Popis projektu

Cieľom národného projektu je uľahčiť osobám z cieľovej skupiny sociálne začlenenie a integráciu na trh práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich  zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce. Národný projekt   je zameraný na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, a to konkrétne na

Odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto projektu.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 01.03.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Hlavná aktivita je realizovaná v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol od 1.1.2023 v § 54 ods. 5 prečíslovaný na ods. 6.)

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.07.2023
Celková suma
5,062,186 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zvyšovania zamestnateľnosti odí…
Typ
Vybrané aktívne opa…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
4100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.