Popis projektu

V rámci národného projektu (ďalej len „NP“) sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Aktivity podporené NP budú zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“).

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2022
Celková suma
45,008,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,196,908 €
Nezrovnalosti
449,494 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podpora aktívnej politiky trhu práce a …
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
5687,0 (počet)
Cieľ
2160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
17263,0 (počet)
Cieľ
18000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
10495,0 (počet)
Cieľ
7200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
7797,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
9139,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
12137,0 (počet)
Cieľ
3300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,221 €
Schválené na preplatenie
27,216 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
680,523 €
Schválené na preplatenie
680,411 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,871 €
Schválené na preplatenie
22,871 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
571,764 €
Schválené na preplatenie
571,764 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,054,931 €
Schválené na preplatenie
1,054,844 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
42,197 €
Schválené na preplatenie
42,194 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,531 €
Schválené na preplatenie
44,514 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,113,286 €
Schválené na preplatenie
1,112,857 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
45,443 €
Schválené na preplatenie
45,443 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,136,079 €
Schválené na preplatenie
1,136,079 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
36,870 €
Schválené na preplatenie
36,864 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
921,757 €
Schválené na preplatenie
921,598 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
37,528 €
Schválené na preplatenie
37,504 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
938,203 €
Schválené na preplatenie
937,588 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67,004 €
Schválené na preplatenie
66,990 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,675,099 €
Schválené na preplatenie
1,674,755 €
Realizácia
-
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,483 €
Schválené na preplatenie
20,482 €
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
512,070 €
Schválené na preplatenie
512,050 €
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,145,391 €
Schválené na preplatenie
2,145,156 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
85,816 €
Schválené na preplatenie
85,806 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,721 €
Schválené na preplatenie
12,715 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
318,027 €
Schválené na preplatenie
317,885 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,827,439 €
Schválené na preplatenie
2,827,191 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113,098 €
Schválené na preplatenie
113,088 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,041 €
Schválené na preplatenie
14,041 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113,594 €
Schválené na preplatenie
113,544 €
Realizácia
31.08.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,839,850 €
Schválené na preplatenie
2,838,609 €
Realizácia
31.08.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113,321 €
Schválené na preplatenie
113,238 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,833,023 €
Schválené na preplatenie
2,830,946 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
127,338 €
Schválené na preplatenie
127,331 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,183,461 €
Schválené na preplatenie
3,183,267 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
735,804 €
Schválené na preplatenie
735,385 €
Realizácia
30.11.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,518,781 €
Schválené na preplatenie
2,518,472 €
Realizácia
30.11.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
100,751 €
Schválené na preplatenie
100,739 €
Realizácia
30.11.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,432 €
Schválené na preplatenie
29,415 €
Realizácia
30.11.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,750,950 €
Schválené na preplatenie
2,750,116 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110,038 €
Schválené na preplatenie
110,005 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
73,949 €
Schválené na preplatenie
73,949 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,958 €
Schválené na preplatenie
2,958 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
86,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,160,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,114,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
866,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
323,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,421,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
56,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
34,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
852,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
31,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
781,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
631,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
540,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
451,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
89,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
238,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
175,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
181,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
55,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
58,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
97,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
100,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
44,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352- Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

901- Nepriame výdavky

901- Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,262 €
Vrátená suma
2,262 €
Suma na vymáhanie
2,262 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
264 €
Vrátená suma
264 €
Suma na vymáhanie
264 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,237 €
Vrátená suma
6,237 €
Suma na vymáhanie
6,237 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
13,896 €
Vrátená suma
13,896 €
Suma na vymáhanie
13,896 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
1,647 €
Vrátená suma
1,647 €
Suma na vymáhanie
1,647 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,080 €
Vrátená suma
2,080 €
Suma na vymáhanie
2,080 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
32,663 €
Vrátená suma
32,663 €
Suma na vymáhanie
32,663 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,467 €
Vrátená suma
8,467 €
Suma na vymáhanie
8,467 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
349 €
Vrátená suma
349 €
Suma na vymáhanie
349 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
3,560 €
Vrátená suma
3,560 €
Suma na vymáhanie
3,560 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
2,007 €
Vrátená suma
2,007 €
Suma na vymáhanie
2,007 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,292 €
Vrátená suma
7,292 €
Suma na vymáhanie
7,292 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,660 €
Vrátená suma
1,660 €
Suma na vymáhanie
1,660 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
74 €
Vrátená suma
74 €
Suma na vymáhanie
74 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,057 €
Vrátená suma
6,057 €
Suma na vymáhanie
6,057 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,299 €
Vrátená suma
16,299 €
Suma na vymáhanie
16,299 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
13,990 €
Vrátená suma
13,990 €
Suma na vymáhanie
13,990 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,872 €
Vrátená suma
19,872 €
Suma na vymáhanie
19,872 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,392 €
Vrátená suma
3,392 €
Suma na vymáhanie
3,392 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
345 €
Vrátená suma
345 €
Suma na vymáhanie
345 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
24,284 €
Vrátená suma
24,284 €
Suma na vymáhanie
24,284 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,775 €
Vrátená suma
9,775 €
Suma na vymáhanie
9,775 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,358 €
Vrátená suma
2,358 €
Suma na vymáhanie
2,358 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
22,909 €
Vrátená suma
22,909 €
Suma na vymáhanie
22,909 €
Typ
Iné prípady nezrovn… Chýbajúce alebo nep…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
18,045 €
Vrátená suma
18,045 €
Suma na vymáhanie
18,045 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
40 €
Vrátená suma
40 €
Suma na vymáhanie
40 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,842 €
Vrátená suma
5,842 €
Suma na vymáhanie
5,842 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
32 €
Vrátená suma
32 €
Suma na vymáhanie
32 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
15,534 €
Vrátená suma
15,534 €
Suma na vymáhanie
15,534 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,750 €
Vrátená suma
19,750 €
Suma na vymáhanie
19,750 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,168 €
Vrátená suma
5,168 €
Suma na vymáhanie
5,168 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16 €
Vrátená suma
16 €
Suma na vymáhanie
16 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
33 €
Vrátená suma
33 €
Suma na vymáhanie
33 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
668 €
Vrátená suma
668 €
Suma na vymáhanie
668 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
9,626 €
Vrátená suma
9,626 €
Suma na vymáhanie
9,626 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,905 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
16,905 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
19,158 €
Vrátená suma
19,158 €
Suma na vymáhanie
19,158 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma celkom
20,678 €
Vrátená suma
20,678 €
Suma na vymáhanie
20,678 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,728 €
Vrátená suma
5,728 €
Suma na vymáhanie
5,728 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
8,651 €
Vrátená suma
8,651 €
Suma na vymáhanie
8,651 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
11,485 €
Vrátená suma
11,485 €
Suma na vymáhanie
11,485 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,176 €
Vrátená suma
7,176 €
Suma na vymáhanie
7,176 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
417 €
Vrátená suma
417 €
Suma na vymáhanie
417 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
382 €
Vrátená suma
382 €
Suma na vymáhanie
382 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
208 €
Vrátená suma
208 €
Suma na vymáhanie
208 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
208 €
Vrátená suma
208 €
Suma na vymáhanie
208 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,812 €
Vrátená suma
3,812 €
Suma na vymáhanie
3,812 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,681 €
Vrátená suma
7,681 €
Suma na vymáhanie
7,681 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,831 €
Vrátená suma
1,831 €
Suma na vymáhanie
1,831 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
4,171 €
Vrátená suma
4,171 €
Suma na vymáhanie
4,171 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
6,322 €
Vrátená suma
6,322 €
Suma na vymáhanie
6,322 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
520 €
Vrátená suma
520 €
Suma na vymáhanie
520 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
213 €
Vrátená suma
213 €
Suma na vymáhanie
213 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
53 €
Vrátená suma
53 €
Suma na vymáhanie
53 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
208 €
Vrátená suma
208 €
Suma na vymáhanie
208 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,477 €
Vrátená suma
5,477 €
Suma na vymáhanie
5,477 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
208 €
Vrátená suma
208 €
Suma na vymáhanie
208 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
988 €
Vrátená suma
988 €
Suma na vymáhanie
988 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
64 €
Vrátená suma
64 €
Suma na vymáhanie
64 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
260 €
Vrátená suma
260 €
Suma na vymáhanie
260 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
5,871 €
Vrátená suma
5,871 €
Suma na vymáhanie
5,871 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
203 €
Vrátená suma
203 €
Suma na vymáhanie
203 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
208 €
Vrátená suma
208 €
Suma na vymáhanie
208 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
7,002 €
Vrátená suma
7,002 €
Suma na vymáhanie
7,002 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
114 €
Vrátená suma
114 €
Suma na vymáhanie
114 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
13,490 €
Vrátená suma
13,490 €
Suma na vymáhanie
13,490 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,196 €
Vrátená suma
1,196 €
Suma na vymáhanie
1,196 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
32 €
Vrátená suma
32 €
Suma na vymáhanie
32 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,908 €
Vrátená suma
2,908 €
Suma na vymáhanie
2,908 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
260 €
Vrátená suma
260 €
Suma na vymáhanie
260 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
700 €
Vrátená suma
700 €
Suma na vymáhanie
700 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
33 €
Vrátená suma
33 €
Suma na vymáhanie
33 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
260 €
Vrátená suma
260 €
Suma na vymáhanie
260 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
441 €
Vrátená suma
441 €
Suma na vymáhanie
441 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
10,168 €
Vrátená suma
10,168 €
Suma na vymáhanie
10,168 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
260 €
Vrátená suma
260 €
Suma na vymáhanie
260 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
312 €
Vrátená suma
312 €
Suma na vymáhanie
312 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
1,249 €
Vrátená suma
1,249 €
Suma na vymáhanie
1,249 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
33 €
Vrátená suma
33 €
Suma na vymáhanie
33 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
104 €
Vrátená suma
104 €
Suma na vymáhanie
104 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,449 €
Vrátená suma
2,449 €
Suma na vymáhanie
2,449 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
364 €
Vrátená suma
364 €
Suma na vymáhanie
364 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
18 €
Vrátená suma
18 €
Suma na vymáhanie
18 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
26 €
Vrátená suma
26 €
Suma na vymáhanie
26 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,904 €
Vrátená suma
3,904 €
Suma na vymáhanie
3,904 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
751 €
Vrátená suma
751 €
Suma na vymáhanie
751 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,514 €
Vrátená suma
3,514 €
Suma na vymáhanie
3,514 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
17 €
Vrátená suma
17 €
Suma na vymáhanie
17 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
3,999 €
Vrátená suma
3,999 €
Suma na vymáhanie
3,999 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,168 €
Vrátená suma
2,168 €
Suma na vymáhanie
2,168 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
109 €
Vrátená suma
109 €
Suma na vymáhanie
109 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
2,174 €
Vrátená suma
2,174 €
Suma na vymáhanie
2,174 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
948 €
Vrátená suma
948 €
Suma na vymáhanie
948 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
25 €
Vrátená suma
25 €
Suma na vymáhanie
25 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
25 €
Vrátená suma
25 €
Suma na vymáhanie
25 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
156 €
Vrátená suma
156 €
Suma na vymáhanie
156 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.