Popis projektu

Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti cieľových skupín, prostredníctvom realizácie vybraných AOTP. Integračný podnik je v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike") typovo vymedzeným sociálnym podnikom, ktorého dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu spočíva v zamestnávaní znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Prínosom projektu Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom bude zlepšenie pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb a ich následné umiestnenie na pracovnom trhu. Integračné podniky svojou činnosťou vytvárajú určitý medzitrh práce, v rámci ktorého môžu zamestnanci získavať pracovné návyky, ktoré im uľahčujú následné hľadanie trvalého zamestnania na otvorenom trhu práce. Prostredníctvom projektu sa plánuje podporiť 4 800 znevýhodnených a zraniteľných osôb na trhu práce.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.12.2029
Celková suma
102,720,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov regi…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie finančných príspevkov regi…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít projektu
Hodnota
-
Cieľ
4800,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.