Popis projektu

Spoločnosť TAYLLOR & COX s.r.o. poskytuje na slovenskom trhu od roku 2014 komplexné vzdelávacie služby. Venuje sa ako firemnému vzdelávaniu, tak aj vzdelávaniu jednotlivcov. Počas roka 2016 vzdelávala aj nezamestnaných, ktorí si chceli zvýšiť kvalifikáciu prostredníctvom programu REPAS – Príprava pre trh práce. Počas svojho pôsobenia v oblasti vzdelávania dospelých prešla niekoľkými etapami vývoja. V súčasnosti disponuje kvalitným externým lektorským tímom s bohatými teoretickými i praktickými skúsenosťami. Záleží jej na tom, aby poskytované služby boli kvalitné.

Medzi hlavné oblasti vzdelávania dospelých patrí:

  • Projektový manažment
  • Rozvoj inovačného myslenia
  • Riadenie projektov
  • SAP systémy
  • Metodika PRINCE2

Spoločnosť si stanovila za cieľ svojich aktivít = Zvýšenie kvalifikácie prostredníctvom vzdelávania v projektovom riadení, inovačnom myslení, práce so systémom SAP, dynamickej komunikácie, používania metodiky PRINCE2.

Cieľ bol zvolený v súlade s globálnym cieľom OPĽZ, čiže podporuje rozvoj ľudských zdrojov a celoživotného vzdelávania.

Hlavnou stratégiou pre oblasť vzdelávania v prioritnej osi 1 Vzdelávanie je prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a bola identifikovaná potreba podpory vzdelávania na všetkých jeho úrovniach.

Jeden z kľúčových faktorov kvality vzdelávacieho procesu v oblasti inovačných zručností je zamerať sa na zvýšenie účasti dospelých na CŽV s osobitným dôrazom na ľudí, ktorí si potrebujú zvýšiť a obnoviť kvalifikáciu.

Vytvorenie vzdelávacích modulov, ktoré budú obsahovať aktuálne informácie, realizácia jednotlivých školení a previazanosť s praxou a následné odovzdanie riešenia pre dospelých sú hlavnými atribútmi, ktoré sa budú v rámci realizácie projektu riešiť. Tento projekt vytvorí priestor pre momentálne chýbajúce oblasti vzdelávania dospelých, ktoré sú nevyhnutným stupňom pre zvýšenie kvalifikácie. Kategórie vzdelávacích aktivít sú zaujímavé pre veľké množstvo zamestnancov z rôznych sektorov hospodárstva. 

Viac
Subjekt
TAYLLORCOX, s. r. o.
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.06.2023
Celková suma
178,360 €
Vlastné zdroje
8,918 €
Vyčerpané z projektu
49,565 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vytvorenie a realizácia vzdelávacích pr…
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
373,0 (počet)
Cieľ
374,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
373,0 (počet)
Cieľ
380,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 Paušálne výdavky

1.1 Paušálné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 9/2018

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
-
Názov

4.5.2. Školiaci materiál a potreby

Faktúra za školiaci a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
3,834 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

2.1.1.6.Switch

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

2.1.1.5.Access point

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

2.1.1.4.Myš

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

2.1.1.3.Dataprojektor

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

2.1.1.2.Notebook pre frekventantov

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,568 €
Schválené na preplatenie
8,568 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

2.1.1.1.Notebook pre lektorov

FA IKT

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
1,764 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 10/2018

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2018

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

2.1.5.2.Kancelársky softvér

FA softvér

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
2,784 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Výplatná páska 12/2018 JK

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
439 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 4/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 4/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1. Ubytovanie pre frekventantov vzdelávania (domáce cesty)

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1. Ubytovanie pre frekventantov vzdelávania (domáce cesty)

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1. Ubytovanie pre frekventantov vzdelávania (domáce cesty)

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1. Ubytovanie pre frekventantov vzdelávania (domáce cesty)

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.1.7.1. Lektor PRINCE2

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 4/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.1.7.1. Lektor PRINCE2

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 4/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 01/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.3.2.6.Tvorba vzdelávacích modulov PRINCE2

4.3.2.6.Tvorba vzdelávacích modulov PRINCE2

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.3.2.6.Tvorba vzdelávacích modulov PRINCE2

4.3.2.6.Tvorba vzdelávacích modulov PRINCE2

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 07/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 06/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1. Ubytovanie pre frekventantov vzdelávania (domáce cesty)

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 05/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

4.1.7.1. Lektor PRINCE2

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 5/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 5/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 5/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

4.1.7.1. Lektor PRINCE2

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 6/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 6/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

4.1.7.1. Lektor PRINCE2

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 7/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 7/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 6/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 7/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

4.1.5.1.Lektor - projektový manažment

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 10/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 8/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 9/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 10/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

4.3.2.2.Tvorba vzdelávacích modulov riadenie projektov

FA tvorba školiacich materiálov

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 8/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 9/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 10/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

4.1.6.1.Lektor - Dynamická adaptácia v cezhraničnom styku

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 10/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

2.1.3.2.Licencia ku sofvéru PRINCE2

FA licencia PRINCE2

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 1/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 1/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2019

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 1/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 2/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 2/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 2/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

4.3.2.5.Tvorba vzdelávacích modulov Dynamická adaptácia v cezhraničnom styku

FA školiace materiály Dynamická adaptácia...

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2020
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

4.5.1.1. Stravné pre frekventantov

Sumárny hárok - cestovné náhrady č. 10/19

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

3.1.6. Manažér monitorovania

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 3/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

3.1.3. Hlavný finančný manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 3/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 3/2020

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Paušálna sadzba 11_12/2022

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 11/2022 3.1.1

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 11/2022 3.1.5 - mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 11/2022 3.1.5 - odvody

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 11/2022 3.1.6

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 11/2022 3.1.3 - mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 11/2022 3.1.3 - odvody

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 11/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

VP 12/2022 3.1.1

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

VP 12/2022 3.1.3 - mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

VP 12/2022 3.1.3 - odvody

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

VP 12/2022 3.1.5 - mzda

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

VP 12//2022 3.1.5 - odvody

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

VP 12/2022 3.1.6

Sumárny prehľad mimo ŠRO za 12/2022

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

Tvorba vzdelávacích modulov SAP

Tvorba vzdelávacích modulov SAP

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Tvorba vzdelávacích modulov TRIZ

Tvorba vzdelávacích modulov TRIZ

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Tvorba vzdelávacieho modulu PM

Tvorba vzdelávacích materiálov PM

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie

FA č. 2340003_4.4.4 Grafické spracovanie a tlač publikácie

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 4.1.5.1.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 4.1.5.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.6

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.6

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.5.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 4.1.5.1.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 3.1.3

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 3.1.5.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.5

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 3.1.5

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 4.1.5.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 3.1.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.3

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 02/2023 3.1.3.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 01/2023 3.1.3.1

22a_Report ostatné výdavky

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.5.2.4_Odborná literatúra_23EP0092

Odborná literatúra 4.5.2.4

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 4.1.7.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 4.1.3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 4.1.3.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 4.1.3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.3.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.5

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.3

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.5.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 3.1.6

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

VP 03/2023 4.1.3.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Grafické spracovanie a tlač publikácie

4.4.4_ Grafické spracovanie a tlač publikácie

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.6

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.3_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.5_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.5.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.7.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.4.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 3.1.3.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 04/2023 4.1.3.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.4.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.5.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.5.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.7.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
3,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.2.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.3_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.4.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.2.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.6

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.5_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.2.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.2.1.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.3.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 4.1.5.1_mzda

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 05/2023 3.1.5.1_odvody

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 4.1.2.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 4.1.2.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 4.1.2.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 4.1.7.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.3

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.5

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 4.1.2.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.3.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.6

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VP 06/2023 3.1.5.1

Report_ostatné výdavky_Príloha 22a

Vlastník dokladu
TAYLLORCOX, s. r. o.
Dodávateľ
TAYLLORCOX, s. r. o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
TAYLLORCOX, s. r. o.
IČO
47689137
Názov
Pinx, s.r.o.
IČO
36435473
Názov
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
IČO
31331131
Názov
CERTIO, s.r.o.
IČO
51847582
Názov
CPO s.r.o.
IČO
45272816
Názov
Altrinia s. r. o.
IČO
47907266
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.