Popis projektu

Projekt DI Zariadenia pre seniorov Nádej Janova Lehota počíta s čiastočnou transformáciou inštitucionálneho zariadenia s kapacitou 71 klientov, vybudovaním rodinného domu na komunitnej báze s kapacitou 12 klientov v obci Janova Lehota, okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrickom kraji. , ktorého hlavným cieľom je podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Predmet projektu spadá vecne aj obsahovo pod . Hlavným cieľom transformácie zariadenia je posilnenie úspešnej integrácie klientov do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. V rámci tematického cieľa č. 9 je cieľovou skupinou skupina osôb odkázaných na pomoc spoločnosti ( a ).Vypracovanie predkladaného projektu priamo vychádza z Transformačného plánu zariadenia pre seniorov Nádej. V rámci harmonogramu vykonávaných aktivít sú plánované 2 hlavné aktivity, a to Na základe potreby merať výsledky projektu boli stanovené merateľné ukazovatele projektu, ako napr.: P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, s celkovou hodnotou 12 miest, alebo P0228 - Počet nových verejných budov s cieľovou hodnotou 1.

Viac
Subjekt
Obec Janova Lehota
Miesta realizácie
Janova Lehota
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.02.2023
Celková suma
815,160 €
Vlastné zdroje
40,758 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
412,2 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.