Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je začlenenie klientov späť do komunity a to formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze. Predkladaným projektom bude naplnený globálny cieľ,  ľahší prístup k efektívnejšim a kvalitnejším verejným službám, ako aj   špecifický cieľ 2.1.1. podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Stanovený cieľ dosiahneme prostredníctvom jednej hlavnej aktivity. 

V súlade s princípmi univerzálneho navrhovania objektov, budeme  realizovať výstavbu  dvoch rodinných domov v prirodzenom sociálnom prostredí, ktoré budú organizačne a kultúrne spĺňať podmienky prostredia  rodinného typu.  čím  zabezpečíme klientom bezpečné,  bývanie, dostatočné súkromie a umožníme im nezávislý individuálny život.  Transformačný proces  sa bude týkať 24 klientov - seniorov, ktorí v súčasnej dobe žijú v inštitucionálnom zariadení s celkovou kapacitou 88 klientov. 

Poskytnutie inovatívnych a kvalitných sociálnych služieb  terénnych, ambulantných a pobytových služieb. 

Hlavnú inováciu vidíme vo využití SMART - technológií, ktoré prispejú k rozšíreniu služieb, ich flexibilite, kombinovateľnosti medzi jednotlivými službami, ale hlavne zabezpečia plnohodnotnejší život pre klienta a jeho zapojenie sa do diania v komunite.

Viac
Subjekt
Obec Santovka
Miesta realizácie
Santovka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.02.2022
Celková suma
2,019,246 €
Vlastné zdroje
99,610 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Interiérové vybavenie a automobil pre o…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Novostavba rodinných domov
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1209,5 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.