Popis projektu

Hlavnou aktivitou projektu je optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni zameranej na zníženie  negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19 a podaktivitou zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu.


Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) a ostatné intervenčné kapacity sú z pohľadu ŽoNFP rozmiestnené rovnomerne na úroveň ôsmich krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ). OOPP a posilnené intervenčné kapacity nadobudnuté realizáciou projektu budú použité pri činnostiach príslušníkov HaZZ v lokalitách postihnutých mimoriadnou situáciou. Distribúcia OOPP a potrebných intervenčných kapacít z KR HaZZ bude odzrkadľovať aktuálnu potrebu vzhľadom na vývoj situácie so šírením COVID-19. OOPP a intervenčné kapacity neslúžia len na priamy zásah v inkriminovanom čase, ale aj na odstraňovanie alebo zmierňovanie dopadov mimoriadnych udalostí ovplyvnených  zmenou klímy, čo zvyšuje efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 8 KR HaZZ
  • Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov: 5 993 294,15 EUR
  • Osobné ochranné prostriedky: 1 852 176 ks
Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.09.2023
Celková suma
5,582,078 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
07.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
20.03.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
07.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Osobné ochranné prostriedky
Hodnota
1666445,0 (počet)
Cieľ
1666445,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
Hodnota
2,612,880 €
Cieľ
2,612,880 €
Naposledy aktualizované
07.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky

Faktúra 42200051 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

1.10 - Mobilná dekontaminačná jednotka s náplňou

Faktúra 42200051 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

01.11 - Transportné prostriedky pre osoby s vysokonebezpečnou nákazou a systémy okamžitej izolácie pacienta (izolátor NIXUS IRO-30-25))

Faktúra FVT-2022-10-000029 Zepelin

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

01.11 - Transportné prostriedky pre osoby s vysokonebezpečnou nákazou a systémy okamžitej izolácie pacienta (biovak NIXUS ICH-D2)

Faktúra FVT-2022-10-000029 Zepelin

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2022
Názov

01.1 - Jednorazové OOPP - časť 1 - jednorazové ochranné návleky na obuv

Faktúra 1020220274 MEPIS HEALTHCARE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
110,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

01.1 - Jednorazové OOPP - časť 1 - jednorazový protichemický oblek, kategória III, typ 4,5,6

Faktúra 1020220274 MEPIS HEALTHCARE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Žiadaná suma
360,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

01.2 - Jednorazové OOPP - časť 2 - spevnené jednorazové rukavice

Faktúra 102208008 KORAKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

01.1. Jednorazové OOPP - časť 1 - jednorazové rukavice

Faktúra 102208008 KORAKO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

01.4 - Ochranná protichemická maska - celotvárová ochranná maska s prídavným adaptérom

Faktúra FV-221210/2022 TECHNO GROUP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

01.4 - Ochranná protichemická maska - opakovateľne použiteľný filter k ochrannej celotvárovej maske

Faktúra FV-221210/2022 TECHNO GROUP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

01.4 - Ochranná protichemická maska - celotvárová ochranná maska s prídavným adaptérom

Faktúra FV-221362/2022 TECHNO GROUP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

01.4 - Ochranná protichemická maska - celotvárová ochranná maska s prídavným adaptérom

Faktúra FV-221267/2022 TECHNO GROUP

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

01.13A - Systém priestorovej dezinfekcie - zariadenie pre priestorovú dezinfekciu (v.č.: SN17622, SN17671)

Faktúra 2054131 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - SANOSIL S010 Super 25 Ag

Faktúra 2054131 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - SANOSIL S010 Super 25 Ag

Faktúra 2054123 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

01.13A - Systém priestorovej dezinfekcie - zariadenie pre priestorovú dezinfekciu (v.č.: SN17404, SN17405, SN17406, SN17407)

Faktúra 2054123 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - SANOSIL S010 Super 25 Ag

Faktúra 2054092 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

01.13A - Systém priestorovej dezinfekcie - zariadenie pre priestorovú dezinfekciu (v.č.: SN17027, SN17032, SN17047)

Faktúra 2054092 Protech

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

01.8 - Uzatvárateľný plastový barel na kontaminované OOPP - sud na nebezpečné látky - plastový 120 l

Faktúra 211002043 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

01.6 - Igelitové zaťahovacie alebo zipsovacie vrecia na likvidáciu kontaminovaných OOPP - čierne odpadové vrecia 100 l so zaťahovacím pásikom

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - kovový stojan s plastovou tabuľkou, pozinkovaný

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - stojan pre vytyčovaciu pásku, pozinkovaný

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - vytyčovacia páska červeno-biela

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - univerzálna vodotesná lepiaca páska, striebornošedá

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - plastové vedierko s kovovým madlom

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.9 - Spotrebný materiál - záchranárske nožnice

Faktúra 211002101 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

01.7 - Mechanický tlakový rozprašovač pre dezinfekciu a dekontamináciu plôch a povrchov - tlakový chrbtový postrekovač 15 lit.

Faktúra 211002062 REO AMOS SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

01.5. - Dezinfekčné prostriedky - Sanosil S010 Ag (5kg)

Faktúra 21306 SANOSIL SK, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

01.12 - Prenosné ručné zariadenia na výrobu studenej hmly pre dezinfekciu predmetov a povrchov - Sanosil EasyFog

Faktúra 21306 SANOSIL SK, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - Sanosil S010 Ag (5kg)

Faktúra 21320 - SANOSIL SK, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

01.13B - Systém priestorovej dezinfekcie - Halofogger EXT

Faktúra 21320 - SANOSIL SK, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - Septoderm V (5 lit.)

Faktúra 3521090089 - Perfect Distribution, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - Desam Prim (5 lit.)

Faktúra 3521090089 - Perfect Distribution, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - DESAM OX (5 kg)

Faktúra 3521090089 - Perfect Distribution, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - Desprej New (5 lit.)

Faktúra 3521090089 - Perfect Distribution, a. s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

01.1 - Jednorázové OOPP - časť 1 - jednorázový skladací ochranný respirátor FFP3 s výdychovým ventilom

Faktúra 2021100100 - NILTEX, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

01.3 - Protichemický plynotesný ochranný oblek na opakované použitie - CPS 6800

Faktúra PFSTP2160473 Dräger Slovensko, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

01.4 Ochranná protichemická maska (s časticovým filtrom P3) - filter P3

Faktúra PFSTP2160473 Dräger Slovensko, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

01.4 Ochranná protichemická maska (s časticovým filtrom P3) X-PLORE 6570

Faktúra PFSTP2160473 Dräger Slovensko, s. r. o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

01.3 - Protichemický plynotesný ochranný oblek na opakované použitie - CPS 6800

Faktúra PFSTP2260018 Dräger

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
724,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

01.4 - Ochranná protichemická maska X-PLORE 6570

Faktúra PFSTP2260018 Dräger

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

01.14 - Priemyselný prací stroj (DANUBE WED-14 E ET2)

Faktúra 2021362 COMFORTA TEXTIL SERVIS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

01.14 - Priemyselný bubnový sušič (DANUBE DD-16 E BASIC PSM)

Faktúra 2021362 COMFORTA TEXTIL SERVIS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

1.15 - Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu

Faktúra 20230003 Novo Technologies

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Novo s.r.o.
Žiadaná suma
1,305,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

01.5 - Dezinfekčné prostriedky - dezinfekčná náplň ku dezinfekčným bránam (množstvo v litroch)

Faktúra 323022 Gedis distribution

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gedis distribution s. r. o.
Žiadaná suma
60,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

01.16 - Dezinfekčné brány

Faktúra 323022 Gedis distribution

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gedis distribution s. r. o.
Žiadaná suma
427,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov IČO
Názov
Gedis distribution s. r. o.
IČO
46630821
Názov
Novo s.r.o.
IČO
51458497
Názov
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
IČO
36605751
Názov
KORAKO plus, s. r. o.
IČO
43959954
Názov
Zepelin, s.r.o.
IČO
36322181
Názov
LUING PYREX, spol. s r.o.
IČO
64608484
Názov
NILTEX s. r. o.
IČO
51873885
Názov
Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO
31439446
Názov
Protech, spol. s r.o.
IČO
36057231
Názov
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
31400221
Názov
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
IČO
47719150
Názov
TECHNO GROUP spol. s r.o.
IČO
35838213
Názov
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
IČO
44798695
Názov
SANOSIL SK, s. r. o.
IČO
46631348
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.