Popis projektu

Cieľom národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti ZUoZ, udržanie ich pracovných návykov a predovšetkým získanie nových zručností a skúseností na trhu práce prostredníctvom motivačných poradenských aktivít s následným zaradením do vykonávania aktivizujúcich činností pre konkrétneho zamestnávateľa počas vedenia v evidencii UoZ. Finančnou motiváciou ZUoZ a potenciálnych zamestnávateľov sa majú vytvoriť predpoklady pre zamestnávanie ZUoZ a ich uplatnenie na trhu práce.

ZUoZ

júl 2022 až december 2023 (18 mesiacov)

50 000 000,00 € z toho na riadenie projektu (4%,) t.j. 1 923 076,92 €

48 076 923,08 €

9 000 znevýhodnených UoZ

V rámci hlavnej aktivity budú realizované tri Opatrenia:

Poskytovanie odborných poradenských služieb ZUoZ

9 000 znevýhodnených UoZ.

Aktivácia a zaškolenie ZUoZ

6 799 znevýhodnených UoZ

Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ

: 7 500 znevýhodnených UoZ. 

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,248 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o z…
Typ
Programy podpory a …
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
14.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
5725,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
8472,0 (počet)
Cieľ
9000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
3753,0 (počet)
Cieľ
2700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
3586,0 (počet)
Cieľ
2250,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
255,0 (počet)
Cieľ
3600,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
50,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
120,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
466,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
662,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
161,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
38,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
974,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901 - Paušálna sadzba

901 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
46,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,023,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
345,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,600,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
144,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,628,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
145,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
389,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
5 €
Vrátená suma
5 €
Suma na vymáhanie
5 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
72 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
72 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
36 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
36 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
36 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
36 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
727 €
Vrátená suma
727 €
Suma na vymáhanie
727 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,434 €
Vrátená suma
2,434 €
Suma na vymáhanie
2,434 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
171 €
Vrátená suma
171 €
Suma na vymáhanie
171 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,871 €
Vrátená suma
2,871 €
Suma na vymáhanie
2,871 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.