Popis projektu

Cieľom projektu je zmierniť dopady vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť na území Slovenskej republiky zvyšovaním zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ. Zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce sa podporí rozvojom zručností potrebných pri hľadaní zamestnania, zhodnotením kompetencií, identifikovaním prekážok ovplyvňujúcich pozíciu a konkurencieschopnosť jednotlivých znevýhodnených UoZ na trhu práce a vytvorením individuálneho osobnostného profilu obsahujúceho aktivity a opatrenia potrebné pre integráciu na trh práce.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.07.2023
Celková suma
3,982,578 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie individualizovaného porade…
Typ
Individualizované f…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
11639,0 (osoby)
Cieľ
12000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 042022)

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
107,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 -Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 052022)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 052022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
114,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 072022)

521 mzdové výdavky (mzdy za 072022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
122,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky (903)

Nepriame výdavky (903)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 062022)

521 mzdové výdavky (mzdy za 062022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
115,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky 903

Nepriame výdavky (903)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 082022)

521 mzdové výdavky (mzdy za 082022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
180,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
43,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 022022)

521 mzdové výdavky 032022(mzdy za 022022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
50,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 092022)

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
123,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 102022)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 102022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
121,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky(mzdy za 092023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 092023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky (mzdy za 112022)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
123,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 122022)

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
121,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 102023)

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 022023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 022023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky (903)

Nepriame výdavky (903)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 012023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 012023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
30,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 032023)

521 mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 022023)

521 mzdové výdavky (mzdy za 0222023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
129,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 112023 a 122023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 112023 a 122023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
251,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
60,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky (mzdy za 042023)

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
122,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky

521 Mzdové výdavky (mzdy za 062023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
111,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 072023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 072023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

903 Nepriame výdavky

903 Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 mzdové výdavky (mzdy za 082023)

521 Mzdové výdavky (mzdy za 082023)

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.