Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s miestom realizácie "Dom HZS Liptovský Hrádok", je prostredníctvom zvýšenia úrovne kvality a efektivity vzdelávacieho systému zefektívniť, urýchliť a zabezpečiť včasnú a cielenú intervenciu, záchranné a pátracie operácie v prípade náhlych krízových situácií spôsobených klimatickými zmenami tak, aby sa v konečnom meradle dosiahlo zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Dosiahnuté to bude prostredníctvom vybudovania vysokošpecializovaného pracoviska (vrátane obstarania zariadení), ktoré pre záchranárov vytvorí simulované prostredie v bezpečných podmienkach a výcvik ich pripraví pre exteriérové nepriaznivé podmienky. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú: 1. vytvorenie koncepčných, analytických a metodických materiálov, 2. obstaranie zariadení, 3. skrátenie  času trvania zásahu, 4. zapojenie subjektov so zlepšeným vybavením interv. kapacitami, 5. zorganizovanie aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností, 6. počet osôb zapojených na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik, 7. počet zahraničných subjektov, 8. zníženie materiálnych škôd posilneným interv. kapacít. Všetky merateľné ukazovatele slúžia na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy.

Viac
Subjekt
Horská záchranná služba
Miesta realizácie
Liptovský Hrádok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.05.2023
Celková suma
5,519,086 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
8,777 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
10.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
20.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
136,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
1320,0 (min)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zahraničných subjektov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
63,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
0 €
Cieľ
19,085 €
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.14 Nákup - Krátka chrbticová dlaha - DPH

1700000172 Zdravotnícke vybavenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

1.2 Zdravotnícke vybavenie - Krátka chrbticová dlaha - DPH

1700000172 Zdravotnícke vybavenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

1.14 Krátka chrbticová dlaha

1900000683 Zdravotnícke vybavenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

1.2 Zdravotnícke vybavenie - Krátka chrbticová dlaha

1900000683 Zdravotnícke vybavenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

1.14 Figurína pre nácvik krízových stavov

1900000799 Zdravotnícke zariadenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

1.3 Zdravotnícke vybavenie - Figurína pre nácvik krízových stavov

1900000799 Zdravotnícke zariadenie

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,462 €
Schválené na preplatenie
8,462 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Odmeny - 6140005 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Ostatné príplatky - 6120025 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok-6120015 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Tarifný plat - 611005 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti- 625005 - L.Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - L.Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP-621 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - L. Prokešová - 09-10/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Okoličányová - 11-12/2019

Pr04 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1 Veľkoplošný pútač

Pr03 - Súhrnný účtovný doklad - pre skupinu výdavkov 518

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001- L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Okoličányová - 01-06 2020

SÚD/6/1 - Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
5,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

1.2 Materiálne zabezpečenie archívu a knižnice HZS/SLP + nové tituly - ČASOPISY

Faktúra č. OF2000734

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

1.2 Materiálne zabezpečenie archívu a knižnice HZS/SLP + nové tituly - KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

Faktúra č. OF2000734

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

1.2 Meracie zariadenia

Faktúra č. 202007

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

1.3 Meracie zariadenia - Silomer s prepojením na PC (2ks)

Faktúra č. 202006

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Odmeny - 6140005 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001- L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Okoličányová - 07-12/2020

SÚD/8/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
5,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistné do rezervného fondu solidatity - 625007 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie - 625004 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie - 625003 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie - 625002 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001- L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do VšZP - 621 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Osobný príplatok - 6120015 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
2,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Tarifný plat - 6110005 - L. Okoličányová - 01-04/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
4,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

2.1 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie - 625001- S. Husovská - 05-06/2021

SÚD/9/1 - Súhrnný účtovný doklad - Pr04 - mzdové výdavky - 521

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
Horská záchranná služba
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

1.2 Vybavenie, zariadenie. náradie a zabezpečenie archívu - Telefóny (140 ks)

Faktúra č. 1901146055 - Telefóny (140 ks)

Vlastník dokladu
Horská záchranná služba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov IČO
Názov
Horská záchranná služba
IČO
37879693
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
HELAGO-SK, s. r. o.
IČO
47479256
Názov
Ľuboš Vrbičan - CREATIVE SOLUTION
IČO
41726685
Názov
Try More, s.r.o.
IČO
47576570
Názov
Štefan Hamza - CHRISTIANIA
IČO
45239002
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.