Popis projektu

Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „občania so ZP“) formou poskytovania príspevkov.

Príspevky budú poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym pracovným príležitostiam, čo má dopad na ich ťažšie uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so ZP a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny.

Podpora občanov so ZP sa v rámci národného projektu bude realizovať prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú zamerané na:

• zriaďovanie chránených dielní (ďalej „CHD“) a chránených pracovísk (ďalej „CHP“) zamestnávateľmi;

• udržanie občana so ZP v zamestnaní;

• začatie prevádzkovania a nepretržité najmenej dvojročné prevádzkovanie samostatnej  zárobkovej činnosti (ďalej „SZČ“) občanmi so ZP na CHP;

• podporu zamestnávania občanov so ZP využitím pomoci pracovného asistenta;

• podporu udržania občanov so ZP v CHD a na CHP príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania.

Projekt bude realizovať Ústredie PSVR (ďalej „ústredie“) a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2021
Celková suma
46,195,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
46,081,805 €
Nezrovnalosti
119,344 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Poskytovanie príspevkov podľa zákona o …
Typ
Programy na podporu…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
9436,0 (počet)
Cieľ
8895,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
385,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
389,0 (počet)
Cieľ
350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
116,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
169,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,364 €
Schválené na preplatenie
17,364 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,200,999 €
Schválené na preplatenie
1,200,999 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
371,299 €
Schválené na preplatenie
371,299 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,724,207 €
Schválené na preplatenie
2,724,207 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,541,729 €
Schválené na preplatenie
3,541,729 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
826,902 €
Schválené na preplatenie
826,902 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
8,407 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54,577 €
Schválené na preplatenie
54,577 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,747,973 €
Schválené na preplatenie
1,747,874 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,049,787 €
Schválené na preplatenie
1,049,181 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,619,837 €
Schválené na preplatenie
4,618,417 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
214,425 €
Schválené na preplatenie
214,364 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,973 €
Schválené na preplatenie
23,973 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,184,823 €
Schválené na preplatenie
1,184,816 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
239,708 €
Schválené na preplatenie
239,708 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,385,500 €
Schválené na preplatenie
1,385,478 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,190,803 €
Schválené na preplatenie
4,190,634 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
142,842 €
Schválené na preplatenie
142,842 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
376,935 €
Schválené na preplatenie
376,935 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
917,027 €
Schválené na preplatenie
917,027 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,085,883 €
Schválené na preplatenie
1,085,883 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309,433 €
Schválené na preplatenie
309,433 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,030,104 €
Schválené na preplatenie
3,030,086 €
Realizácia
-
Názov

518 - ostatné služby

518 - ostatné služby

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,555 €
Schválené na preplatenie
4,475 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518,758 €
Schválené na preplatenie
518,452 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
135,586 €
Schválené na preplatenie
135,586 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
760,206 €
Schválené na preplatenie
760,080 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,373,538 €
Schválené na preplatenie
1,373,533 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
718,853 €
Schválené na preplatenie
718,612 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,224,729 €
Schválené na preplatenie
2,222,624 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154,766 €
Schválené na preplatenie
154,766 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
446,127 €
Schválené na preplatenie
445,304 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,866,061 €
Schválené na preplatenie
1,864,781 €
Realizácia
-
Názov

112 - Zásoby - xerografický papier

112 - Zásoby - xerografický papier

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,632 €
Schválené na preplatenie
23,632 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
852,268 €
Schválené na preplatenie
852,085 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,017,128 €
Schválené na preplatenie
2,016,630 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77,477 €
Schválené na preplatenie
77,477 €
Realizácia
-
Názov

112 - Zásoby - tonery iné ako HP

112 - Zásoby - tonery iné ako HP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,739 €
Schválené na preplatenie
44,739 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

112 - Zásoby - tonery HP

112 - Zásoby - tonery HP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,669 €
Schválené na preplatenie
69,669 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
527,794 €
Schválené na preplatenie
527,789 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
326,324 €
Schválené na preplatenie
326,260 €
Realizácia
-
Názov

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,451,500 €
Schválené na preplatenie
1,451,500 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 – Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,379,728 €
Schválené na preplatenie
1,379,728 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,056,204 €
Schválené na preplatenie
1,056,204 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,805 €
Schválené na preplatenie
116,419 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
6,660 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
51,371 €
Schválené na preplatenie
51,371 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,618 €
Schválené na preplatenie
14,618 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
119,484 €
Schválené na preplatenie
119,484 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,936 €
Schválené na preplatenie
49,874 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,866 €
Schválené na preplatenie
19,866 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,316 €
Schválené na preplatenie
5,316 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,131 €
Schválené na preplatenie
47,131 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
55,884 €
Schválené na preplatenie
55,884 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
116,020 €
Schválené na preplatenie
116,020 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,006 €
Schválené na preplatenie
12,006 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,403 €
Schválené na preplatenie
44,403 €
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
49,165 €
Schválené na preplatenie
49,165 €
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,479 €
Schválené na preplatenie
13,479 €
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,371 €
Schválené na preplatenie
6,371 €
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,821 €
Vrátená suma
4,821 €
Suma na vymáhanie
4,821 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,190 €
Vrátená suma
5,190 €
Suma na vymáhanie
5,190 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,851 €
Vrátená suma
2,851 €
Suma na vymáhanie
2,851 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,500 €
Vrátená suma
1,500 €
Suma na vymáhanie
1,500 €
Typ
Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,344 €
Vrátená suma
3,344 €
Suma na vymáhanie
3,344 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
28 €
Vrátená suma
28 €
Suma na vymáhanie
28 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,517 €
Vrátená suma
1,517 €
Suma na vymáhanie
1,517 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,138 €
Vrátená suma
2,138 €
Suma na vymáhanie
2,138 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
656 €
Vrátená suma
656 €
Suma na vymáhanie
656 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,385 €
Vrátená suma
4,385 €
Suma na vymáhanie
4,385 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
816 €
Vrátená suma
816 €
Suma na vymáhanie
816 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,836 €
Vrátená suma
3,836 €
Suma na vymáhanie
3,836 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,172 €
Vrátená suma
2,172 €
Suma na vymáhanie
2,172 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
724 €
Vrátená suma
724 €
Suma na vymáhanie
724 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
5,272 €
Vrátená suma
5,272 €
Suma na vymáhanie
5,272 €
Typ
Nesprávne doklady Akcia nerealizovaná Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,824 €
Vrátená suma
3,824 €
Suma na vymáhanie
3,824 €
Typ
Chýbajúce alebo nep… Akcia neukončená Porušenia vzhľadom …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,257 €
Vrátená suma
3,257 €
Suma na vymáhanie
3,257 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
315 €
Vrátená suma
315 €
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,060 €
Vrátená suma
1,060 €
Suma na vymáhanie
1,060 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
496 €
Vrátená suma
496 €
Suma na vymáhanie
496 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,719 €
Vrátená suma
8,719 €
Suma na vymáhanie
8,719 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,148 €
Vrátená suma
1,148 €
Suma na vymáhanie
1,148 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
231 €
Vrátená suma
231 €
Suma na vymáhanie
231 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,259 €
Vrátená suma
2,259 €
Suma na vymáhanie
2,259 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
438 €
Vrátená suma
438 €
Suma na vymáhanie
438 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,984 €
Vrátená suma
1,984 €
Suma na vymáhanie
1,984 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,384 €
Vrátená suma
4,384 €
Suma na vymáhanie
4,384 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,190 €
Vrátená suma
2,190 €
Suma na vymáhanie
2,190 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,399 €
Vrátená suma
1,399 €
Suma na vymáhanie
1,399 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
318 €
Vrátená suma
318 €
Suma na vymáhanie
318 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,163 €
Vrátená suma
1,163 €
Suma na vymáhanie
1,163 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,122 €
Vrátená suma
2,122 €
Suma na vymáhanie
2,122 €
Typ
Akcia neukončená Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,739 €
Vrátená suma
10,739 €
Suma na vymáhanie
10,739 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
7,152 €
Vrátená suma
7,152 €
Suma na vymáhanie
7,152 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,327 €
Vrátená suma
1,327 €
Suma na vymáhanie
1,327 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
8,107 €
Vrátená suma
8,107 €
Suma na vymáhanie
8,107 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
65 €
Vrátená suma
65 €
Suma na vymáhanie
65 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
614 €
Vrátená suma
614 €
Suma na vymáhanie
614 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
90 €
Vrátená suma
90 €
Suma na vymáhanie
90 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
20 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,608 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,608 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
565 €
Vrátená suma
565 €
Suma na vymáhanie
565 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20 €
Vrátená suma
20 €
Suma na vymáhanie
20 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
43 €
Vrátená suma
43 €
Suma na vymáhanie
43 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
204 €
Vrátená suma
204 €
Suma na vymáhanie
204 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
466 €
Vrátená suma
466 €
Suma na vymáhanie
466 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
90 €
Vrátená suma
90 €
Suma na vymáhanie
90 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
915 €
Vrátená suma
915 €
Suma na vymáhanie
915 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
155 €
Vrátená suma
155 €
Suma na vymáhanie
155 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,353 €
Vrátená suma
5,353 €
Suma na vymáhanie
5,353 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,753 €
Vrátená suma
5,753 €
Suma na vymáhanie
5,753 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.