Popis projektu

zlepšiť postavenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených UoZ (ďalej len „ZUoZ) na TP, zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť UoZ a ZUoZ, znížiť dlhodobú nezamestnanosť, podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Stanovený cieľ sa zabezpečí poskytovaním finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý na tento účel  vytvorí pracovné miesto, pričom príspevky sa budú poskytovať maxim. po dobu 7 mesiacov.

:

  • Uchádzač o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti 
  • Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti.

Projekt bude realizovaný v rámci územia SR, mimo BSK.

NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2 sa bude realizovať v rámci spolupráce medzi rezortom MPSVR SR a MK SR. Na MK SR budú žiadatelia podporení v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“, kde bol vytvorený špeciálny podprogram na obnovu kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných podprogram 1.4. Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Žiadateľ, ktorému bude schválená dotácia na obnovu kultúrnej pamiatky, následne predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia krátkodobých PM v zmysle tohto NP  na príslušný úrad PSVR.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.02.2021
Celková suma
10,605,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,837,053 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov
Podpora vytvorenia pracovného miesta pr…
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
444,0 (počet)
Cieľ
200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2019
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
984,0 (počet)
Cieľ
1200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2019
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
325,0 (počet)
Cieľ
400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2019
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
337,0 (počet)
Cieľ
300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2019
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
393,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - Nepriame výdavky za jún 2018

901 - Nepriame výdavky za jún 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,629 €
Schválené na preplatenie
10,629 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky za júl 2018

901 - Nepriame výdavky za júl 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,046 €
Schválené na preplatenie
18,046 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88,603 €
Schválené na preplatenie
88,603 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
494,665 €
Schválené na preplatenie
494,665 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky za júl 2018

901 - Nepriame výdavky za júl 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
3,544 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky za august 2018

901 - Nepriame výdavky za august 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky za jún 2018

901 - Nepriame výdavky za jún 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,456 €
Schválené na preplatenie
36,456 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,161 €
Schválené na preplatenie
12,161 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky za august 2018

901 - Nepriame výdavky za august 2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,787 €
Schválené na preplatenie
19,787 €
Realizácia
-
Názov

5001-1-08/20187-NP hrady2

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265,715 €
Schválené na preplatenie
265,715 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
451,155 €
Schválené na preplatenie
451,155 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,688 €
Schválené na preplatenie
9,688 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
242,193 €
Schválené na preplatenie
242,193 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
302,527 €
Schválené na preplatenie
302,527 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,101 €
Schválené na preplatenie
12,101 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
331,018 €
Schválené na preplatenie
331,018 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,241 €
Schválené na preplatenie
13,241 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
155,060 €
Schválené na preplatenie
155,060 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,202 €
Schválené na preplatenie
6,202 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 11/2018

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,237 €
Schválené na preplatenie
34,237 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 12/2018

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 12/2018

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
4,426 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11/2018

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 12/2018

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
439,328 €
Schválené na preplatenie
439,328 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 1/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 12/2018

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,573 €
Schválené na preplatenie
17,573 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1/2019

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 11/2018

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
435,218 €
Schválené na preplatenie
435,218 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11/2018

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,409 €
Schválené na preplatenie
17,409 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 1/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,859 €
Schválené na preplatenie
34,859 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1/2019

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
1,394 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6/2019

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,903 €
Schválené na preplatenie
11,903 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 6/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297,570 €
Schválené na preplatenie
297,570 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 7/2019

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,006 €
Schválené na preplatenie
19,006 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 7/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
475,158 €
Schválené na preplatenie
475,158 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 7/2019

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 7/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,806 €
Schválené na preplatenie
6,806 €
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 8/2019

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.