Popis projektu

Hlavným cieľom NP je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, so zameraním sa na zníženie rizika ich sociálneho vylúčenia a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie na trhu práce. V rámci NP sa vytvoria a  prostredníctvom NO a VODD partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a v spolupráci s partnermi NP ÚPSVAR a MS SR, overia inovatívne aktivity ako súčasť systému komplexnej podpory, najmä v prípade znevýhodnených skupín klientov. K inovatívnym aktivitám patria informačno-poradenské služby, ktoré pre osoby v NO budú zamerané na diagnostiku sociálnych problémov, rizík a potrieb po nástupe do výkonu trestu odňatia slobody a na základe získaných údajov budú stanovené programy pre zachovanie a udržanie sociálnej kondície klientov. Pre osoby vo VODD budú zamerané na komplexnú sociálnu podporu klienta pri prechode do spoločnosti a v edukatívnej oblasti budú smerovať k uplatneniu sa na trhu práce, riešeniu závislostí, k podpore finančnej gramotnosti a sociálneho ukotvenia prostredníctvom práce s rodinnými príslušníkmi či blízkymi osobami. Digitalizácia informačno-poradenských služieb a vzdelávacích programov bude zameraná na znižovanie administratívnej náročnosti a podporu flexibilita adresnosti intervencií, najmä pre klientov v záťažových situáciách. Vzdelávanie odborného personálu bude realizované najmä v oblasti motivácie, lektorských zručností, riešenia konfliktov, zaobchádzania s problémovými osobami . Miestom realizácie NP bude Slovenská republika.
Aktivity NP sa budú zameriavať na cieľové skupiny: FO v nepriaznivej sociálnej situácií a zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia. Merateľné ukazovatele budú zacielené na Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby (75) a Nové inovatívne, systémové opatrenia (1).

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.07.2029
Celková suma
17,997,237 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Resocializácia, posilnenie kľúčových ko…
Typ
Komplexná podpora o…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia, posilnenie kľúčových ko…
Typ
Komplexná podpora o…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia, posilnenie kľúčových ko…
Typ
Komplexná podpora o…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Resocializácia, posilnenie kľúčových ko…
Typ
Komplexná podpora o…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
75,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy ŠNN 10/2023

ŠNN2 - hlavná aktivita - 10/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
54,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

mzdy ŠNN 11/2023

ŠNN2 - hlavná aktivita - 11/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
54,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

mzdy ŠNN 12/2023

ŠNN2 - hlavná aktivita - 12/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2024
Názov

ŠNN2 - 10-12/2023 - paušálna sadzba

ŠNN2 - 10-12/2023 - paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
64,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.