Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“

Domov sociálnych služieb "SLATINKA"

Popis projektu

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia DSS Slatinka prostredníctvom prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím. Projektom sa zrekonštruuje 5 samostatných stavebných objektov (SO), za účelom poskytovania pobytových a ambulantných sociálnych služieb pre klientov DSS:

4 SO v meste Lučenec na uliciach:

1. Rázusova 22, parcela C-KN 1969
2. J.D.Matejovie 7, parcely C-KN 3870, C-KN 3871/1
3. Hviezdoslavova 5, parcela C-KN 246
4. Dr. Vodu 14/398, parcela C-KN 1742

a 1 SO v obci Vidiná:

5. Zvolenská 9, parcely C-KN 654/1, C-KN 654/2

1. Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb -61

2. Kapacita transformovaných sociálnych služieb -61

3. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov -47,40 t/rok

4. Počet renovovaných verejných budov -5

5. Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore -8

6. Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore -1

7. Podlahová plocha renovovaných verejných budov -2 729,57m2

8. Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách -232 307,45 kWh/rok

9. Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach -15

Viac
Subjekt
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Miesta realizácie
Lučenec, Vidiná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.10.2021
Celková suma
2,375,901 €
Vlastné zdroje
118,795 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Opa…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie vnútorného vybavenia
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia vhodných s…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2729,57 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
232307,45 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
61,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.