Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
346,494 €
Vyčerpané z projektu
47,221,942 €
Suma
49,892,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
113,546 €
Vyčerpané z projektu
46,081,805 €
Suma
46,195,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
662,504 €
Vyčerpané z projektu
42,830,438 €
Suma
43,550,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
23,001 €
Vyčerpané z projektu
22,796,687 €
Suma
29,340,353 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
59,530 €
Vyčerpané z projektu
24,853,610 €
Suma
29,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
9,962 €
Vyčerpané z projektu
13,040,983 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvin…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
41,181 €
Vyčerpané z projektu
13,743,933 €
Suma
16,998,208 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,417 €
Vyčerpané z projektu
5,042,788 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,917,640 €
Suma
11,575,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kreatívne centrum Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,076,489 €
Vlastné zdroje
403,824 €
Projekt

Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dos…

Národný inštitút vzdelávania …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-pora…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,174 €
Suma
2,335,178 €
Vlastné zdroje
111,025 €
Projekt

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,863 €
Vyčerpané z projektu
805,522 €
Suma
1,192,964 €
Vlastné zdroje
57,427 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Nitriansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
446,669 €
Suma
447,800 €
Vlastné zdroje
22,390 €
Projekt

Zvýšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole - G…

Spojená škola, Tilgnerova 14,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,100 €
Suma
291,808 €
Vlastné zdroje
14,590 €
Projekt

Rozvoj kompetencií v oblasti účtovníctva

Akadémia verejnej správy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,577 €
Suma
206,326 €
Vlastné zdroje
10,316 €
Projekt

Prehlbovanie kompetencií, vedomostí a zručností d…

TAYLLORCOX, s. r. o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,565 €
Suma
178,360 €
Vlastné zdroje
8,918 €
Projekt

Hravo za vzdelaním

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,904 €
Suma
122,018 €
Vlastné zdroje
6,101 €
Projekt

S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsl…

Základná škola Dolná Tižina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,842 €
Suma
109,490 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Projekt

Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovedne…

Základná škola Vojčice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,540 €
Vyčerpané z projektu
54,234 €
Suma
97,113 €
Vlastné zdroje
4,856 €
Projekt

Učíme sa pre život.

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,500 €
Suma
93,353 €
Vlastné zdroje
4,668 €
Projekt

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu gramotnosti ž…

Spojená škola Dudince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
25,859 €
Suma
60,489 €
Vlastné zdroje
3,024 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.