Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
22.05.2017
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
59,413,353 €
Prijaté žiadosti
24
Suma schválených žiadostí
24,257,425 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5
Bratislavský samosprávny kraj 2

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb p…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,174,382 €
Vlastné zdroje
208,719 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociáln…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,913,708 €
Vlastné zdroje
195,685 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnyc…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,550,343 €
Vlastné zdroje
127,517 €
Projekt

Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociál…

Domov sociálnych služieb "SLA…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,375,901 €
Vlastné zdroje
118,795 €
Projekt

Cesta do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,059,348 €
Vlastné zdroje
102,967 €
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka

Obec Santovka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,019,246 €
Vlastné zdroje
99,610 €
Projekt

Detský domov Veľké Kapušany

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,853,149 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inš…

SÚCIT n. o., Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,329,201 €
Vlastné zdroje
66,460 €
Projekt

Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novo…

Obec Janova Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
815,160 €
Vlastné zdroje
40,758 €
Projekt

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Komunita Kráľovnej pokoja

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
536,561 €
Suma
697,580 €
Vlastné zdroje
34,879 €
Projekt

Detský domov Holíč

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
581,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Prievidza - Opatovce nad Nitrou

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
537,034 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Ružomberok

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
480,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia soc…

ŽIVOT, n. o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
413,117 €
Vlastné zdroje
20,656 €
Projekt

Detský domov Prievidza-Handlová

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
380,727 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.