Popis projektu

V rámci národného projektu (ďalej len „NP“) sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Aktivity podporené NP budú zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“).

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2017 - 01.12.2021
Celková suma
43,550,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
42,830,438 €
Nezrovnalosti
664,760 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Poskytovanie príspevkov
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
01.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
9335,0 (počet)
Cieľ
2000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
19785,0 (počet)
Cieľ
15000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
12929,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
7629,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
9320,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
7072,0 (počet)
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
177,214 €
Schválené na preplatenie
173,441 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,686 €
Schválené na preplatenie
6,478 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
538,584 €
Schválené na preplatenie
538,553 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,273 €
Schválené na preplatenie
20,273 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,186 €
Schválené na preplatenie
44,578 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
766,962 €
Schválené na preplatenie
576,449 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
604,596 €
Schválené na preplatenie
441,799 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
487,267 €
Schválené na preplatenie
330,672 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
246,851 €
Schválené na preplatenie
246,851 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
725,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
726,639 €
Schválené na preplatenie
726,390 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
173,603 €
Schválené na preplatenie
173,379 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113,406 €
Schválené na preplatenie
113,406 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
74,482 €
Schválené na preplatenie
74,482 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
572,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, Príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
186,822 €
Schválené na preplatenie
186,591 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
572,428 €
Schválené na preplatenie
571,492 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
377,981 €
Schválené na preplatenie
377,191 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
942,138 €
Schválené na preplatenie
941,763 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
447,804 €
Schválené na preplatenie
446,165 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,327 €
Schválené na preplatenie
110,185 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácí, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265,540 €
Schválené na preplatenie
265,540 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
236,402 €
Schválené na preplatenie
236,125 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,166,228 €
Schválené na preplatenie
1,162,582 €
Realizácia
-
Názov

2013 - 1 -05/2018 NP PZ VAOTP 3

352 - Poskytnutie dotácií príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
-
Názov

5013 - 1 - 05/2018 NP PZ NAOTP 3

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,723,911 €
Schválené na preplatenie
1,720,617 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,839,784 €
Schválené na preplatenie
1,839,144 €
Realizácia
-
Názov

518 - Ostatné služby

518 - Ostatné služby

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,435 €
Schválené na preplatenie
9,435 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,290,291 €
Schválené na preplatenie
2,289,706 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,282,958 €
Schválené na preplatenie
2,281,713 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
493,129 €
Schválené na preplatenie
493,129 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,805,405 €
Schválené na preplatenie
1,804,107 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
350,463 €
Schválené na preplatenie
350,208 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,023,934 €
Schválené na preplatenie
2,022,892 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,908,749 €
Schválené na preplatenie
1,908,043 €
Realizácia
-
Názov

112 - Zásoby - xerografický papier

112 - Zásoby - xerografický papier

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,254 €
Schválené na preplatenie
21,254 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
395,343 €
Schválené na preplatenie
393,197 €
Realizácia
-
Názov

112 - Zásoby - tonery non HP

112 - zásoby - tonery non HP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,572 €
Schválené na preplatenie
41,572 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

112 - Zásoby - tonery HP

112 - zásoby - tonery HP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,983 €
Schválené na preplatenie
62,983 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,588 €
Schválené na preplatenie
29,588 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,124,749 €
Schválené na preplatenie
2,124,146 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,600,739 €
Schválené na preplatenie
2,599,409 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
75,452 €
Schválené na preplatenie
75,452 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401,909 €
Schválené na preplatenie
401,909 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií,príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,009,801 €
Schválené na preplatenie
7,009,538 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,500,337 €
Schválené na preplatenie
1,499,787 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,216,259 €
Schválené na preplatenie
1,215,698 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
929,626 €
Schválené na preplatenie
928,426 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
589,025 €
Schválené na preplatenie
588,596 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
212,309 €
Schválené na preplatenie
212,309 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
696,518 €
Schválené na preplatenie
696,059 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,036 €
Schválené na preplatenie
9,036 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
64,006 €
Schválené na preplatenie
64,006 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
451,670 €
Schválené na preplatenie
451,526 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
99,290 €
Schválené na preplatenie
99,290 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
271,344 €
Schválené na preplatenie
271,344 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
105,887 €
Schválené na preplatenie
105,887 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
256,558 €
Schválené na preplatenie
256,363 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
93,744 €
Schválené na preplatenie
93,744 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
198,783 €
Schválené na preplatenie
198,783 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
141,628 €
Schválené na preplatenie
141,628 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,843 €
Schválené na preplatenie
21,843 €
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií,príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií,príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
70,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií,príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
68,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
47,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
5,896 €
Vrátená suma
5,896 €
Suma na vymáhanie
5,896 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
30,953 €
Vrátená suma
30,953 €
Suma na vymáhanie
30,953 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
445 €
Vrátená suma
445 €
Suma na vymáhanie
445 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
4,236 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
4,236 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
9,483 €
Vrátená suma
9,483 €
Suma na vymáhanie
9,483 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
166 €
Vrátená suma
166 €
Suma na vymáhanie
166 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,951 €
Vrátená suma
2,951 €
Suma na vymáhanie
2,951 €
Typ
Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,574 €
Vrátená suma
3,574 €
Suma na vymáhanie
3,574 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
315 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
200 €
Vrátená suma
200 €
Suma na vymáhanie
200 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,792 €
Vrátená suma
2,792 €
Suma na vymáhanie
2,792 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,545 €
Vrátená suma
7,545 €
Suma na vymáhanie
7,545 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
22,572 €
Vrátená suma
22,572 €
Suma na vymáhanie
22,572 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
35,585 €
Vrátená suma
35,585 €
Suma na vymáhanie
35,585 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,353 €
Vrátená suma
3,353 €
Suma na vymáhanie
3,353 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,335 €
Vrátená suma
9,335 €
Suma na vymáhanie
9,335 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
18,074 €
Vrátená suma
18,074 €
Suma na vymáhanie
18,074 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
19,801 €
Vrátená suma
19,801 €
Suma na vymáhanie
19,801 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
35,462 €
Vrátená suma
35,462 €
Suma na vymáhanie
35,462 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,358 €
Vrátená suma
6,358 €
Suma na vymáhanie
6,358 €
Typ
Nekompletné doklady Iné prípady nezrovn… Akcia neukončená
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
23,963 €
Vrátená suma
23,963 €
Suma na vymáhanie
23,963 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
389 €
Vrátená suma
389 €
Suma na vymáhanie
389 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
12,920 €
Vrátená suma
12,920 €
Suma na vymáhanie
12,920 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,739 €
Vrátená suma
9,739 €
Suma na vymáhanie
9,739 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
530 €
Vrátená suma
530 €
Suma na vymáhanie
530 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
382 €
Vrátená suma
382 €
Suma na vymáhanie
382 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
25,641 €
Vrátená suma
25,641 €
Suma na vymáhanie
25,641 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
29,623 €
Vrátená suma
29,623 €
Suma na vymáhanie
29,623 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20,921 €
Vrátená suma
20,921 €
Suma na vymáhanie
20,921 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,652 €
Vrátená suma
4,652 €
Suma na vymáhanie
4,652 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
92 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
92 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
4,524 €
Vrátená suma
4,524 €
Suma na vymáhanie
4,524 €
Typ
Akcia neukončená Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
22,044 €
Vrátená suma
22,044 €
Suma na vymáhanie
22,044 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
20,024 €
Vrátená suma
20,024 €
Suma na vymáhanie
20,024 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
38,712 €
Vrátená suma
38,712 €
Suma na vymáhanie
38,712 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
12,430 €
Vrátená suma
12,430 €
Suma na vymáhanie
12,430 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,471 €
Vrátená suma
2,471 €
Suma na vymáhanie
2,471 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,608 €
Vrátená suma
9,608 €
Suma na vymáhanie
9,608 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,980 €
Vrátená suma
16,980 €
Suma na vymáhanie
16,980 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,518 €
Vrátená suma
4,518 €
Suma na vymáhanie
4,518 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
12,934 €
Vrátená suma
12,934 €
Suma na vymáhanie
12,934 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,487 €
Vrátená suma
5,487 €
Suma na vymáhanie
5,487 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,409 €
Vrátená suma
1,409 €
Suma na vymáhanie
1,409 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
500 €
Vrátená suma
500 €
Suma na vymáhanie
500 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,991 €
Vrátená suma
1,991 €
Suma na vymáhanie
1,991 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
7,535 €
Vrátená suma
7,535 €
Suma na vymáhanie
7,535 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,631 €
Vrátená suma
6,631 €
Suma na vymáhanie
6,631 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,665 €
Vrátená suma
10,665 €
Suma na vymáhanie
10,665 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,348 €
Vrátená suma
8,348 €
Suma na vymáhanie
8,348 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,250 €
Vrátená suma
5,250 €
Suma na vymáhanie
5,250 €
Typ
Akcia neukončená Nesprávne doklady Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
315 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
315 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
152 €
Vrátená suma
152 €
Suma na vymáhanie
152 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
221 €
Vrátená suma
221 €
Suma na vymáhanie
221 €
Typ
Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
767 €
Vrátená suma
767 €
Suma na vymáhanie
767 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
388 €
Vrátená suma
388 €
Suma na vymáhanie
388 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,351 €
Vrátená suma
2,351 €
Suma na vymáhanie
2,351 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,663 €
Vrátená suma
10,663 €
Suma na vymáhanie
10,663 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
282 €
Vrátená suma
282 €
Suma na vymáhanie
282 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
556 €
Vrátená suma
556 €
Suma na vymáhanie
556 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
11,849 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
11,849 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
771 €
Vrátená suma
771 €
Suma na vymáhanie
771 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,795 €
Vrátená suma
1,795 €
Suma na vymáhanie
1,795 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,954 €
Vrátená suma
3,954 €
Suma na vymáhanie
3,954 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
107 €
Vrátená suma
107 €
Suma na vymáhanie
107 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
530 €
Vrátená suma
530 €
Suma na vymáhanie
530 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,101 €
Vrátená suma
3,101 €
Suma na vymáhanie
3,101 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,975 €
Vrátená suma
2,975 €
Suma na vymáhanie
2,975 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
375 €
Vrátená suma
375 €
Suma na vymáhanie
375 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,319 €
Vrátená suma
10,319 €
Suma na vymáhanie
10,319 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,124 €
Vrátená suma
10,124 €
Suma na vymáhanie
10,124 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,914 €
Vrátená suma
1,914 €
Suma na vymáhanie
1,914 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,886 €
Vrátená suma
4,886 €
Suma na vymáhanie
4,886 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
14,565 €
Vrátená suma
14,565 €
Suma na vymáhanie
14,565 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,875 €
Vrátená suma
2,875 €
Suma na vymáhanie
2,875 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,466 €
Vrátená suma
4,466 €
Suma na vymáhanie
4,466 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
280 €
Vrátená suma
280 €
Suma na vymáhanie
280 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
252 €
Vrátená suma
252 €
Suma na vymáhanie
252 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,847 €
Vrátená suma
2,847 €
Suma na vymáhanie
2,847 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,798 €
Vrátená suma
4,798 €
Suma na vymáhanie
4,798 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
46 €
Vrátená suma
46 €
Suma na vymáhanie
46 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
281 €
Vrátená suma
281 €
Suma na vymáhanie
281 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
53 €
Vrátená suma
53 €
Suma na vymáhanie
53 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
89 €
Vrátená suma
89 €
Suma na vymáhanie
89 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,960 €
Vrátená suma
2,960 €
Suma na vymáhanie
2,960 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
562 €
Vrátená suma
562 €
Suma na vymáhanie
562 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
100 €
Vrátená suma
100 €
Suma na vymáhanie
100 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
390 €
Vrátená suma
390 €
Suma na vymáhanie
390 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,856 €
Vrátená suma
2,856 €
Suma na vymáhanie
2,856 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
304 €
Vrátená suma
304 €
Suma na vymáhanie
304 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
938 €
Vrátená suma
938 €
Suma na vymáhanie
938 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
86 €
Vrátená suma
86 €
Suma na vymáhanie
86 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,783 €
Vrátená suma
10,783 €
Suma na vymáhanie
10,783 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,441 €
Vrátená suma
1,441 €
Suma na vymáhanie
1,441 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
65 €
Vrátená suma
65 €
Suma na vymáhanie
65 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
387 €
Vrátená suma
387 €
Suma na vymáhanie
387 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,499 €
Vrátená suma
1,499 €
Suma na vymáhanie
1,499 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
809 €
Vrátená suma
809 €
Suma na vymáhanie
809 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,524 €
Vrátená suma
1,524 €
Suma na vymáhanie
1,524 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
668 €
Vrátená suma
668 €
Suma na vymáhanie
668 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
989 €
Vrátená suma
989 €
Suma na vymáhanie
989 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
697 €
Vrátená suma
697 €
Suma na vymáhanie
697 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
459 €
Vrátená suma
459 €
Suma na vymáhanie
459 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
85 €
Vrátená suma
85 €
Suma na vymáhanie
85 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,330 €
Vrátená suma
1,330 €
Suma na vymáhanie
1,330 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,003 €
Vrátená suma
1,003 €
Suma na vymáhanie
1,003 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,851 €
Vrátená suma
1,851 €
Suma na vymáhanie
1,851 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,776 €
Vrátená suma
1,776 €
Suma na vymáhanie
1,776 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
74 €
Vrátená suma
74 €
Suma na vymáhanie
74 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,378 €
Vrátená suma
1,378 €
Suma na vymáhanie
1,378 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,844 €
Vrátená suma
3,844 €
Suma na vymáhanie
3,844 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
133 €
Vrátená suma
133 €
Suma na vymáhanie
133 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
566 €
Vrátená suma
566 €
Suma na vymáhanie
566 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
76 €
Vrátená suma
76 €
Suma na vymáhanie
76 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.