Popis projektu

Predkladaný projekt predstavuje 1. etapu celkového zámeru, ktorého cieľom je zabezpečiť vhodné priestorové podmienky pre transformáciu sociálnych služieb poskytovaných vo veľkokapacitnom celoročnom pobytovom zariadení - Domove sociálnych služieb  Adamovské Kochanovce z inštitucionálnej formy na komunitnú. Zámerom projektu je umožniť  klientom zariadenia žiť  plnohodnotný dôstojný a nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, zabezpečiť im súkromie, možnosti sebarealizácie, pracovnej a sociálnej integrácie podľa ich vlastného výberu, možností a schopností. Za týmto účelom budú v rámci projektu  v 4 lokalitách okresu Trenčín vybudované komunitné zariadenia rodinného typu - rodinné domy s dvoma samostatnými bytovými jednotkami, s kapacitou maximálne 6 klientov v jednej domácnosti. V rámci projektu bude vybudované bývanie pre 48 prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Zároveň projekt zabezpečí priestory pre poskytovanie novej ambulantnej služby v komunite pre 30 prijímateľov. 

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Mníchova Lehota, Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2022 - 01.11.2023
Celková suma
4,843,697 €
Vlastné zdroje
242,185 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. UMR_Opatrenia na…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia stavebného objektu - zria…
Typ
A. UMR_Rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. UMR_Investovanie…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriaďovanie a výstavba nových komunitný…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zriaďovanie a výstavba nového komunitné…
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,37 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120714,6045 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
78,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
78,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2104,83 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
947,45 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
511,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.