Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť   proces  úplnej deinštitucionalizácie  detského domova, ktorý vyplýva z  (aktualizácia schválená v máji 2017 ministrom MPSVR SR, JUDr. Jánom Richterom) a to výstavbou  objektu rodinného domu s  administratívnym  zázemím s kapacitou  9 detí a kúpou 3-izbového bytu pre mladých dospelých, vrátane investovania do materiálno-technickeho vybavenia zariadenia -kúpou osobného motorového vozidla. Výstavba objektu rodinného domu s administratívnym zázemím  a kúpa bytu  budú realizované v meste Ružomberok. Rodinný dom s administratívnym zázemím bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom  a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou  úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Samostatná skupina 9 detí bude po ukončení aktivít projektu premiestnená do  novostavby  rodinného domu s administratívnym zázemím a  mladí dospelí do zakúpeného bytu. Osobné motorové vozidlo zabezpečí zázemie pre terénne sociálne služby pri výkone opatrení SPODaSK . V novovytvorených priestoroch  sa  budú  vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený rozvoj detí a ich samostatnosť. Druhá časť objektu rodinného domu s administratívnym zázemím bude slúžiť pre administratívu, kde budú sídliť terénni sociálni pracovníci zameraní na ambulantnú prácu  s rodinou a terénnu sociálnu prácu. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v počte 14 pobytových miest, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov vo výmere 242,1837 m2. Žiadateľ bude projekt realizovať na základe príkaznej zmluvy č. 277/OPERDFaFEAD/2017.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.10.2020
Celková suma
480,692 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného motorového vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba rodinného domu s administratív…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
28.10.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
14,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
242,1837 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.