Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť   proces  úplnej deinštitucionalizácie  detského domova, ktorý vyplýva z  (aktualizácia schválená v máji 2017 ministrom MPSVR SR, JUDr. Jánom Richterom) a to výstavbou  objektu rodinného domu s  administratívnym  zázemím s kapacitou  9 detí a kúpou 3-izbového bytu pre mladých dospelých, vrátane investovania do materiálno-technickeho vybavenia zariadenia -kúpou osobného motorového vozidla. Výstavba objektu rodinného domu s administratívnym zázemím  a kúpa bytu  budú realizované v meste Ružomberok. Rodinný dom s administratívnym zázemím bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom  a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou  úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Samostatná skupina 9 detí bude po ukončení aktivít projektu premiestnená do  novostavby  rodinného domu s administratívnym zázemím a  mladí dospelí do zakúpeného bytu. Osobné motorové vozidlo zabezpečí zázemie pre terénne sociálne služby pri výkone opatrení SPODaSK . V novovytvorených priestoroch  sa  budú  vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený rozvoj detí a ich samostatnosť. Druhá časť objektu rodinného domu s administratívnym zázemím bude slúžiť pre administratívu, kde budú sídliť terénni sociálni pracovníci zameraní na ambulantnú prácu  s rodinou a terénnu sociálnu prácu. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately v počte 14 pobytových miest, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov vo výmere 242,1837 m2. Žiadateľ bude projekt realizovať na základe príkaznej zmluvy č. 277/OPERDFaFEAD/2017.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.04.2021
Celková suma
478,456 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného motorového vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba rodinného domu s administratív…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
28.10.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
5,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
14,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
242,1837 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce DeD Ružomberok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

kúpa bytu

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov IČO
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
Branch of SSAKI at KRVP BF TU
IČO
12665029
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.