Popis projektu

Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej “OZP”) formou poskytovania príspevkov smerujúcich k udržaniu znevýhodnených občanov so zdravotným postihnutím na existujúcich pracovných miestach u zamestnávateľov alebo pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, nakoľko OZP predstavujú špecifickú skupinu občanov, často odkázaných na pomoc a podporu okolia.

Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takýchto občanov k pracovným príležitostiam na nechránenom (otvorenom) pracovnom trhu, čo rezultuje v ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je hlavným dôvodom, prečo dochádza k tak masívnej finančnej podpore OZP a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre udržanie sa týchto ľudí v zamestnaní, na pracovných miestach požívajúcich osobitný štatút chránenej práce v chránených dielňach (ďalej “CHD”) a na chránených pracoviskách (ďalej “CHP”).

Slúži na to najmä príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”), ale taktiež príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60 zákona o službách zamestnanosti).

OZP potrebujú pre svoje pracovné uplatnenie vytvorenie špecifických podmienok primeraných ich zdravotnej a psychickej situácii. Tento národný projekt k tomu prispieva.

Projekt bude realizovať Ústredie PSVR (ďalej „ústredie“) a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Predpokladaný počet OZP podporených v rámci tohto NP je 7 100.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
175 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora zamestnanosti občanov so zdravo…
Typ
Programy na podporu…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
-
Cieľ
7100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,569,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
683,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,081,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,108,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Nepriame výdavky

901 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,467,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
92 €
Vrátená suma
92 €
Suma na vymáhanie
92 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
83 €
Vrátená suma
83 €
Suma na vymáhanie
83 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.