Popis projektu

Cieľom Národného projektu Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2 je podporiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej ZUoZ) prostredníctvom rekvalifikácie alebo posilnením kľúčových kompetencií.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom Aktivity Vzdelávacie aktivity pre UoZ. Aktivita sa ďalej člení na dve opatrenia:

Opatrenie č. 1:  Podpora rekvalifikácie UoZ (REPAS+)

Opatrenie č. 2:  Podpora kľúčových kompetencií UoZ (KOMPAS+).

V rámci Opatrenia č. 1 budú realizované rekvalifikácie pre UoZ uchádzača o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. d)  zákona o službách zamestnanosti.

V rámci Opatrenia č. 2 sa budú realizovať kompetenčné kurzy pre UoZ uchádzača o zamestnanie podľa § 54 ods. 1 písm. d)  zákona o službách zamestnanosti.

Cieľovou skupinou projektu sú UoZ a ZUoZ v súlade s OP ĽZ.

Projekt je monitorovaný prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov:

  • Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných,  Dlhodobo nezamestnané osoby, Osoby vo veku nad 50 rokov, Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním, Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
  • Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrady) v rámci SR Slovenskej republiky (ďalej len SR) mimo Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK).

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.04.2023
Celková suma
22,704,192 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,300,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vzdelávacie aktivity pre UoZ/ZUoZ
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
1800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu
Hodnota
-
Cieľ
13500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
18000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
2160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
2160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.