Popis projektu

Projekt DI Zariadenia pre seniorov Nádej Janova Lehota počíta s čiastočnou transformáciou inštitucionálneho zariadenia s kapacitou 71 klientov, vybudovaním rodinného domu na komunitnej báze s kapacitou 12 klientov v obci Janova Lehota, okrese Žiar nad Hronom, Banskobystrickom kraji. , ktorého hlavným cieľom je podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Predmet projektu spadá vecne aj obsahovo pod . Hlavným cieľom transformácie zariadenia je posilnenie úspešnej integrácie klientov do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. V rámci tematického cieľa č. 9 je cieľovou skupinou skupina osôb odkázaných na pomoc spoločnosti ( a ).Vypracovanie predkladaného projektu priamo vychádza z Transformačného plánu zariadenia pre seniorov Nádej. V rámci harmonogramu vykonávaných aktivít sú plánované 2 hlavné aktivity, a to Na základe potreby merať výsledky projektu boli stanovené merateľné ukazovatele projektu, ako napr.: P0070 - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb, s celkovou hodnotou 12 miest, alebo P0228 - Počet nových verejných budov s cieľovou hodnotou 1.

Viac
Subjekt
Obec Janova Lehota
Miesta realizácie
Janova Lehota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.07.2023
Celková suma
738,432 €
Vlastné zdroje
36,922 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
19.05.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
12.07.2023
Názov
Výstavba nového rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
20.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
18.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
12.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
412,2 (m2)
Cieľ
412,2 (m2)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Stavebné práce - Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Deinštitucionalizácia ZpS-DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

7 miestne motorové vozidlo bez úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 miestne motorové vozidlo bez úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nočný stolík s jedálenskou doskou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Antidekubitný matrac

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrická polohovateľná posteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrická polohovateľná posteľ

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Antidekubitný matrac

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Nočný stolík s jedálenskou doskou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Otočná stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stôl konferenčný

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obývacia stena

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chladnička vstavaná

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dvojpohovka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ratanová zostava

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kožené kreslo

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šatníková skriňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovný kútik - písací stôl, kontajner, regál, skrinka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digestor kuchynský

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikrovlnná rúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čalúnená stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynský stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Umývačka riadu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vstavaná rúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skrinka do kúpeľne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Práčka automatická so sušičkou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Držiak pohárikov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

WC kefa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zrkadlo do kúpeľne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polica na uteráky so závesnou tyčou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dávkovač mydla

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spojený set - vešiková stena, vešiak, poličky na odkladanie obuvi

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polička nástenná drevená

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Indukčná varná doska

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Písací stolík

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kuchynská linka na mieru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Držiak toaletného papiera

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ratanová zostava

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Otočná stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Kuchynská stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Čalúnená stolička

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Kuchynský stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Umývačka riadu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Šatníková skriňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Obývacia stena

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Pracovný kútik - písací stôl, kontajner, regál, skrinka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Dvojpohovka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Indukčná varná doska

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Držiak pohárikov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

WC kefa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Zrkadlo do kúpeľne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Polica na uteráky so závesnou tyčou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Dávkovač mydla

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Spojený set - vešiková stena, vešiak, poličky na odkladanie obuvi

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Polička nástenná drevená

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Písací stolík

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Kuchynská linka na mieru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Držiak toaletného papiera

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Stôl konferenčný

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Chladnička vstavaná

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Kožené kreslo

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Digestor kuchynský

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Mikrovlnná rúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Vstavaná rúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Skrinka do kúpeľne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Práčka automatická so sušičkou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Veľkoplošný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Janova Lehota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Janova Lehota

Suma celkom
8,693 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
DREVEX EU, s.r.o.
IČO
36835463
Názov
Aprint s.r.o.
IČO
31608639
Názov
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO
36515388
Názov
Šaliga s.r.o.
IČO
48163279
Názov
LUMASTAV s.r.o.
IČO
43951902
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.