Popis projektu

Cieľom NP je utvorenie podmienok na rozvoj psychologického a iného odborného poradenstva ľuďom (jednotlivec, pár, rodina) pri riešení problémov v rodine, manželstve a v medziľudských vzťahoch, vrátane vytvorenia kvantitatívnych a kvalitatívnych štandardov rodinného poradenského systému a ich pilotného overenia v praxi,        t. j. navrhnutie a pilotná implementácia zmien komplexného a systémového charakteru v uvedenej oblasti.

Hlavným cieľom národného projektu je prispieť k systémovému riešeniu v oblasti prevencie duševných chorôb, posilneniu vzťahov v rodine a medzigeneračnej komunikácie utvorením podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve        a medziľudských vzťahoch (ďalej len „rodinné poradne“).

Uvedený cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zmapovania existujúcich poradenských služieb, vytvorenia štandardov poradenského systému - rodinných poradní, vytvorenia 5-ich pilotných rodinných poradní a pilotného overenia štandardov. NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity s názvom „1. Rodinná poradňa – poradensko-psychologické služby pre rodiny, páry, jednotlivcov“.

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

- jednotlivec,ktorému je poskytované odborné poradenstvo

- pár, ktorému je poskytované odborné poradenstvo

- rodina, ktorej je poskytované odborné poradenstvo

- jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

je zameraný na počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby. 

Viac
Subjekt
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Partneri
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
3,219,402 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rodinné poradne – poradensko-psychologi…
Typ
Nastavovanie kvanti…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
12.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
1. Rodinná poradňa - poradensko- psycho…
Typ
Nastavovanie kvanti…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
12.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
33,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 03/2022 UPSVAR

mzdy 03/2022 UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
34,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

paušál UPSVAR 3/2022

UPSVAR paušál 3/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
11,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

paušál ROPO 4/2022

paušál ROPO 4/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
15,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 04/2022

UPSVAR mzdy 04

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
48,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzda-expertka 4/2022

mzdy ROPO 4_2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

mzdy ROPO 4_2022

mzdy ROPO 4_2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
16,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

paušál ROPO

paušál apríl

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
5,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál 5/2022

paušál máj

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
7,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzda-expertka 5/2022

mzdy ROPO 05/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

mzdy ROPO 05/2022

mzdy ROPO 05/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
19,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

priame mzdy ROPO UPSVAR 5/2022

UPSVAR mzdový doklad 5/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
49,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

paušál UPSVAR 5/2022

paušálne výdavky UPSVAR máj

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
16,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy UPSVAR 06

mzdy UPSVAR 06

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
53,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

paušálne výdavky 06/2022

paušálne výdavky UPSVAR 06

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kópia - paušálne výdavky 06/2022

paušálne výdavky UPSVAR 06

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
17,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy ROPO 06/2022

6/2022 mzdy ROPO

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
15,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

paušál ROPO 06

paušál ROPO 06

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
6,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

mzda-expertka 03/2022

mzdy ROPO expertka

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

priame mzdy ROPO 07

mzdový doklad ROPO 7/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
13,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

priame mzdy ROPO 08/2022

mzdový doklad ROPO 08/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
12,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

paušál 07_08/2022

paušál 07_08/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
9,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

UPSVAR mzdy 06

mzdy UPSVAR 07

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
57,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

paušál UPSVAR 07

paušálne výdavky UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
20,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Mzdy ROPO 09

Mzdovy doklad ROPO 09

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
15,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Pausal ROPO 09

Pausal ROPO 09/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
5,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy UPSVAR 08/22

Mzdy UPSVAR 08/22

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
61,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušál UPSVAR

Pausal

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
22,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame mzdové náklady ROPO 12/2021

mzdový doklad ROPO 12/2021

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
9,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame mzdové náklady ROPO 11/2021

mzdový doklad ROPO 11/2021

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál ROPO 11/2021

paušál ROPO 11/2021

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál ROPO 12/2021

paušál ROPO 12/2021

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
3,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame mzdové výdavky 1/2022

mzdový doklad ROPO 1/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
7,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

paušál 1/2022

paušál ROPO 1/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky UPSVAR 1/2022

účtovný doklad výdavkov UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

paušálne výdavky 1/2022

paušálne výdavky USPVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2/2022 UPSVAR

paušálne výdavky 02/2022 UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 02/2022 UPSVAR

mzdy 02/22

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
16,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

paušálne výdavky ROPO 2/2022

paušál ROPO 2/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
4,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

priame mzdy ROPO 02/2022

mzdový doklad ROPO 2/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
11,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

priame mzdy ROPO 3/2022

mzdový doklad ROPO 3/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
15,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

paušálne výdavky ROPO 3/2022

paušál ROPO 3/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

UPSVAR mzdy 09/2022

UPSVAR mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
63,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy UPSVAR 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
63,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

paušál ROPO UPSVAR 09-10/2022

Paušál 09-10/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
39,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

mzdové náklady 09/2023 UPSVAR

účtovný doklad 09/2023 UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
72,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

mzdové výdavky 10/2023 UPSVAR

účtovný doklad 10/2023 UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
71,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

paušálne výdavky ROPO UPSVAR

paušálne výdavky 09-10 ROPO USPVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
52,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame mzdy 12/2022

Mzdovy doklad 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
59,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Pausal 12/2022

Pausal 12/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
21,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

pausalne vydaje 10-12/22

paušál ROPO 10-12/22

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
30,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

priame mzdy 10/2022

Mzdový doklad 10/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
15,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

priame mzdy 11/2022

Mzdový doklad 11/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
31,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

priame mzdy 12/2022

Mzdový doklad 12/2022

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
37,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

priame mzdy 02/2023

Priame mzdy UPSVAR 02/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
79,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušál 11/22, 01,02/23

paušál UPSVAR 11/22 + 01, 02/23

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
81,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

priame mzdy 11/2022

Priame mzdy UPSVAR 11/2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
86,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

priame mzdy 01/2023

Priame mzdy UPSVAR 01/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
63,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy priame 01/23

Mzdový doklad 01/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Mzdy priame 02/23

Mzdový doklad 02/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
12,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Mzdy priame 03/23

Mzdovy doklad 03/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
18,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Pausal 01-03/23

Pašálne výdavky 01-03/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
14,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

mzdové výdavky 11/2023 ROPO

účtovný doklad 11/2023 priame mzdy ROPO

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
6,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

mzdové výdavky 12/2023 ROPO

účtovný doklad 12/2023 ROPO

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
6,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

paušál ROPO 11-12/2023

paušálne výdavky ROPO

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
4,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál ROPO USPVAR

paušála ROPO 11-12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
58,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 11/2023

účtovný doklad ROPO UPSVAR 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
90,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

priame mzdy UPSVAR 12/2023

účtovný doklad UPSVAR 12/2023 ROPO

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
72,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

paušálne náklady 03, 04/2023

paušál za 03-04/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
48,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priame mzdy 04/23

Priame mzdy 04/23

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
67,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priame mzdy 03/23

Priame mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
67,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Priame mzdy 04/23

Priame mzdy 04/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
17,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priame mzdy 05/23

Priame mzdy 05/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
17,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál 04, 05/23

Paušál 04, 05/23

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
12,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame náklady - mzdy UPSVAR 05

účtovný doklad - výdavky UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
67,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

mzdy UPSVAR 06

účtovný doklad - mzdy UPSVAR 06

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
69,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

paušál 05-06

paušál - ROPO UPSVAR 05-06_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
49,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

priame mzdy IVPR 06

priame mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
28,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

priame mzdy IVPR 07/2023

priame mzdy IVPR 07/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
29,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

paušálne výdavky 06_07 IVPR

paušála IVPR 06_07/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
20,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

mzdové výdavky 08/2023 UPSVAR

účtovný doklad 08/2023 UPSVAR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
65,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 07/2023 UPSVAR

účtovný doklad 07/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
81,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 07-08 UPSVAR

paušálne výdavky UPSVAR 07-08

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
53,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priame mzdy ROPO 08/2023

mzdový doklad ROPO 8/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
31,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

priame mzdy 09/2023

mzdový doklad ROPO 09/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
21,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

mzdové výdavky ROPO 10/2023

účtovný doklad 10/2023

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
19,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

paušál ROPO 08-10

paušála ROPO 08-10

Vlastník dokladu
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Dodávateľ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Žiadaná suma
25,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Inštitút pre výskum práce a rodiny
IČO
30847451
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.