovaniu odborných metodických materiálov na regionálnej úrovni - krajských riaditeľstiev HaZZ vo vzťahu k špecifikám regiónu, potrebám rozvoja intervenčných a odborných kapacít a postupov pri zvládaní mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy.

je posilnenie intervenčných kapacít na regionálnej úrovni s cieľom posilniť technickú pripravenosť HaZZ naprieč územím Slovenskej republiky tak, aby dokázal účinne a efektívne zvládať vzniknuté mimoriadne udalosti.

je rozšírenie výcvikových nástrojov a postupov vo Výcvikom centre HaZZ Lešť pre členov HaZZ. Prebiehajúci výcvik hasičov bude doplnený o modernú záchranársku techniku. Prostredníctvom projektu dochádza k synergii medzi modernizáciou zboru a odbornou technickou pripravenosťou na zvládanie mimoriadnych udalostí.

  • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 8
  • Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy: 85
  • Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy: 72
  • Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 28
  • Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností: 8
  • Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik: 422
  • Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít: 500 000.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2023
Celková suma
18,156,075 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,082,789 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
07.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
07.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
0 €
Cieľ
500,000 €
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
29,0 (počet)
Cieľ
28,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zahraničných subjektov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
85,0 (min)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
305,0 (počet)
Cieľ
422,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
67,0 (počet)
Cieľ
89,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.2 Hasičská technika (prenosné mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody - 25 ks)

AQUA SOLUTIONS VF2018091

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Žiadaná suma
573,000 €
Schválené na preplatenie
573,000 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

1.2 - Hasičská technika - Veľkokapacitné mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody

EXIMA 2018/331

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571,200 €
Schválené na preplatenie
571,200 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.2 - Hasičská technika - Veľkokapacitné mobilné zariadenie na čistenie vody - úpravňa pitnej vody

EXIMA 2018/329

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285,600 €
Schválené na preplatenie
285,600 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Toyota Land Cruiser 6x6 JTFBV71J5J7651618

Faktura 19047 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ v.č. 034981.4

Faktura 19047 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Rádiostanica pre HaZZ

Faktura 19047 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktura 19047 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktura 19047 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19048 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19048 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Toyota Land Cruiser 6x6 JTFBV71J4J7651545

Faktúra 19048 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ v.č. 034981.5

Faktúra 19048 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19048 - THT SLOVENSKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Toyota Land Cruiser 6x6 JTFBV71J1J7651597

Faktúra 19072 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ v.č. 034981.7

Faktúra 19072 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19072 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19072 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19072 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Toyota Land Cruiser 6x6 JTFBV71J8J7651628

Faktúra 19071 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ v.č. 034981.6

Faktúra 19071 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19071 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19071 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19071 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Toyota Land Cruiser 6x6 JTFBV71J0J7651428

Faktúra 19073 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,546 €
Schválené na preplatenie
189,546 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Nadstavba vozidla pre účely HaZZ v.č. 034981.8

Faktúra 19073 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,920 €
Schválené na preplatenie
28,920 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Rádiostanica pre HaZZ

Faktúra 19073 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,774 €
Schválené na preplatenie
37,774 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia pre HaZZ

Faktúra 19073 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,191 €
Schválené na preplatenie
5,191 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Vozidlo pre Hasičský a záchranný zbor - Plánované servisné činnosti pre HaZZ

Faktúra 19073 - THT Slovensko

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,529 €
Schválené na preplatenie
24,529 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací (TATRA 158-8P6 TNU8P6R44HK001489) + podval na prevoz špeciálnej techniky (SVAN - TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5202)

Faktúra HYCA FV20190709

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací (TATRA 158-8P6 TNU8P6R44HK001490) + podval na prevoz špeciálnej techniky (SVAN - TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5203)

Faktúra HYCA FV20190710

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací (TATRA 158-8P6 TNU8P6R44HK001936) + podval na prevoz špeciálnej techniky (SVAN - TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5204)

Faktúra HYCA FV20190746

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací (TATRA 158-8P6 TNU8P6R44HK001491) + podval na prevoz špeciálnej techniky (SVAN - TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5205)

Faktúra HYCA FV20190747

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44HK001941 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5211

Faktúra FV20190999 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44JK001874 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5208

Faktúra FV20190998 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44HK001873 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5207

Faktúra FV20190997 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44HK001872 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5206

Faktúra FV20190996 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44HK001935 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5210

Faktúra FV20190995 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Nákladný automobil sklápací TATRA T158-8P6 TNU8P6R44HK001875 + podval na prevoz špeciálnej techniky SVAN TCH303-24V-17,5 TK9TCH303K1SS5209

Faktúra FV20190994 HYCA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
210,600 €
Schválené na preplatenie
210,600 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810326634

Faktúra 31920076 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810331188

Faktúra 31920077 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810326636

Faktúra 31920078 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810334934

Faktúra 31920079 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810334935

Faktúra 31920080 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - Automobilový nosič kontajnerov 6x6 - Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810334936

Faktúra 31920081 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810402907

Faktúra 31920104 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810405006

Faktúra 31920105 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810403253

Faktúra 31920106 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 Mercedes Benz AROCS 3345 WDB96401810403489

Faktúra 31920107 KURTA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,520 €
Schválené na preplatenie
230,520 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

1.2 Hasičská technika - Kontajner na odčerpávanie vody

Faktúra 310190032 PYRONOVA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
2,508,504 €
Schválené na preplatenie
2,508,504 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

1.2 Hasičská technika - Kontajner na odčerpávanie vody

Faktúra 310200004 PYRONOVA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
PYRONOVA s. r. o.
Žiadaná suma
2,508,504 €
Schválené na preplatenie
2,508,504 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 SCANIA P370 YS2P6X60005570692

Faktúra HYCA FV20191525

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
266,496 €
Schválené na preplatenie
266,496 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 SCANIA P370 YS2P6X60005570690

Faktúra HYCA FV20191526

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
266,496 €
Schválené na preplatenie
266,496 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 SCANIA P370 YS2P6X60005570766

Faktúra HYCA FV20191527

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
266,496 €
Schválené na preplatenie
266,496 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 SCANIA P370 YS2P6X60005570688

Faktúra HYCA FV20191528

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
266,496 €
Schválené na preplatenie
266,496 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

1.3 - Hasičská technika - vozidlá - automobilový nosič kontajnerov 6x6 SCANIA P370 YS2P6X60005570696

Faktúra HYCA FV20191529

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
HYCA s.r.o.
Žiadaná suma
266,496 €
Schválené na preplatenie
266,496 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

1.1 - Tvorca odborných metodických materiálov (mzdové výdavky pre tvorcov krajských stratégií)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - tvorcovia odborných metodických materiálov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2 Hasičská technika - Mobile FLASH OVER

Faktúra 002042023 driveING

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
driveING, s.r.o.
Žiadaná suma
724,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
PYRONOVA s. r. o.
IČO
31422802
Názov
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
IČO
46476521
Názov
HYCA s.r.o.
IČO
35900008
Názov
driveING, s.r.o.
IČO
36438651
Názov
Kurta, s. r. o.
IČO
31592490
Názov
EXIMA, spol. s r.o.
IČO
31622666
Názov
THT SLOVENSKO, s.r.o.
IČO
35870150
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.