Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Kežmarok

IČO
30794536
DIČ
2021777780
IČ DPH
SK2021777780
Vznik subjektu
20. november 2003 0:00
Zisk
3,507,996 € (-423%)
Počet žiadostí
39
Projekty
41
Úspešnosť žiadostí
97%
Celková suma
1,020,184,869 €
Nezrovnalosti
1,289,276 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Šanca na zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
38,922 €
Vyčerpané z projektu
49,574,153 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
189,273 €
Vyčerpané z projektu
49,000,587 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úspešne na trhu práce

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
399,387 €
Vyčerpané z projektu
21,465,368 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Praxou k zamestnaniu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
17,204 €
Vyčerpané z projektu
42,224,741 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
430,616 €
Vyčerpané z projektu
39,782,473 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta z kruhu nezamestnanosti

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
107,239 €
Vyčerpané z projektu
46,608,483 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
42,525 €
Vyčerpané z projektu
19,317,707 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
443,880 €
Vyčerpané z projektu
40,965,121 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
136,934 €
Vyčerpané z projektu
31,151,219 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
45,523 €
Vyčerpané z projektu
45,803,490 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
233 €
Vyčerpané z projektu
18,815,915 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,804,665 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šanca pre mladých

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
7,971 €
Vyčerpané z projektu
10,060,268 €
Suma
49,981,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta na trh práce 2

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
7,367 €
Vyčerpané z projektu
8,923,079 €
Suma
49,920,664 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta na trh práce

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
86,282 €
Vyčerpané z projektu
36,948,859 €
Suma
49,532,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,876,784 €
Suma
48,276,190 €
Vlastné zdroje
93,861 €
Projekt

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhod…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
103 €
Vyčerpané z projektu
6,288,500 €
Suma
32,853,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
2,945 €
Vyčerpané z projektu
12,365,892 €
Suma
30,983,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
34,950 €
Vyčerpané z projektu
10,795,210 €
Suma
29,998,207 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Reštart pre mladých UoZ 2

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
131 €
Vyčerpané z projektu
6,843,487 €
Suma
29,942,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostr…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
42,608 €
Vyčerpané z projektu
17,228,378 €
Suma
29,155,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
121 €
Vyčerpané z projektu
8,547,750 €
Suma
28,891,824 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
3,416 €
Vyčerpané z projektu
12,739,884 €
Suma
17,782,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
4,039 €
Vyčerpané z projektu
9,651,807 €
Suma
17,717,025 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REŠTART- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
2,612 €
Vyčerpané z projektu
7,658,114 €
Suma
15,617,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
19,823 €
Vyčerpané z projektu
4,615,462 €
Suma
15,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ochrany detí pred násilím

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,503,349 €
Suma
12,600,355 €
Vlastné zdroje
5,632 €
Projekt

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladý…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
2,373 €
Vyčerpané z projektu
9,232,791 €
Suma
11,999,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,033,416 €
Suma
10,605,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
972 €
Vyčerpané z projektu
8,784,083 €
Suma
9,994,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spoločne hľadáme prácu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
5,684 €
Vyčerpané z projektu
3,621,400 €
Suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
6,538 €
Vyčerpané z projektu
5,970,077 €
Suma
6,500,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,426,494 €
Suma
6,033,605 €
Vlastné zdroje
81,736 €
Projekt

Detský domov Veľké Kapušany

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,853,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívneh…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,722,942 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
213,174 €
Suma
1,013,132 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívneh…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
847,282 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
690,344 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Holíč

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
581,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Ružomberok

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
489,094 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Prievidza-Handlová

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
380,727 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Šanca na návrat

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,166,901 €
Suma
11,360,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
324,353 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytickýc…

Ministerstvo financií Slovens…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
329,773 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Šanca na zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
38,922 €
Vyčerpané z projektu
49,574,153 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
189,273 €
Vyčerpané z projektu
49,000,587 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úspešne na trhu práce

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
399,387 €
Vyčerpané z projektu
21,465,368 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Praxou k zamestnaniu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
17,204 €
Vyčerpané z projektu
42,224,741 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
430,616 €
Vyčerpané z projektu
39,782,473 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta z kruhu nezamestnanosti

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
107,239 €
Vyčerpané z projektu
46,608,483 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
42,525 €
Vyčerpané z projektu
19,317,707 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
443,880 €
Vyčerpané z projektu
40,965,121 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
136,934 €
Vyčerpané z projektu
31,151,219 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
45,523 €
Vyčerpané z projektu
45,803,490 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
233 €
Vyčerpané z projektu
18,815,915 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,804,665 €
Suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šanca pre mladých

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
7,971 €
Vyčerpané z projektu
10,060,268 €
Suma
49,981,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta na trh práce 2

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
7,367 €
Vyčerpané z projektu
8,923,079 €
Suma
49,920,664 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta na trh práce

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
86,282 €
Vyčerpané z projektu
36,948,859 €
Suma
49,532,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,876,784 €
Suma
48,276,190 €
Vlastné zdroje
93,861 €
Projekt

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhod…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
103 €
Vyčerpané z projektu
6,288,500 €
Suma
32,853,293 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
2,945 €
Vyčerpané z projektu
12,365,892 €
Suma
30,983,991 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
34,950 €
Vyčerpané z projektu
10,795,210 €
Suma
29,998,207 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Reštart pre mladých UoZ 2

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
131 €
Vyčerpané z projektu
6,843,487 €
Suma
29,942,400 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostr…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
42,608 €
Vyčerpané z projektu
17,228,378 €
Suma
29,155,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
121 €
Vyčerpané z projektu
8,547,750 €
Suma
28,891,824 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
3,416 €
Vyčerpané z projektu
12,739,884 €
Suma
17,782,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
4,039 €
Vyčerpané z projektu
9,651,807 €
Suma
17,717,025 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REŠTART- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
2,612 €
Vyčerpané z projektu
7,658,114 €
Suma
15,617,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
19,823 €
Vyčerpané z projektu
4,615,462 €
Suma
15,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ochrany detí pred násilím

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,503,349 €
Suma
12,600,355 €
Vlastné zdroje
5,632 €
Projekt

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladý…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
2,373 €
Vyčerpané z projektu
9,232,791 €
Suma
11,999,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šanca na návrat

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,166,901 €
Suma
11,360,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,033,416 €
Suma
10,605,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
972 €
Vyčerpané z projektu
8,784,083 €
Suma
9,994,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spoločne hľadáme prácu

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
5,684 €
Vyčerpané z projektu
3,621,400 €
Suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
6,538 €
Vyčerpané z projektu
5,970,077 €
Suma
6,500,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,426,494 €
Suma
6,033,605 €
Vlastné zdroje
81,736 €
Projekt

Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
213,174 €
Suma
1,013,132 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.