Popis projektu

Aktivita zabezpečí, prostredníctvom 46 poradcov, informačný servis a komplexný prehľad o výhodách a možnostiach podpory pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“) na udržateľných pracovných miestach. Poradcovia budú ďalej párovať požiadavky zamestnávateľa s profilmi UoZ, koordinovať výberové konania, realizovať návštevy u zamestnávateľov, za účelom zistenia ich potrieb a organizovať podujatia typu ako sú pracovné veľtrhy. Budú tiež informovať zamestnávateľov o možnostiach využívania webových stránok, ktoré poskytujú informácie o službách zamestnanosti.

nadväzuje na predchádzajúci NP Spoločne hľadáme prácu II. Aktivita zabezpečí 27 EURES poradcov. Cieľom je pokračovať s poskytovaním kvalitnejších a dostupnejších služieb, sprístupnením širšieho portfólia informácii a poskytovaním služieb v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska prostredníctvom siete EURES. Skvalitnenie a modernizácia poskytovaných služieb prispeje k celkovému zlepšeniu verejných služieb zamestnanosti, k lepšej informovanosti, k zlepšeniu postavenia UoZ na slovenskom trhu práce, ako aj na európskom pracovnom trhu a k zvýšeniu ich zamestnanosti. Realizáciou NP sa prispeje k zlepšeniu možností na uplatnenie práva na voľný pohyb pracovnej sily v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska.

Cieľovou skupinou pre NP sú zamestnanci, UoZ, samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávatelia. Realizácia NP bude zabezpečená v priestoroch úradov, u zamestnávateľov a informačnými a mediálnymi aktivitami na verejnosti. Služby siete EURES sú propagované aj potenciálnym záujemcom o prácu v zahraničí z radov žiakov a študentov formou informačných stretnutí na školách.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2028
Celková suma
12,323,724 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie poradcov EURES
Typ
Informačné a konzul…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Poradcovia pre zamestnávateľov
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie poradcov EURES
Typ
Informačné a konzul…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Poradcovia pre zamestnávateľov
Typ
Zabezpečovanie indi…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2028
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov a sociálnych podnikov)
Hodnota
-
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.