Popis projektu

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia DSS Slatinka prostredníctvom prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím. Projektom sa zrekonštruuje 5 samostatných stavebných objektov (SO), za účelom poskytovania pobytových a ambulantných sociálnych služieb pre klientov DSS:

4 SO v meste Lučenec na uliciach:

1. Rázusova 22, parcela C-KN 1969
2. J.D.Matejovie 7, parcely C-KN 3870, C-KN 3871/1
3. Hviezdoslavova 5, parcela C-KN 246
4. Dr. Vodu 14/398, parcela C-KN 1742

a 1 SO v obci Vidiná:

5. Zvolenská 9, parcely C-KN 654/1, C-KN 654/2

1. Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb -61

2. Kapacita transformovaných sociálnych služieb -61

3. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov -47,40 t/rok

4. Počet renovovaných verejných budov -5

5. Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore -8

6. Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore -1

7. Podlahová plocha renovovaných verejných budov -2 729,57m2

8. Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách -232 307,45 kWh/rok

9. Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach -15

Viac
Subjekt
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Miesta realizácie
Lučenec, Vidiná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.10.2023
Celková suma
2,397,770 €
Vlastné zdroje
119,888 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Obstaranie vnútorného vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
03.07.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia vhodných s…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
52,293 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
254814,125 (kWh/rok)
Cieľ
232307,45 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2925,72 (m2)
Cieľ
2729,57 (m2)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce- SO 01 ul. J.D. Matejovie č. 7, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- SO 01 ul. J.D. Matejovie č. 7, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- SO 01 ul. J.D. Matejovie č. 7, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce- SO 01 ul. J.D. Matejovie č. 7, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce- SO 03 ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- SO 03 ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- SO 03 ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce- SO 03 ul. Zvolenská č. 9, Vidiná

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce - SO 04 ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - SO 04 ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - SO 04 ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce - SO 04 ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce - SO 05 ul. Rázusova č . 138/22, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - SO 05 ul. Rázusova č . 138/22, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - SO 05 ul. Rázusova č . 138/22, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebné práce - SO 05 ul. Rázusova č . 138/22, Lučenec

Faktúra

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Stavebný dozor 04/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Stavebný dozor 04/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Stavebný dozor 03/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Stavebný dozor 03/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Stavebný dozor 04/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Stavebný dozor 04/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Stavebný dozor 10/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Stavebný dozor 10/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Stavebný dozor 12/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Stavebný dozor 12/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Stavebný dozor 05/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Stavebný dozor 05/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Stavebný dozor 09/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Stavebný dozor 09/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Stavebný dozor 03/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Stavebný dozor 03/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Stavebný dozor 06/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Stavebný dozor 06/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Stavebný dozor 07/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebný dozor 07/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebný dozor 02/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Stavebný dozor 02/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Stavebný dozor 11/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Stavebný dozor 11/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Stavebný dozor 08/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Stavebný dozor 08/2021

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Stavebný dozor 01/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Stavebný dozor 01/2022

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
99,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
35,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
99,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
35,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

STAVEBNÉ PRÁCE

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
84,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

STAVEBNÉ PRÁCE

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
56,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

STAVEBNÉ PRÁCE

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
84,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

STAVEBNÉ PRÁCE

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
56,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
70,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
11,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
11,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
Dodávateľ
CASON CONSULTING a.s.
Žiadaná suma
70,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
CASON CONSULTING a.s.
IČO
36597708
Názov
CONSTRUCT, s.r.o.
IČO
36037991
Názov
TAMING s.r.o.
IČO
46260358
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.