Popis projektu

Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží pre analytických zamestnancov. V rámci vzdelávania je umožnená účasť zamestnancov na kurzoch organizovaných inštitúciami v zahraničí. Stáže budú organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.02.2023
Celková suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Vyčerpané z projektu
648,790 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Vzdelávanie zamestnancov analytických ú…
Typ
špecifické vzdeláva…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
01.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
03.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
258,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
258,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

625005 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625005 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625007 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625007 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

621000 MRR:

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2017
Názov

611000 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
2,268 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

611000 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612001 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
1,801 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612001 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

621000 RR:

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2017
Názov

623000 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625001 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625001 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625002 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625002 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625003 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625003 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625004 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625004 RR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

623000 MRR: 1.1.1.1., 1.1.1.2.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame za: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

642015 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625007 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625007 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625004 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

611000 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

611000 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612001 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

621000 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

621000 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625001 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625001 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625002 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625002 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625003 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625003 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625004 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625005 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

625005 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

642015 RR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

612001 MRR: 3.1.1.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame: 02-04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MF SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
4,145 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR):

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MF SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,073 €
Schválené na preplatenie
18,456 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie MF SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,327 €
Schválené na preplatenie
6,254 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie MF SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,168 €
Schválené na preplatenie
27,842 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

3.5.52.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - ÚV SR - 01

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

3.5.52. 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - ÚV SR - 01

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MŽP SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
797 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MŽP SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,563 €
Schválené na preplatenie
3,550 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.5.53.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - ÚV SR - 01

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
2,940 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

3.5.53.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - ÚV SR - 01

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie MŽP SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
4,442 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie MŽP SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.5.56.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KP SR - 01

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

3.5.56.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KP SR - 01

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KP SR - 01

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KP SR - 01

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MF SR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
3,125 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MF SR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,914 €
Schválené na preplatenie
13,914 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MF SR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
2,060 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MF SR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,171 €
Schválené na preplatenie
9,171 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - MFSR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
952 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - MFSR - 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
4,236 €
Realizácia
31.08.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 612001 Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 616000 Doplatok k PN (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 616000 Doplatok k PN (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 612001 Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

3.1.1. za obdobie 05-08/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky priame 05-08/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
1,776 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

1.1.1.1., 1.1.1.5. a 1.1.2.1. za obdobie 05-11/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 614000 Odmeny (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1., 1.1.1.5. a 1.1.2.1. za obdobie 05-11/2017: 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 621000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 621000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. a 1.1.1.5. za obdobie 05-11/2017: 614000 Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 05-11/2017: 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 05-11/2017: 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 11-08/2017: 612001 Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 05-11/2017: 612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 05-11/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.1.1. za obdobie 05-11/2017: 611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.2.1. za obdobie 06-11/2017: 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (RR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

1.1.2.1. za obdobie 06-11/2017: 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (MRR)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

625001 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

614000 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
1,663 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

614000 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

623000 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625001 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625002 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
1,776 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625002 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625003 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625003 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

611000 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,389 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612001 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612002 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612002 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625004 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
381 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625004 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625005 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625005 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625007 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

625007 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

637027 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

637027 - RR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

623000 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

611000 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,987 €
Schválené na preplatenie
6,183 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

612001 - MRR

Sumarizačný hárok - personálne výdavky nepriame 05-12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,439 €
Schválené na preplatenie
4,439 €
Realizácia
09.01.2018
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - FR SR - 01

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - FR SR - 01

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - FR SR - 01

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - FR SR - 01

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

3.5.31.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - NKÚSR - 01

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

3.5.31.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - NKÚSR - 01

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
1,382 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

3.5.32.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - NKÚSR - 01

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

3.5.32.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - NKÚSR - 01

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,625 €
Schválené na preplatenie
2,625 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
2,756 €
Realizácia
-
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
-
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
15,618 €
Schválené na preplatenie
15,257 €
Realizácia
-
Názov

3.5.29.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
4,130 €
Schválené na preplatenie
4,130 €
Realizácia
-
Názov

3.5.29.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KRRZ - 01

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
18,387 €
Schválené na preplatenie
18,387 €
Realizácia
-
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MV SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
1,531 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MV SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,082 €
Schválené na preplatenie
6,816 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MV SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,414 €
Schválené na preplatenie
15,414 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MV SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,462 €
Schválené na preplatenie
3,462 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625003 Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625004 Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,417 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
6,310 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
807 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
2,798 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625001 Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

625002 Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.5.23.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá RR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MHSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
-
Názov

3.5.23.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MRR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MHSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
1,562 €
Realizácia
-
Názov

3.5.22. 631 002 Cestovné náhrady zahraničné RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MHSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
-
Názov

3.5.22. 631 002 Cestovné náhrady zahraničné MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MHSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
-
Názov

3.5.11.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
1,255 €
Realizácia
-
Názov

3.5.11.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,585 €
Schválené na preplatenie
5,585 €
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MPSVRSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

3.5.35.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá RR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MKSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
-
Názov

3.5.35.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MRR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MKSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
-
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MKSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
-
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MKSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
-
Názov

3.5.26.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
2,011 €
Schválené na preplatenie
2,011 €
Realizácia
-
Názov

3.5.26.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
1,303 €
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - PMUSR/01

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

3.5.16.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MDVSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
-
Názov

3.5.16.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - MDVSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

3.5.17.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MDVSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
-
Názov

3.5.17.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MDVSR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,565 €
Realizácia
-
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MRR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,843 €
Schválené na preplatenie
23,843 €
Realizácia
-
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá RR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,356 €
Schválené na preplatenie
5,356 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,008 €
Schválené na preplatenie
14,008 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
3,147 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET MRR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - letenky - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
5,080 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné LET RR

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - letenky - MFSR/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,141 €
Realizácia
-
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
2,365 €
Realizácia
-
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,529 €
Schválené na preplatenie
10,529 €
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
1,953 €
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MZPSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,455 €
Schválené na preplatenie
6,400 €
Realizácia
-
Názov

3.5.61.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
-
Názov

3.5.61.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
2,596 €
Realizácia
-
Názov

3.5.62.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
1,468 €
Realizácia
-
Názov

3.5.62.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,537 €
Schválené na preplatenie
6,537 €
Realizácia
-
Názov

3.5.61.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné

Sumarizačný hárok - letenky - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

3.5.61.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - UPVSRII/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

614 - Odmeny MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
3,291 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,400 €
Schválené na preplatenie
6,400 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
1,452 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

612001 Osobný príplatok RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
326 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

614 - Odmeny RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625004 - Na invalidné poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625003 - Na úrazové poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625002 - Na starobné poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
3,251 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za jún až október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MVSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,212 €
Schválené na preplatenie
8,212 €
Realizácia
-
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MVSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
1,845 €
Realizácia
-
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MVSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,442 €
Schválené na preplatenie
33,442 €
Realizácia
-
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MVSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,512 €
Schválené na preplatenie
7,512 €
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - letenky - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - letenky - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

3.5.56.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

3.5.56.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
1,845 €
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - KPSR/02

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

3.5.56.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie (doplatok MRR)

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
1,553 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

614 - 0dmeny - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
-
Názov

614 - 0dmeny - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za október až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
2,790 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
1,445 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
-
Názov

614 - Odmeny - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MRR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - RR

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za február 2017 až december 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

3.5.35.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MKSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
1,715 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

3.5.35.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MKSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MKSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MKSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste (letecká doprava)

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

3.5.34.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste (letecká doprava)

Vlastník dokladu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

3.5.4.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MŠVVŠ SR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.4.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (Pro rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MŠVVŠ SR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/ 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/ 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.59.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – ÚVO/ 01

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.59.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – ÚVO/ 01

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.53.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - ÚVSR/02

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.53.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - ÚVSR/02

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.52.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - ÚVSR - 02

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.52.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - ÚVSR - 02

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (LET) (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - letenky - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (LET) (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - letenky - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
1,561 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
4,088 €
Schválené na preplatenie
4,088 €
Realizácia
-
Názov

3.5.28.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - vzdelávanie - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
-
Názov

3.5.29.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
7,005 €
Schválené na preplatenie
7,005 €
Realizácia
-
Názov

3.5.29.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - KRRZ - 02

Vlastník dokladu
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodávateľ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

3.5.22. 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MHSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
-
Názov

3.5.22. 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - MHSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

3.5.23.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MHSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
-
Názov

3.5.23.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MHSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
1,423 €
Realizácia
-
Názov

3.5.44.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MZVaEZ SR – 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,771 €
Schválené na preplatenie
4,771 €
Realizácia
-
Názov

3.5.44.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MZVaEZ SR – 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
-
Názov

3.5.43.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – vzdelávanie – MZVaEZ SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
793 €
Realizácia
-
Názov

3.5.43.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – vzdelávanie – MZVaEZ SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

3.5.16.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – vzdelávanie – MDV SR - 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
-
Názov

3.5.16.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – vzdelávanie – MDV SR - 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

3.5.17.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MDV SR – 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
-
Názov

3.5.17.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MDV SR – 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
-
Názov

3.5.32.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - NKÚSR - 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
-
Názov

3.5.32.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - NKÚSR - 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
-
Názov

3.5.31 .: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - NKÚSR - 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
1,833 €
Realizácia
-
Názov

3.5.31 .: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste - NKÚSR - 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
-
Názov

3.5.31.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (LET) (MRR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste (letecká doprava) - NKÚSR – 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
1,022 €
Realizácia
-
Názov

3.5.31.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (LET) (RR)

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste (letecká doprava) - NKÚSR – 02

Vlastník dokladu
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dodávateľ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
-
Názov

3.5.41.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá RR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MPRV_SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
-
Názov

3.5.41.: 637 001 Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MRR

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MPRV_SR - 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
2,552 €
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,103 €
Schválené na preplatenie
3,103 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
691 €
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
1,377 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
1,779 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
-
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

642015 Na nemocenské dávky (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
-
Názov

642015 Na nemocenské dávky (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

625001 Na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
1,043 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

625003 Na úrazové poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

625004 Na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
-
Názov

616 Doplatok k platu a ďalší plat (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,722 €
Schválené na preplatenie
7,722 €
Realizácia
-
Názov

625002 Na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (RR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame za január až jún 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
1,502 €
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,686 €
Schválené na preplatenie
6,686 €
Realizácia
-
Názov

3.5.19.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (Pro-rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MZ SR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.19.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MZ SR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.20.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MZ SR/ 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.20.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro-rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MZ SR/ 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MV SR/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,705 €
Schválené na preplatenie
12,705 €
Realizácia
-
Názov

3.5.8.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MV SR/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
2,854 €
Realizácia
-
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – FR SR/02

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
2,434 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – FR SR/02

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – FR SR/02

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,930 €
Schválené na preplatenie
2,930 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – FR SR/02

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MF SR/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,343 €
Schválené na preplatenie
35,343 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.5.2.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Sumarizačný hárok - poplatky za vzdelávanie - MF SR/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,939 €
Schválené na preplatenie
7,939 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

3.5.4.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MŠVVŠ SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
1,063 €
Realizácia
-
Názov

3.5.4.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MŠVVŠ SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,731 €
Schválené na preplatenie
4,731 €
Realizácia
-
Názov

3.5.40.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MPRV_SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
-
Názov

3.5.40.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MPRV_SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
1,820 €
Realizácia
-
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MV SR/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
1,480 €
Realizácia
-
Názov

3.5.7.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MV SR/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,587 €
Schválené na preplatenie
6,587 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MF SR/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,436 €
Schválené na preplatenie
5,436 €
Realizácia
-
Názov

3.5.1.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MF SR/07

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,200 €
Schválené na preplatenie
24,200 €
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – KP SR/03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (pro-rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – KP SR/03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.56.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – KP SR/ 03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.56.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro-rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – KP SR/ 03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – letenky – KP SR/ 03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.55.: 637 033 Cestovné náhrady zahraničné (Pro-rata)

Sumarizačný hárok – letenky – KP SR/ 03

Vlastník dokladu
Kancelária prezidenta SR
Dodávateľ
Kancelária prezidenta SR
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.38.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (RR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MO SR/ 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.38.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MO SR/ 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.37.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (RR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MO SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.37.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MO SR/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/ 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.5.: 637 033 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro-rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MŠVVŠ SR/ 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.11.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MPSVR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.11.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MPSVR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MPSVR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.10.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MPSVR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.38.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MOSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.38.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – MOSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.37.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MOSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.37.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – MOSR/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MŽP/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.14.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - MŽP/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste - MŽP/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.13.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste - MŽP/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.26.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – PMÚ/02

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.26.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie – PMÚ/02

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – PMÚ/02

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.25.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste – PMÚ/02

Vlastník dokladu
Protimonopolný úrad SR
Dodávateľ
Protimonopolný úrad SR
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (MRR)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - FRSR/03

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.47.: 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – poplatky za vzdelávanie - FRSR/03

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (MRR)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste - FRSR/03

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.5.46.: 631 002 Cestovné náhrady zahraničné (Pro Rata)

Sumarizačný hárok – náhrady pri pracovnej ceste - FRSR/03

Vlastník dokladu
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030 Príplatky a príspevky (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642030 Príplatky a príspevky (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614000 Odmeny (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614000 Odmeny (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612001 Osobný príplatok (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (Pro Rata)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

642015 Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (MRR)

Sumarizačný hárok personálne výdavky nepriame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok personálne výdavky priame 01-09_2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie <