Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť   proces  úplnej deinštitucionalizácie  detského domova, ktorý vyplýva z  (aktualizácia schválená v máji 2017 ministrom MPSVR SR, JUDr. Jánom Richterom) a to výstavbou  objektu rodinného domu s  administratívnym  zázemím s kapacitou  9 detí a kúpou 3-izbového bytu pre mladých dospelých, vrátane investovania do materiálno-technickeho vybavenia zariadenia -kúpou osobného motorového vozidla. Výstavba objektu rodinného domu s administratívnym zázemím  a kúpa bytu  budú realizované v meste Ružomberok. Rodinný dom s administratívnym zázemím bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom  a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou  úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Samostatná skupina 9 detí bude po ukončení aktivít projektu premiestnená do  novostavby  rodinného domu s administratívnym zázemím a  mladí dospelí do zakúpeného bytu. Osobné motorové vozidlo zabezpečí zázemie pre terénne sociálne služby pri výkone opatrení SPODaSK . V novovytvorených priestoroch  sa  budú  vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený rozvoj detí a ich samostatnosť. Druhá časť objektu rodinného domu s administratívnym zázemím bude slúžiť pre administratívu, kde budú sídliť terénni sociálni pracovníci zameraní na ambulantnú prácu  s rodinou a terénnu sociálnu prácu. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v počte 14 pobytových miest, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov vo výmere 242,1837 m2. Žiadateľ bude projekt realizovať na základe príkaznej zmluvy č. 277/OPERDFaFEAD/2017.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.09.2021
Celková suma
486,107 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného motorového vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
13.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.07.2021
Názov
Výstavba rodinného domu s administratív…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
28.10.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
242,1837 (m2)
Cieľ
242,1837 (m2)
Naposledy aktualizované
16.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
14,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
14,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
16.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

kúpa bytu

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

Osobné motorové vozidlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Osobné motorové vozidlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - zdravotné poistenie VšZP

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - odmeny

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - príplatky

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - zdravotné poistenie, ostatné poisťovne

Súhrnný účtovný doklad mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
Branch of SSAKI at KRVP BF TU
IČO
12665029
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
UNICAR, s. r. o.
IČO
36409022
Názov
BTB GROUP s. r. o.
IČO
46288198
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.