Popis projektu

národného projektu (ďalej len “NP”) “Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine” je riešenie potrieb osôb s osobitnou ochranou vyplývajúcich z ich závažného zdravotného postihnutia, zefektívnenie pomoci osobám so závažným zdravotným postihnutím, ako aj uľahčenie ich začlenenia do spoločnosti. Ide o osoby, ktoré odišli z Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a zdržiavajú sa na území SR, pričom SR týmto osobám poskytuje dočasné útočisko alebo im poskytovanie dočasného útočiska zaniklo z dôvodu podania žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu alebo z dôvodu získania prechodného pobytu.

NP bude implementovaný prostredníctvom hlavnej activity “Poskytovanie finančného príspevku odídencom za účelom riešenia potrieb vyplývajúcich z ich závažného zdravotného postihnutia”.

sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

: oprávneným územím na realizáciu aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
10,115,436 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,016 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytnutie finančného príspevku osobám…
Typ
Informačné, poraden…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
322,0 (počet)
Cieľ
674,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
1055,0 (počet)
Cieľ
1350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 1-10/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 1-10/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,241,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 11/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 12/2023

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám – za výdavky 12/2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
516,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,016 €
Vrátená suma
1,016 €
Suma na vymáhanie
1,016 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.