Popis projektu

Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „občania so ZP“) formou poskytovania príspevkov.

Príspevky budú poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym pracovným príležitostiam, čo má dopad na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so ZP a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny.

Podpora občanov so ZP sa v rámci národného projektu bude realizovať prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú zamerané na:

• zriaďovanie chránených dielní (ďalej „CHD“) a chránených pracovísk (ďalej „CHP“) zamestnávateľmi;

• udržanie občana so ZP v zamestnaní;

• začatie prevádzkovania a nepretržité najmenej dvojročné prevádzkovanie samostatnej  zárobkovej činnosti (ďalej „SZČ“) občanmi so ZP na CHP;

• podporu zamestnávania občanov so ZP využitím pomoci pracovného asistenta;

• podporu udržania občanov so ZP v CHD a na CHP príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania.

Projekt bude realizovať Ústredie PSVR (ďalej „ústredie“) a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2021
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,995,495 €
Nezrovnalosti
33,283 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie príspevkov podľa zákona ...
Typ
Programy na podpo...
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
260,0 (počet)
Cieľ
350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
84,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
112,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
27,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
9424,0 (počet)
Cieľ
8895,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,364 €
Schválené na preplatenie
17,364 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,200,999 €
Schválené na preplatenie
1,200,999 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
371,299 €
Schválené na preplatenie
371,299 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,724,207 €
Schválené na preplatenie
2,724,207 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,541,729 €
Schválené na preplatenie
3,541,729 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
826,902 €
Schválené na preplatenie
826,902 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
8,407 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,577 €
Schválené na preplatenie
54,577 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,747,973 €
Schválené na preplatenie
1,747,874 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,049,787 €
Schválené na preplatenie
1,049,181 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,619,837 €
Schválené na preplatenie
4,618,417 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
214,425 €
Schválené na preplatenie
214,364 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,973 €
Schválené na preplatenie
23,973 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,184,823 €
Schválené na preplatenie
1,184,816 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
239,708 €
Schválené na preplatenie
239,708 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,385,500 €
Schválené na preplatenie
1,385,478 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,190,803 €
Schválené na preplatenie
4,190,634 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
142,842 €
Schválené na preplatenie
142,842 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
376,935 €
Schválené na preplatenie
376,935 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
917,027 €
Schválené na preplatenie
917,027 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,085,883 €
Schválené na preplatenie
1,085,883 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309,433 €
Schválené na preplatenie
309,433 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,030,104 €
Schválené na preplatenie
3,030,086 €
Realizácia
-
Názov

518 - ostatné služby

518 - ostatné služby

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,555 €
Schválené na preplatenie
4,475 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518,758 €
Schválené na preplatenie
518,452 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
135,586 €
Schválené na preplatenie
135,586 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
760,206 €
Schválené na preplatenie
760,080 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,373,538 €
Schválené na preplatenie
1,373,533 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
718,853 €
Schválené na preplatenie
718,612 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,224,729 €
Schválené na preplatenie
2,222,624 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
446,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,866,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

112 - Zásoby - xerografický papier

112 - Zásoby - xerografický papier

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2018
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
852,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,851 €
Vrátená suma
2,851 €
Suma na vymáhanie
2,851 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,500 €
Vrátená suma
1,500 €
Suma na vymáhanie
1,500 €
Typ
Porušenia vzhľado...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,344 €
Vrátená suma
3,344 €
Suma na vymáhanie
3,344 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
28 €
Vrátená suma
28 €
Suma na vymáhanie
28 €
Typ
Iné prípady nezro...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,138 €
Vrátená suma
2,138 €
Suma na vymáhanie
2,138 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,517 €
Vrátená suma
1,517 €
Suma na vymáhanie
1,517 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
656 €
Vrátená suma
656 €
Suma na vymáhanie
656 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
816 €
Vrátená suma
816 €
Suma na vymáhanie
816 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,172 €
Vrátená suma
2,172 €
Suma na vymáhanie
2,172 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,272 €
Vrátená suma
5,272 €
Suma na vymáhanie
5,272 €
Typ
Nesprávne doklady Akcia nerealizovaná Iné
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,824 €
Vrátená suma
3,824 €
Suma na vymáhanie
3,824 €
Typ
Chýbajúce alebo n... Akcia neukončená Porušenia vzhľado...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
315 €
Vrátená suma
315 €
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Iné prípady nezro...
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
496 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
496 €
Typ
Výrobok, druh, pr...
Stav
Podozrenie z nezr...
Subjekt
-
Suma celkom
8,719 €
Vrátená suma
8,719 €
Suma na vymáhanie
8,719 €
Typ
Iné prípady nezro... Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.