Popis projektu

národného projektu “Prax pre mladých” (ďalej len “NP”) je podpora zvýšenia zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie – NEET prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania, formou praxe vykonávanej u zamestnávateľa. Podpora bude realizovaná formou zabezpečenia UoZ - NEET pre zamestnávateľa na účely praxe a poskytovaním finančného príspevku UoZ na vykonávanie praxe mesačne, najviac počas 6 mesiacov, na základe uzatvorenej dohody medzi úradom a UoZ a medzi úradom a zamestnávateľom.

Zabezpečenie UoZ – NEET na účely vykonávania praxe pre zamestnávateľa a poskytovania finančného príspevku UoZ na vykonávanie praxe.

NEET do 29 rokov

júl 2022 až december 2023 (18 mesiacov)

4 999 667,30 € z toho na riadenie projektu (4%) t.j. 192 294,90 €

: 3 370 UoZ – NEET

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
4,999,667 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie UoZ - NEET na účely vykoná…
Typ
Programy a projekty…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
09.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
09.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
2350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
1680,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1680,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
823,0 (počet)
Cieľ
3370,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
125,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.