Popis projektu

Zámerom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania tým, že realizovaním medzinárodnej štúdie OECD PIAAC na celom území Slovenska budú poskytnuté MŠVVaŠ SR ako aj poskytovateľom celoživotného vzdelávania v SR relevantné dáta o úrovni kompetencií dospelých (čitateľská, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov) využívaných v pracovnom živote. Pôjde o druhé meranie tohto druhu, zhodnotené budú aj trendy v porovnaní s predchádzajúcim meraním. Ďalším cieľom je prepojiť dáta z 1. cyklu PIAAC s dátami PISA. Porovnaná a analyzovaná bude úroveň dosahovaných kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť, (adaptívne) riešenie problémov u mladých ľudí (PISA 15 rokov) a dospelých ľudí (PIAAC 16 – 64 rokov) z hľadiska vekových kategórií, kvalifikácií,  úrovne kognitívnych kompetencií ako aj z hľadiska uplatnenia sa mladých ľudí a dospelých na pracovnom trhu (PIAAC – PISA). V projekte bude ďalej využitá slovenská verzia elektronických testov PIAAC on-line  pre kompetencie dospelých umožňujúca porovnanie aktuálneho stavu kompetencií so zisteniami v 1. cykle PIAAC. Prostredníctvom týchto testov budeme overovať kompetencie u pedagogických zamestnancov,  v roku 2018 prepojíme štúdie TALIS – PIAAC on-line. Na základe toho získame údaje z postojových dotazníkov učiteľov v štúdii TALIS ku školskému systému a vzdelávaciemu prostrediu v SR, a tiež aj vyhodnotíme úrovne kompetencií pedagogických zamestnancov podľa dosahovaných úrovní v testoch PIAAC. Na základe prepojenia TALIS – PIAAC on-line zabezpečíme komplexnejší obraz o úrovni sledovaných kompetencií pedagogických zamestnancov v spojitosti s ich postojmi k podmienkam v školskom prostredí,  ich kvalifikačnou úrovňou a pod. Na základe analýz TALIS PIAAC budú vypracované odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagógov a budúcich pedagógov na inovovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie pedagógov potrebné pre život v 21. storočí.

Viac
Subjekt
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.09.2023
Celková suma
5,348,717 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,126,943 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Medzinárodné hodnotenie kompetencií dos…
Typ
Identifikácia a zho…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Medzinárodné hodnotenie kompetencií dos…
Typ
Identifikácia a zho…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
7194,0 (počet)
Cieľ
5250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.2.2. Vedúci projektovej kancelárie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.2.3. Koordinátor zberu dát

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.3.2. Vedeckovýskumný zamestnanec

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.2.2. Koordinátor národnej štúdie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.5.2. Administratívny pracovník

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

3.1.1.2. Projektový manažér

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.5.1. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

4.1.5.2. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Paušál na nepriame výdavky 2022/04

Paušál na nepriame výdavky 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/04

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2021 (zúčtovanie)

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2021 (zúčtovanie)

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/05

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

4.4.10. Komunikačná infraštruktúra 2022/05

4.4.10. Komunikačná infraštruktúra 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
SWAN Mobile, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (05/2022)

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (05/2022)

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

4.1.5.1. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.5.2. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.2.2. Koordinátor národnej štúdie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.3.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.1.2. Projektový manažér

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.2.2. Vedúci projektovej kancelárie

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

3.1.5.2. Administratívny pracovník

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.2.3. Koordinátor zberu dát

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.1.3.2. Vedeckovýskumný zamestnanec

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Paušál na nepriame výdavky 2022/05

Paušál na nepriame výdavky 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/05

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/06

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/06

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.4.10. Komunikačná infraštruktúra 2022/06

4.4.10. Komunikačná infraštruktúra 2022/06

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
SWAN Mobile, a. s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty 2022/05

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty 2022/05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

4.4.13. Spotrebný a prevádzkový materiál 05

4.4.13. Spotrebný a prevádzkový materiál 05

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.4.13. Spotrebný a prevádzkový materiál 04

4.4.13. Spotrebný a prevádzkový materiál 04

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušál za nepriame výdavky

Paušál za nepriame výdavky 2018/08-09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
884 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/09

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/08

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Paušál za nepriame výdavky 2018/10

Paušál za nepriame výdavky 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
897 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/10

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

4.2.3. Zahraničné pracovné cesty

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady 2018/11a

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
-
Názov

4.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady 2018/11a

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
-
Názov

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
8,412 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
1,334 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.4.16. Konferencie, meetingy, semináre a regionálne stretnutia

4.4.16. Konferencie, meetingy, semináre a regionálne stretnutia

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,052 €
Schválené na preplatenie
19,052 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí (úhrada DPH za dodanie služby)

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí (úhrada DPH za dodanie služby)

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí (úhrada DPH za dodanie služby)

2.1.3. Licencie pre On-line testovanie čitateľskej, matematickej gramotnosti a komplexného riešenia problémov v technologicky zložitom prostredí (úhrada DPH za dodanie služby)

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Paušál za nepriame výdavky

Paušál za nepriame výdavky 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8,076 €
Schválené na preplatenie
8,076 €
Realizácia
-
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (637027)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
66,600 €
Schválené na preplatenie
66,600 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (623)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (621)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625001)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625002)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625004)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625005)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (625007)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník, Dohoda (637027)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (621)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
4,040 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (623)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
2,295 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (625002)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9,324 €
Schválené na preplatenie
9,324 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (625004)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
1,965 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.1.10. Respondent On-line testovania, Dohoda (625007)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/11

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
3,164 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

4.2.2. Tuzemské pracovné cesty

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady 2018/11b

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Paušál za nepriame výdavky 2018/12

Paušál za nepriame výdavky 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (637027)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (623)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
1,543 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2018/12

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

Paušál za nepriame výdavky 2019/01

Paušál za nepriame výdavky 2019/01

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
-
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/01

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/01

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (637027)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/01

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (642015)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/1

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
902 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,245 €
Schválené na preplatenie
1,245 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
1,785 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (637027)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (623)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625001)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625002)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625004)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625005)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

4.1.5. Odborný spolupracovník s jazykovými predpokladmi (625007)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Paušál za nepriame výdavky 2019/02

Paušál za nepriame výdavky 2019/02

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Mzdy interných zamestnancov 2022/07

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/07

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
32,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/06

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/06

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/07

4.4.9. Telekomunikačné poplatky 2022/07

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/07

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/07

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (07/2022)

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (07/2022)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/08

4.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 2022/08

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Paušál na nepriame výdavky 2022/07

Paušál na nepriame výdavky 2022/07

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy interných zamestnancov 2022/06

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2022/06

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
35,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Mzdy zamestnancov na dohodu 2022/06

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2022/06

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Paušál na nepriame výdavky 2022/06

Paušál na nepriame výdavky 2022/06

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (06/2022)

4.1.11.2. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (06/2022)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

4.5.2. Príspevky pre frekventantov (II.)

4.5.2. Príspevky pre frekventantov (II.)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (11/2021,12/2021)

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (11/2021,12/2021)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (01/2021)

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (01/2021)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (02/2022)

4.1.11.1. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (02/2022)

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
979 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
896 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.2. Vedúci projektovej kancelárie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (623)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625005)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625004)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625002)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.3. Finančný manažér (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (625001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.5. Administratívny pracovník (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.1. Gestor národnej štúdie (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625003)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.2. Koordinátor národnej štúdie (625007)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,997 €
Schválené na preplatenie
1,997 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (612001)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (614)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

4.1.3. Vedeckovýskumný zamestnanec (621)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.4. Manažér monitorovania (611)

Sumárny prehľad mzdy vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Multifunkčné zariadenie (2.1.2.)

2.1.2. Multifunkčné zariadenie

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Paušál za nepriame výdavky 2019/03

Paušál za nepriame výdavky 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
1,503 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (621)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625001)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625002)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625003)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

3.1.6. Administratívny pracovník (625004)

Sumárny prehľad dohody vrátane odvodov 2019/03

Vlastník dokladu
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávateľ
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.04.2019