Popis projektu

Cieľom národného projektu je podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to za účelom zabezpečenia vhodných pomôcok na saturáciu potrieb a celkový rozvoj dieťaťa.

Hlavnou aktivitou bude: Poskytnutie finančnej podpory pre zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Cieľovou skupinou sú subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Metareľné ukazovatele: Počet podporených zariadení - 218 a počet podporených zariadení, ktoré po ukončení projektu poskytujú služby v oblasti starostlivosti o deti.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,277,881 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytnutie finančnej podpory pre zaria…
Typ
Podpora zariadení a…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Poskytnutie finančnej podpory pre zaria…
Typ
Podpora zariadení a…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených zariadení
Hodnota
28,0 (počet)
Cieľ
218,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení, ktoré po ukončení projektu poskytujú služby v oblasti starostlivosti o deti
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
218,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2022_ MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2022 _ VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5001- NV -06/2022-NP PZSoD za mzdy 5_2022_MRR

5001- NV _NP PZSoD za mzdy 05

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5001- NV -06/2022-NP PZSoD za mzdy 5_2022_VRR

5001- NV _NP PZSoD za mzdy 05

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 06_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 06_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 06_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 06_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2001- NV -Paušalne výdavky za mzdy 6_2022_MRR

2001- NV -Paušalne výdavky za mzdy 6_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2001- NV -Paušalne výdavky za mzdy 6_2022_VRR

2001- NV -Paušalne výdavky za mzdy 6_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2002- NV -Paušalne výdavky za mzdy 7_2022_VRR

2002- NV -Paušalne výdavky za mzdy 7_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2002- NV -Paušalne výdavky za mzdy 7_2022_MRR

2002- NV -Paušalne výdavky za mzdy 7_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 08_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 08_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 08_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 08_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2003- NV -Paušalne výdavky za mzdy 8_2022_MRR

2003- NV -Paušalne výdavky za mzdy 8_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2003- NV -Paušalne výdavky za mzdy 8_2022_VRR

2003- NV -Paušalne výdavky za mzdy 8_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2022 _VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 9_2022_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 9_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 9_2022_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 9_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 10_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 10_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 10_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 10_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2022_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2022_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2022_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2022_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2022_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023_MRR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 09_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 10 _2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 10 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 10 _2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 10 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 09 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 09 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 09 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 09 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 10 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 10_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 10_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
17,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 10_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 10_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
86,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
40,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2022_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2022_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2022_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 11_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
14,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 12_2022_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 12_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 12_2022_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 12_2022

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 12_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 12_2023_VRR

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 1_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 1_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 1_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 1_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 1 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 1 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 1 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 1 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 2_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 2_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 2_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 2_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 2 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 2 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 2 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 2 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 2_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 2_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
15,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 2_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 2_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 11_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 12 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 11 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 12 _2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 12 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 12 _2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 12 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 03 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 03 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 03 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 03 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 04 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 04 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 04 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 04 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 04_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 04_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 04_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 04_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 4_2023_ MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 4_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 5_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 5_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 5_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 5_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 3_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 03_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 03_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 05_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 05 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 05 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 05 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 05 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 06 _2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 06 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 06 _2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 06 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 06 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 06 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 06 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 06 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 6_2023_:MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 6_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 6_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 6_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 7_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 7_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 7_2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 07_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023_VRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 8_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 07 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 07 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 07 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 07 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 8_2023_MRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 08 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521- Mzdové výdavky za mzdy 08 _2023_VRR

521- Mzdové výdavky za mzdy 08 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 08 _2023_MRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 08 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 08 _2023_VRR

902 _ Nepriame výdavky za mzdy 08 _2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 9_2023_MRR

352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám, prispevky za 9_2023

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.