Popis projektu

V rámci národného projektu (ďalej len „NP“) sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Aktivity podporené NP budú zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“).

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2022
Celková suma
50,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,000,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora aktívnej politiky trhu práce a …
Typ
Podpora aktívnej po…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
2160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
482,0 (počet)
Cieľ
18000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
242,0 (počet)
Cieľ
7200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
223,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
218,0 (počet)
Cieľ
4500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
622,0 (počet)
Cieľ
3300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

901-Paušálna sadzba

901-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
27,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

352-Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
680,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.