Popis projektu

Zamestnanci rezortu musia neustále dbať o svoju bezpečnosť a svoje zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka ich konanie alebo ich zdržanie sa konania. Z uvedeného vyplýva povinnosť rezortu zabezpečiť dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a iných intervenčných kapacít tak aby v čo najväčšej možnej miere ochránil zdravie svojich zamestnancov.

Posilnené intervenčné kapacity nadobudnuté realizáciou projektu budú použité pri činnostiach príslušníkov HaZZ, PZ ako aj zamestnancov vo verejnom záujme. Ich distribúcia sa bude odvíjať podľa aktuálnej potreby a požiadaviek jednotlivých útvarov rezortu MV SR a bude reflektovať na vývoj situácie so šírením COVID-19.

Miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Použitie OOPP a dezinfekcie nadobudnutých prostredníctvom realizácie predloženého projektu je širokospektrálne a je možné ich uplatniť pri akejkoľvek mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy, čo zvyšuje efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  • Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 1 MV SR,
  • Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov: 7 929 604,49 EUR,
  • Osobné ochranné prostriedky: 4 258 136,00 ks.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.06.2022
Celková suma
12,089,796 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zahraničných subjektov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
Hodnota
-
Cieľ
7,929,604 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osobné ochranné prostriedky
Hodnota
-
Cieľ
4258136,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.