Popis projektu

NP Zručnosti pre trh práce bude zabezpečovať ústredie prostredníctvom 46 úradov na celom Slovensku. Projekt sa zameriava na poskytovanie finančných príspevkov pre UoZ a ZoZ na podporu nadobúdania alebo zmeny zručností potrebných pre aktívnu účasť, zotrvanie alebo zlepšenie postavenia na trhu práce, tak aby im nové alebo zmenené zručnosti umožnili väčšiu flexibilitu na trhu práce.

Cieľom projektu je na základe posúdenia individuálnej možnosti predpokladaného uplatnenia sa alebo zotrvania na trhu práce podporiť zamestnateľnosť UoZ z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie a podporiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a adaptabilitu ZoZ z cieľovej skupiny prostredníctvom vzdelávania.

Cieľovými skupinami projektu sú UoZ a ZUoZ, a to najmä dlhodobo nezamestnané osoby, osoby s nízkym vzdelaním, osoby staršie ako 50 rokov, osoby so zdravotným postihnutím, rodičia malých detí v evidencii úradov, ako aj mladí ľudia vo veku do 30 rokov v situácii NEET, ktorí sú evidovaní ako UoZ, ako aj ďalší ZUoZ a ZoZ. Cieľovou skupinou nie je ZoZ, ktorý je študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia, poberateľom starobného dôchodku alebo poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, alebo samostatne zárobkovou činnou osobou v zmysle § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.03.2026
Celková suma
45,207,461 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora nadobúdania a zmeny zručností m…
Typ
Podpora nadobúdania…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora vzdelávania záujemcov o zamestn…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zam…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2026
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do aktivít projektu
Hodnota
-
Cieľ
40500,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.