Popis projektu

Týka sa to služieb predovšetkým po vzniku mimoriadnych udalostí, ako napr.: efektívneho manažmentu krízových situácií, prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania procesov, postupov a činností, ako aj väzieb orgánov krízového riadenia, pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, efektívna komunikácia na zaistenie publicity a informovanosti voči cieľovým skupinám a verejnosti.

1/ Počet testov na COVID-19 vykonaných záchrannou zdravotnou službou: 183 739

2/ Počet vykonaných zásahov záchrannou zdravotnou službou: 260 799

3/ Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 18 049 610,64 EUR

4/ Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 2 616

5/ Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 9

6/ Počet  účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci: 2 375

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2023
Celková suma
19,252,721 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora inštitucionálnych kapacít verej…
Typ
Podpora inštitucion…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora inštitucionálnych kapacít verej…
Typ
Podpora inštitucion…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky)
Hodnota
-
Cieľ
18,049,611 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SH mzdy zamestnancov 3/2020-12/2021

SH mzdy zamestnancov 03/2020-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,020,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 3.2020-12.2021

Paušálna sadzba 3.2020-12.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH-dotácia-352-OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3-1

SH-dotácia-352-OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3-1

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,028,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.