Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
22.05.2017
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
59,413,353 €
Prijaté žiadosti
27
Suma schválených žiadostí
36,228,191 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 10
Bratislavský samosprávny kraj 2

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia soc…

ŽIVOT, n. o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
413,117 €
Vlastné zdroje
20,656 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka

Obec Santovka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,971,226 €
Vlastné zdroje
98,561 €
Projekt

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Komunita Kráľovnej pokoja

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
536,561 €
Suma
697,580 €
Vlastné zdroje
34,879 €
Projekt

Detský domov Ružomberok

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
486,107 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Prievidza-Handlová

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
377,172 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Do…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,843,697 €
Vlastné zdroje
242,185 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociáln…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,910,845 €
Vlastné zdroje
195,542 €
Projekt

Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb p…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,212,203 €
Vlastné zdroje
160,610 €
Projekt

Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. et…

Domov sociálnych služieb

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,744,364 €
Vlastné zdroje
137,218 €
Projekt

Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociál…

Domov sociálnych služieb "SLA…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,397,770 €
Vlastné zdroje
119,888 €
Projekt

Cesta do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych sl…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,059,348 €
Vlastné zdroje
102,967 €
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnyc…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
12,480 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,019,453 €
Vlastné zdroje
100,973 €
Projekt

Detský domov Veľké Kapušany

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,833,374 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inš…

SÚCIT n. o., Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,151,671 €
Vlastné zdroje
57,584 €
Projekt

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,103,050 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novo…

Obec Janova Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
813,253 €
Vlastné zdroje
40,663 €
Projekt

CDR Dedina Mládeže - ul. Slnečná, Hurbanovo

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
782,225 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

CDR Mlynky Biele Vody

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
745,202 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Holíč

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
581,692 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

CDR Bernolákovo

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
569,542 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Detský domov Prievidza - Opatovce nad Nitrou

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
518,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

CDR Zlatovce-Beckov

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
433,844 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.