Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu „“ (ďalej len Prvá pomoc v materských školách) je podporiť materské školy príspevkom na udržanie pracovných miest, a tak prispieť  k stabilizácii ľudských zdrojov a zamestnanosti v sieti MŠ.

Ide o kľúčový nástroj pre zamedzenie negatívneho dopadu následkov pandémie na oblasť zamestnanosti – či už dopadu na zamestnancov MŠ alebo zamestnaných rodičov detí, ktoré nemohli navštevovať MŠ z dôvodu opatrení na spomalenie šírenia vírusu.

Národný projekt (ďalej len „NP“) bude implementovaný na celom území SR, prostredníctvom hlavnej aktivity „Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti“.

Zamestnanci – na účely tohto NP sa pod zamestnancami rozumejú:

  • v zmysle platnej legislatívy, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole, ak materská škola nemá právnu subjektivitu,
  • , resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole v prípade, ak materská škola nemá právnu subjektivitu;

Zamestnávateľ

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

sú uvedené v časti 10.1 a 10.2. tejto žiadosti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.06.2021
Celková suma
86,319,581 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
56,884 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Aktivity zamerané n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Aktivity zamerané n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
9301,0 (osoby)
Cieľ
15000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
Hodnota
9228,0 (osoby)
Cieľ
13000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
765,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,140,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
43,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,076,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,926,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
62,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,565,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,262 €
Vrátená suma
2,262 €
Suma na vymáhanie
2,262 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
976 €
Vrátená suma
976 €
Suma na vymáhanie
976 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,459 €
Vrátená suma
1,459 €
Suma na vymáhanie
1,459 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
749 €
Vrátená suma
749 €
Suma na vymáhanie
749 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
110 €
Vrátená suma
110 €
Suma na vymáhanie
110 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,791 €
Vrátená suma
6,791 €
Suma na vymáhanie
6,791 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,307 €
Vrátená suma
3,307 €
Suma na vymáhanie
3,307 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,106 €
Vrátená suma
2,106 €
Suma na vymáhanie
2,106 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
11,845 €
Vrátená suma
11,845 €
Suma na vymáhanie
11,845 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,280 €
Vrátená suma
7,280 €
Suma na vymáhanie
7,280 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20,000 €
Vrátená suma
20,000 €
Suma na vymáhanie
20,000 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.