Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze. Predkladaným projektom bude naplnený globálny cieľ,  ľahší prístup k efektívnejšim a kvalitnejším verejným službám, ako aj   špecifický cieľ 2.1.1. podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Stanovený cieľ dosiahneme prostredníctvom jednej hlavnej aktivity. 

V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme  realizovať výstavbu  dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia  rodinného typu.  čím  zabezpečíme klientom bezpečné,  bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život.  Transformačný proces  sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov. 

Poskytnutie inovatívnych a kvalitných sociálnych služieb  terénnych, ambulantných a pobytových služieb. 

Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

Viac
Subjekt
Obec Santovka
Miesta realizácie
Santovka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.03.2022
Celková suma
1,971,226 €
Vlastné zdroje
98,561 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Interiérové vybavenie a automobil pre o…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
28.06.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
14.02.2022
Názov
Novostavba rodinných domov
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
15.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
28.06.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
14.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
1209,5 (m2)
Cieľ
1209,5 (m2)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra 5012000161 - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra 5012000161 - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Faktúra PD - matematická chyba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Faktúra PD - matematická chyba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2017
Názov

Faktúra 2021/166

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2021
Názov

Faktúra 2021/166

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2021/166

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2021
Názov

Faktúra 5012100116

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Faktúra 5012100116

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 5012100116

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
326,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra 1/2 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra 1/2 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra 2/2 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra 2/2 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

faktura vstavané spotrebiče

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

faktura vstavané spotrebiče

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

faktúra osobný automobil

Faktúra osobný automobil

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

faktúra osobný automobil

Faktúra osobný automobil

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

faktúra

faktúra int. vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Santovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov IČO
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
LUMA - SK, spol.s.r.o.
IČO
36428001
Názov
ÁTRIUM ARCH, s.r.o.
IČO
45318514
Názov
Ing. arch. Roderik Baltazár
IČO
35045809
Názov
SLOVCARE s.r.o.
IČO
46520261
Názov
Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o.
IČO
34113851
Názov
ElektroLV, s.r.o.
IČO
45515344
Názov
František Kulčár
IČO
43100058
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.