Popis projektu

Cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia UoZ/ZUoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a  ZUoZ podporou vytvárania pracovných miest, zníženie nezamestnanosti, osobitne dlhodobej nezamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti.

Projekt sa vykonáva prostredníctvom hlavnej aktivity Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce.

Cieľovou skupinou projektu sú uchádzači o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie a zamestnanci.

Projekt je monitorovaný prostredníctvom nasledovných merateľných ukazovateľov:

  • Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných,
  • Dlhodobo nezamestnané osoby,
  • Osoby vo veku nad 50 rokov,
  • Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním,
  • Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb,
  • Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní.
Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) na území najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.10.2023
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
06.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora zamestnanosti a zamestnateľnost…
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
06.11.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
2785,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
-
Cieľ
3979,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
1591,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
796,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
796,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
6285,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.