Popis projektu

Cieľom projektu „Manažment síl a prostriedkov HaZZ“ je zvýšiť úroveň pripravenosti síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) na riešenie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy implementáciou softvérových a komunikačných nástrojov podporujúcich plánovanie a včasnú a efektívnu intervenciu síl a prostriedkov. Implementácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom realizácie nasledujúcich podaktivít napĺňajúcich hlavnú aktivitu projektu:

  • Podaktivita A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
  • Podaktivita A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu
  • Podaktivita A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností

V rámci Podaktivity 1 a 2 sa vybuduje nový informačný systém pre manažment síl a prostriedkov HaZZ, ktorý umožní nakladanie s prostriedkami, technickým vybavením a ľudskými zdrojmi tak, aby bol zásah v čase nasadenia v čo najvyššej miere efektívny.

V rámci Podaktivity 3 prebehne školenie školiteľov a následne školenie kľúčových používateľov podieľajúcich sa na plánovaní a riadení síl HaZZ. Pre účely školenia budú vypracované školiace materiály, ktoré bude možné využiť aj v budúcnosti.

Výstupy projektu budú nasadené a používané na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v rámci celej Slovenskej republiky. Prostredníctvom realizácie projektu sa zrealizujú podaktivity spadajúce pod hlavnú aktivitu „A. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni“.

P0557 - Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy: 1

P0401 - Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami: 1

P0135 - Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností: 1    

P0688 - Zníženie materiálnych škôd posilnení intervenčných kapacít: 500.000,-- €

P0035 - Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy: 85 min.

P0272 - Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik: 120

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
4,957,514 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia systémov, služieb a posil…
Typ
A. Optimalizácia sy…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
05.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
03.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do opatrení zameraných na výmenu informácií, skúseností, vzdelávanie a výcvik
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
85,0 (min)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie materiálnych škôd posilnením intervenčných kapacít
Hodnota
0 €
Cieľ
500,000 €
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami.
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet aktivít zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

01.1 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - Analýza a dizajn HaZZ

Faktúra OFVSR/2022/000132 Automobilové opravovne MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

01.1 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - Implementácia (vývoj) HaZZ

Faktúra OFVSR/2022/000174 Automobilové opravovne MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,042,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

2.1 Projektový manažér - zamestnanec v prac. pomere (interné riadenie)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 2.1 Projektový manažér

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

2.1 Projektový manažér - interné riadenie - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2024
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - pracovná stanica

Faktúra 2023093 flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - monitor

Faktúra 2023093 flex-it

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

1.1 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - fáza "Migrácia údajov a nasadenie HaZZ"

Faktúra 129230330 Automobilové opravovne MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

1.1 - Manažment síl a prostriedkov - fáza "Úprava HaZZ"

Faktúra 129230329 Automobilové opravovne MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
559,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - Doplnenie diskov do diskového úložiska HPE 3PAR 8000 1,8TB SAS 10K SFF (2,5in) HDD

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - Server HW PowerEdge R750

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - Doplnenie diskov do diskového úložiska HPE 3PAR 8000 1,8TB SAS 10K SFF (2,5in) HDD

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - súvisiace práce

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - Doplnenie diskov do diskového úložiska HPE 3PAR 8000 1,8TB SAS 10K SFF (2,5in) HDD

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - FC prevodníky Cisco DS-SFP-FC16G-SW

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - FC prevodníky Cisco DS-SFP-FC16G-SW

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - Server SW VMware vSphere Enterprise Plus

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

1.2 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - sieťová infraštruktúra - disková polica HP 3PAR StoreServ 8000 SFF (2,5in)

Faktúra 2023330 eGroup Solutions

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

2.1 Projektový manažér (interné riadenie) - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

01.1 - Manažment síl a prostriedkov HaZZ - Testovacia prevádzka a testovanie HaZZ (fáza č. 3))

Faktúra 129230223 Automobilové opravovne MV SR

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

2.1 Projektový manažér - interné riadenie - mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.