Popis projektu

Cieľom projektu je prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na zamestnanosť a trh práce prostredníctvom finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov. Opatrenia sú zamerané na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci.

Cieľom NP je aj podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť poškodeniu podnikateľského prostredia v súvislosti s riešením situácie a prijímaním opatrení nevyhnutných pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.02.2022
Celková suma
63,227,072 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
128,645 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia AOTP podľa § 54 ods. 1 písm.…
Typ
Poskytovanie finanč…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
59268,0 (osoby)
Cieľ
50000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci
Hodnota
53947,0 (osoby)
Cieľ
37000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63,227,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
4,742 €
Vrátená suma
4,742 €
Suma na vymáhanie
4,742 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
480 €
Vrátená suma
480 €
Suma na vymáhanie
480 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
50 €
Vrátená suma
50 €
Suma na vymáhanie
50 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,484 €
Vrátená suma
2,484 €
Suma na vymáhanie
2,484 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,156 €
Vrátená suma
2,156 €
Suma na vymáhanie
2,156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,991 €
Vrátená suma
6,991 €
Suma na vymáhanie
6,991 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,108 €
Vrátená suma
7,108 €
Suma na vymáhanie
7,108 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,653 €
Vrátená suma
4,653 €
Suma na vymáhanie
4,653 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
158,309 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
158,309 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
392 €
Vrátená suma
392 €
Suma na vymáhanie
392 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,997 €
Vrátená suma
7,997 €
Suma na vymáhanie
7,997 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,594 €
Vrátená suma
5,594 €
Suma na vymáhanie
5,594 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,844 €
Vrátená suma
2,844 €
Suma na vymáhanie
2,844 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
630 €
Vrátená suma
630 €
Suma na vymáhanie
630 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
190 €
Vrátená suma
190 €
Suma na vymáhanie
190 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,242 €
Vrátená suma
2,242 €
Suma na vymáhanie
2,242 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,012 €
Vrátená suma
3,012 €
Suma na vymáhanie
3,012 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,363 €
Vrátená suma
2,363 €
Suma na vymáhanie
2,363 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
369 €
Vrátená suma
369 €
Suma na vymáhanie
369 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,529 €
Vrátená suma
9,529 €
Suma na vymáhanie
9,529 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,594 €
Vrátená suma
2,594 €
Suma na vymáhanie
2,594 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,430 €
Vrátená suma
1,430 €
Suma na vymáhanie
1,430 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,601 €
Vrátená suma
2,601 €
Suma na vymáhanie
2,601 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,079 €
Vrátená suma
2,079 €
Suma na vymáhanie
2,079 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,962 €
Vrátená suma
4,962 €
Suma na vymáhanie
4,962 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7 €
Vrátená suma
7 €
Suma na vymáhanie
7 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,856 €
Vrátená suma
1,856 €
Suma na vymáhanie
1,856 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,026 €
Vrátená suma
8,026 €
Suma na vymáhanie
8,026 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,057 €
Vrátená suma
6,057 €
Suma na vymáhanie
6,057 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,914 €
Vrátená suma
4,914 €
Suma na vymáhanie
4,914 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
267 €
Vrátená suma
267 €
Suma na vymáhanie
267 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,516 €
Vrátená suma
7,516 €
Suma na vymáhanie
7,516 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
45 €
Vrátená suma
45 €
Suma na vymáhanie
45 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
190 €
Vrátená suma
190 €
Suma na vymáhanie
190 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,012 €
Vrátená suma
6,012 €
Suma na vymáhanie
6,012 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,757 €
Vrátená suma
3,757 €
Suma na vymáhanie
3,757 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
330 €
Vrátená suma
330 €
Suma na vymáhanie
330 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,493 €
Vrátená suma
1,493 €
Suma na vymáhanie
1,493 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
369 €
Vrátená suma
369 €
Suma na vymáhanie
369 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
372 €
Vrátená suma
372 €
Suma na vymáhanie
372 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,975 €
Vrátená suma
2,975 €
Suma na vymáhanie
2,975 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,770 €
Vrátená suma
6,770 €
Suma na vymáhanie
6,770 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.