Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionlizácia Centra pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody (CDR) zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 - Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej uznesením z rokovania porady vedenia ministerstva PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 sam. skupiny v počte 10 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného domu s administratívou (RD s A). Kapacita kmeňovej budovy sa zníži o 10 klientov. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom. Starostlivosť o deti v RD s A sa bude viac približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa úroveň prípravy na postupné osamostatnenie detí. Nové priestory vytvoria lepšie podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do CDR na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Výstavba RD s A vrátane Stavebného dozoru ( ktorá zahŕňa aj nákup pozemku a osadenie projektovej dokumentácie na pozemok ), Nákup osobného automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a VO.

RD s A bude samostatne stojaci, s vlastným súpis. číslom, sam. vchodom a oplotením v zastavanom území obce ( mesta ), čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 10 pobyt. miest v RD s A, počet podpor. zariadení výkonu opatrení soc. ochrany detí a soc. kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 299,25 m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2019 - 01.09.2023
Celková suma
745,046 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup motorového vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
21.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
10,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
299,25 (m2)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Faktúra - auto CDR Mlynky Biele vody

Faktúra-účtovný doklad_auto CDR MBV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Faktúra - auto CDR Mlynky Biele vody

Faktúra-účtovný doklad_auto CDR MBV

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

Stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor CDR Mlynky Biele Vody

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
I.K.M. REALITY STAVING
IČO
36018741
Názov
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o.
IČO
52227952
Názov
Tempus - Car s.r.o.
IČO
31712312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.