Popis projektu

V rámci národného projektu (ďalej len „NP“) sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Aktivity podporené NP budú zamerané na podporu zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) mladých ľudí do 29 rokov (NEET) bez zamestnania s cieľom zlepšiť ich postavenie na trhu práce, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zamestnanosť a zároveň podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných regiónoch SR bez BSK.

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2015 - 01.12.2018
Celková suma
11,999,988 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
9,232,791 €
Nezrovnalosti
5,424 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podpora zamestnateľnosti a zamestnanost…
Typ
Programy zvyšujúce …
Plánovaný začiatok
01.01.2015
Skutočný začiatok
01.01.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
6299,0 (počet)
Cieľ
6700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
4406,0 (počet)
Cieľ
5400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
6229,0 (počet)
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Hodnota
2795,0 (počet)
Cieľ
1800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž
Hodnota
1700,0 (počet)
Cieľ
1325,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných
Hodnota
2686,0 (počet)
Cieľ
210,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž
Hodnota
48,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní
Hodnota
1524,0 (počet)
Cieľ
915,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní
Hodnota
192,0 (počet)
Cieľ
140,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku do 29 rokov
Hodnota
7066,0 (počet)
Cieľ
7700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,317,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
531,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
313,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,264 €
Schválené na preplatenie
21,237 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
292,696 €
Schválené na preplatenie
292,696 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
531,612 €
Schválené na preplatenie
530,921 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,317,396 €
Schválené na preplatenie
7,317,396 €
Realizácia
-
Názov

5003-1-12/2017-NP VAOTP MUoZ

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
614,815 €
Schválené na preplatenie
614,565 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
72,461 €
Schválené na preplatenie
72,262 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,593 €
Schválené na preplatenie
24,583 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
2,890 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,935 €
Schválené na preplatenie
7,850 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
198,382 €
Schválené na preplatenie
196,238 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84,751 €
Schválené na preplatenie
84,751 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
3,390 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,329 €
Schválené na preplatenie
7,329 €
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,169 €
Schválené na preplatenie
2,169 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,221 €
Schválené na preplatenie
54,221 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
590 €
Vrátená suma
590 €
Suma na vymáhanie
590 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
120 €
Vrátená suma
120 €
Suma na vymáhanie
120 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
377 €
Vrátená suma
377 €
Suma na vymáhanie
377 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
134 €
Vrátená suma
134 €
Suma na vymáhanie
134 €
Typ
Produkt, druh, proj… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
29 €
Vrátená suma
29 €
Suma na vymáhanie
29 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
688 €
Vrátená suma
688 €
Suma na vymáhanie
688 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3 €
Vrátená suma
3 €
Suma na vymáhanie
3 €
Typ
Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
216 €
Vrátená suma
216 €
Suma na vymáhanie
216 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
180 €
Vrátená suma
180 €
Suma na vymáhanie
180 €
Typ
Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
120 €
Vrátená suma
120 €
Suma na vymáhanie
120 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
510 €
Vrátená suma
510 €
Suma na vymáhanie
510 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
52 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
52 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
9 €
Vrátená suma
9 €
Suma na vymáhanie
9 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
323 €
Vrátená suma
323 €
Suma na vymáhanie
323 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
158 €
Vrátená suma
158 €
Suma na vymáhanie
158 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1 €
Vrátená suma
1 €
Suma na vymáhanie
1 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,614 €
Vrátená suma
1,614 €
Suma na vymáhanie
1,614 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.