Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Úradu práce, Skuteckého 39, Banská Bystrica“ má za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy úradu na Skuteckého ulici č.39/ 3500 v Banskej Bystrici.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Banskej Bystrici“, ktorá zahŕňa zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy, rekonštrukciu a inováciu vetracieho systému, osvetlenia, zdrojov tepla a vykurovacieho systému.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 370219,1 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži o 68%. Spotreba primárnej energie bude po realizácii projektu na hodnote 300 128,6 kWh/rok . Projektom sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budovy.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.06.2020
Celková suma
1,141,852 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
653,626 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A. Zníženie energet…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
16.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
370188,3088 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
443706221,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
60,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,95 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,81 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
53,17 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
4126,04 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
182226,237 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
487479,0 (MWh/rok)
Cieľ
487479,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
305252763,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0049 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0049 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,880 €
Schválené na preplatenie
335,880 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,880 €
Schválené na preplatenie
335,880 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,746 €
Schválené na preplatenie
317,746 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,746 €
Schválené na preplatenie
317,746 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.