Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností. NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, zameranej na poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny. NP bude realizovaný v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska.

Súčasnú situáciu na trhu práce charakterizuje vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. Znevýhodnení UoZ, ktorí sú dlhodobo bez práce, často strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre integráciu na trh práce. Cieľom NP je stimulácia tejto skupiny UoZ, ktorej uplatnenie na trhu práce je bez intervencie sťažené.

Realizácia NP zvyšuje zamestnanosť, zamestnateľnosť a znižuje nezamestnanosť dlhodobo nezamestnaných UoZ, čím prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 3.1.1 Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) . 

Cieľová skupina (OP ĽZ, špecifický cieľ 3.1.1):

  • znevýhodnený UoZ podľa § 8, ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2015 - 01.10.2018
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
46,608,483 €
Nezrovnalosti
116,747 €
Druh projektu
Národný projekt
Výzva
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
18.12.2015
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov na p…
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
18.12.2015
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
7335,0 (počet)
Cieľ
568,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2018
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
7414,0 (počet)
Cieľ
7095,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2018
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
7414,0 (počet)
Cieľ
7095,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
2466,0 (počet)
Cieľ
1774,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
2167,0 (počet)
Cieľ
2129,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2001- NV- 901- NP Cesta z kruhu nezamestnanosti

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,185 €
Schválené na preplatenie
6,185 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63,075 €
Schválené na preplatenie
63,075 €
Realizácia
-
Názov

901- paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
-
Názov

5001-NV-901-Cesta z kruhu nezamestnanosti

901-paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
-
Názov

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70,416 €
Schválené na preplatenie
70,416 €
Realizácia
-
Názov

901 -paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
281,647 €
Schválené na preplatenie
281,647 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
669,117 €
Schválené na preplatenie
669,117 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
2,013 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,492 €
Schválené na preplatenie
28,492 €
Realizácia
-
Názov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,055 €
Schválené na preplatenie
15,055 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,210,862 €
Schválené na preplatenie
1,209,770 €
Realizácia
-
Názov

2003-NV-901-NP Cesta z kruhu nezamestnanosti

901-paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,337 €
Schválené na preplatenie
6,337 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
89,470 €
Schválené na preplatenie
89,470 €
Realizácia
30.06.2016
Názov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,244 €
Schválené na preplatenie
27,220 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,559,814 €
Schválené na preplatenie
1,559,814 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,044 €
Schválené na preplatenie
46,022 €
Realizácia
-
Názov

901-paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 -paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,096 €
Schválené na preplatenie
35,096 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie príspevkov, dotácií voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164,058 €
Schválené na preplatenie
164,058 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie príspevkov, dotácií voči tretím osobám

352 - poskytnutie príspevkov, dotácií voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,046,383 €
Schválené na preplatenie
2,045,416 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
317,463 €
Schválené na preplatenie
317,463 €
Realizácia
-
Názov

901- paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901- paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,143 €
Schválené na preplatenie
7,143 €
Realizácia
-
Názov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
3,691 €
Realizácia
-
Názov

901 - paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,853 €
Schválené na preplatenie
25,853 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,149,027 €
Schválené na preplatenie
1,149,027 €
Realizácia
-
Názov

2008-NV - 901- Cesta z kruhu nezamestnanosti

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,025 €
Schválené na preplatenie
32,025 €
Realizácia
-
Názov

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,423,332 €
Schválené na preplatenie
1,423,332 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,208,006 €
Schválené na preplatenie
1,208,006 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,180 €
Schválené na preplatenie
27,180 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,589 €
Schválené na preplatenie
33,589 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,492,862 €
Schválené na preplatenie
1,492,862 €
Realizácia
-
Názov

901 - nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59,854 €
Schválené na preplatenie
59,813 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií. príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,660,187 €
Schválené na preplatenie
2,658,375 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,655 €
Schválené na preplatenie
19,649 €
Realizácia
-
Názov

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
873,539 €
Schválené na preplatenie
873,298 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,153 €
Schválené na preplatenie
13,153 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
33,388 €
Schválené na preplatenie
33,380 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
584,572 €
Schválené na preplatenie
584,572 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,483,897 €
Schválené na preplatenie
1,483,541 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
207,420 €
Schválené na preplatenie
207,420 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
57,729 €
Schválené na preplatenie
57,729 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
4,667 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,565,752 €
Schválené na preplatenie
2,565,752 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,783 €
Schválené na preplatenie
49,771 €
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
872,480 €
Schválené na preplatenie
872,480 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,637 €
Schválené na preplatenie
19,631 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,212,558 €
Schválené na preplatenie
2,212,032 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,566,454 €
Schválené na preplatenie
2,565,270 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
57,745 €
Schválené na preplatenie
57,719 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
95,698 €
Schválené na preplatenie
95,698 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,153 €
Schválené na preplatenie
2,153 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,619 €
Schválené na preplatenie
32,619 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,449,723 €
Schválené na preplatenie
1,449,723 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,535,991 €
Schválené na preplatenie
1,535,991 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,560 €
Schválené na preplatenie
34,560 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,661 €
Schválené na preplatenie
35,661 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,584,950 €
Schválené na preplatenie
1,584,950 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,445,766 €
Schválené na preplatenie
1,445,766 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,530 €
Schválené na preplatenie
32,530 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32,197 €
Schválené na preplatenie
32,197 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,045,224 €
Schválené na preplatenie
1,045,224 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,430,995 €
Schválené na preplatenie
1,430,995 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,518 €
Schválené na preplatenie
23,518 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,185 €
Schválené na preplatenie
47,185 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,097,093 €
Schválené na preplatenie
2,097,093 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,288 €
Schválené na preplatenie
10,288 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
457,252 €
Schválené na preplatenie
457,252 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,597 €
Schválené na preplatenie
25,114 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,701 €
Schválené na preplatenie
17,776 €
Realizácia
-
Názov

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
831,173 €
Schválené na preplatenie
790,040 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,182,093 €
Schválené na preplatenie
1,116,161 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,047 €
Schválené na preplatenie
22,024 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
621,255 €
Schválené na preplatenie
621,255 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
979,878 €
Schválené na preplatenie
978,848 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,978 €
Schválené na preplatenie
13,978 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,724 €
Schválené na preplatenie
23,724 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,054,384 €
Schválené na preplatenie
1,054,384 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky-Cesta z kruhu nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
3,693 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
167,736 €
Schválené na preplatenie
164,117 €
Realizácia
-
Názov

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
460,224 €
Schválené na preplatenie
460,224 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,355 €
Schválené na preplatenie
10,355 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
443,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
104,737 €
Schválené na preplatenie
104,737 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
443,392 €
Schválené na preplatenie
442,712 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,965 €
Schválené na preplatenie
8,965 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
398,441 €
Schválené na preplatenie
398,441 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,976 €
Schválené na preplatenie
9,961 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,926 €
Schválené na preplatenie
4,926 €
Realizácia
-
Názov

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
218,945 €
Schválené na preplatenie
218,945 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,866 €
Schválené na preplatenie
6,834 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

523- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
305,137 €
Schválené na preplatenie
303,718 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
167,486 €
Schválené na preplatenie
167,486 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
272,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,128 €
Schválené na preplatenie
6,128 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
272,377 €
Schválené na preplatenie
272,377 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901_Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,768 €
Schválené na preplatenie
3,768 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
4,788 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
212,804 €
Schválené na preplatenie
212,804 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
2,642 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
117,405 €
Schválené na preplatenie
117,405 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
5,931 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264,136 €
Schválené na preplatenie
263,579 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59,472 €
Schválené na preplatenie
59,472 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
218,189 €
Schválené na preplatenie
218,189 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,909 €
Schválené na preplatenie
4,909 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,780 €
Schválené na preplatenie
23,780 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,175 €
Schválené na preplatenie
127,175 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
66,670 €
Schválené na preplatenie
66,670 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
2,861 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
35,903 €
Schválené na preplatenie
35,903 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,178 €
Schválené na preplatenie
3,178 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
141,247 €
Schválené na preplatenie
141,247 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
1,827 €
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
-
Názov

532-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
81,220 €
Schválené na preplatenie
81,220 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,865 €
Schválené na preplatenie
24,865 €
Realizácia
-
Názov

901 Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
1,291 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
57,385 €
Schválené na preplatenie
57,385 €
Realizácia
-
Názov

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
57,766 €
Schválené na preplatenie
57,766 €
Realizácia
-
Názov

901-Nepriame výdavky

901-Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,053 €
Vrátená suma
1,053 €
Suma na vymáhanie
1,053 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
884 €
Vrátená suma
884 €
Suma na vymáhanie
884 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
755 €
Vrátená suma
755 €
Suma na vymáhanie
755 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
32 €
Vrátená suma
32 €
Suma na vymáhanie
32 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,019 €
Vrátená suma
1,019 €
Suma na vymáhanie
1,019 €
Typ
Nerešpektovanie iný…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,726 €
Vrátená suma
6,726 €
Suma na vymáhanie
6,726 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,283 €
Vrátená suma
5,283 €
Suma na vymáhanie
5,283 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,876 €
Vrátená suma
4,876 €
Suma na vymáhanie
4,876 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,367 €
Vrátená suma
7,367 €
Suma na vymáhanie
7,367 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
6,304 €
Vrátená suma
6,304 €
Suma na vymáhanie
6,304 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
327 €
Vrátená suma
327 €
Suma na vymáhanie
327 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,216 €
Vrátená suma
3,216 €
Suma na vymáhanie
3,216 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,825 €
Vrátená suma
1,825 €
Suma na vymáhanie
1,825 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,151 €
Vrátená suma
5,151 €
Suma na vymáhanie
5,151 €
Typ
Akcia nerealizovaná Ostatné nezrovnalos…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,527 €
Vrátená suma
2,527 €
Suma na vymáhanie
2,527 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
7,750 €
Vrátená suma
7,750 €
Suma na vymáhanie
7,750 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
6,431 €
Vrátená suma
6,431 €
Suma na vymáhanie
6,431 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
217 €
Vrátená suma
217 €
Suma na vymáhanie
217 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,213 €
Vrátená suma
7,213 €
Suma na vymáhanie
7,213 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,695 €
Vrátená suma
3,695 €
Suma na vymáhanie
3,695 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,224 €
Vrátená suma
3,224 €
Suma na vymáhanie
3,224 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,385 €
Vrátená suma
3,385 €
Suma na vymáhanie
3,385 €
Typ
Nedodržanie záväzko…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,776 €
Vrátená suma
2,776 €
Suma na vymáhanie
2,776 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,181 €
Vrátená suma
2,181 €
Suma na vymáhanie
2,181 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,282 €
Vrátená suma
2,282 €
Suma na vymáhanie
2,282 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
687 €
Vrátená suma
687 €
Suma na vymáhanie
687 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,793 €
Vrátená suma
1,793 €
Suma na vymáhanie
1,793 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
225 €
Vrátená suma
225 €
Suma na vymáhanie
225 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,829 €
Vrátená suma
6,829 €
Suma na vymáhanie
6,829 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
648 €
Vrátená suma
648 €
Suma na vymáhanie
648 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,238 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,238 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,238 €
Vrátená suma
1,238 €
Suma na vymáhanie
1,238 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,767 €
Vrátená suma
1,767 €
Suma na vymáhanie
1,767 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
6,838 €
Vrátená suma
6,838 €
Suma na vymáhanie
6,838 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
633 €
Vrátená suma
633 €
Suma na vymáhanie
633 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
41 €
Vrátená suma
41 €
Suma na vymáhanie
41 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
580 €
Vrátená suma
580 €
Suma na vymáhanie
580 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,172 €
Vrátená suma
6,172 €
Suma na vymáhanie
6,172 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
403 €
Vrátená suma
403 €
Suma na vymáhanie
403 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,352 €
Vrátená suma
2,352 €
Suma na vymáhanie
2,352 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.