Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení prechodom z inštitucionálnej formy na komunitnú prostredníctvom transformácie a deinštitucionalizácie Detského domova Močenok. Detský domov má v súčastnosti kapacitu 70 miest v zmysle platnej akreditácie zariadenia na výkon opatrení SPODaSK. Realizáciou aktivít projektu Deinštitucionalizácie Detského domova Močenok ako existujúceho veľkokapacitného zariadenia bude zariadenie detského domova transformované na zariadenie zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t.j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Všetky deti a mladí dospelí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOaSK v DeD Močenok, budú umiestnené v samostatných skupinách s max. počtom 10 osôb a to v jednej bytovej jednotke (v bytovom dome) a v 4 rodinných domoch na rôznych miestach. Samostatné skupiny budú umiestnené v obciach Močenok a Radošina a v mestách Šaľa a Nitra. Profesionálne rodiny s deťmi sú rozmiestnené v rámci Nitrianskeho kraja v domácom prostredí zamestnancov DeD - profesionálnych rodičov. Výkon opatrení bude začlenený do prirodzenej komunity. Implementáciou projektu sa podmienky v DeD Močenok priblížia čo najviac bežnej rodine a to v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Detský domov Močenok splnením Transformačného plánu a realizáciou aktivít projektu bude zariadením plne integrovaným v komunite, vylučujúcim segregáciu a izoláciu a umožňujúcim plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí. Realizáciou projektu sa tiež rozšíri  rozsah výkonu opatrení DeD Močenok o ambulantnú a pobytovú formu práce s rodinou a osobami blízkymi vo vzťahu s ku klientom.

Viac
Subjekt
Komunita Kráľovnej pokoja
Miesta realizácie
Nitra, Močenok, Radošina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.02.2020
Celková suma
697,580 €
Vlastné zdroje
34,879 €
Vyčerpané z projektu
536,561 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
nákup rodinného domu s pozemkom
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
08.01.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
26.01.2018
Názov
nákup 7 miestneho vozidla
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
23.04.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
13.08.2019
Názov
stavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
26.02.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
05.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
15,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
15,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
417,8 (m2)
Cieľ
417,8 (m2)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Manažér / expert prípravy projektu

Výplatná páska

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
Komunita Kráľovnej pokoja
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Manažér / expert prípravy projektu

Výplatná páska

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
Komunita Kráľovnej pokoja
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
1,530 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Nákup domu

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Nákup domu

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

Nákup domu

Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Nákup domu

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,000 €
Schválené na preplatenie
194,000 €
Realizácia
26.01.2018
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,000 €
Schválené na preplatenie
27,000 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Fiat Doblo

Nákup osobného vozidla

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
16,000 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,456 €
Schválené na preplatenie
117,456 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

stavebné práce

savebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,325 €
Schválené na preplatenie
20,325 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,040 €
Schválené na preplatenie
24,040 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

nábytok

nábytok RD Krskany

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,641 €
Schválené na preplatenie
9,641 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,508 €
Schválené na preplatenie
49,508 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,508 €
Schválené na preplatenie
49,508 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,523 €
Schválené na preplatenie
72,523 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,523 €
Schválené na preplatenie
72,523 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

nábytok pre RD Radošina

nábytok pre RD Radošina

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Stoličkový výťah

Stoličkový výťah

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

osobné výdavky 2020

osobné výdavky 2020

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
Komunita Kráľovnej pokoja
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

osobné výdavky 2019

osobné výdavky 2019

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
Komunita Kráľovnej pokoja
Žiadaná suma
10,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

osobné výdavky 2018

Osobné výdavky 2018

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
Komunita Kráľovnej pokoja
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Komunita Kráľovnej pokoja
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov IČO
Názov
Komunita Kráľovnej pokoja
IČO
34003681
Názov
VELCON spol.s r.o.
IČO
36056677
Názov
Marián Murín Stolárstvo
IČO
33752737
Názov
Jozef Balážik
IČO
30714427
Názov
PSB, s.r.o.
IČO
45549613
Názov
Dunauto DS s.r.o.
IČO
46380264
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.