Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Úradu práce, Skuteckého 39, Banská Bystrica“ má za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy úradu na Skuteckého ulici č.39/ 3500 v Banskej Bystrici.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Banskej Bystrici“, ktorá zahŕňa zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy, rekonštrukciu a inováciu vetracieho systému, osvetlenia, zdrojov tepla a vykurovacieho systému.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 370219,1 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži o 68%. Spotreba primárnej energie bude po realizácii projektu na hodnote 300 128,6 kWh/rok . Projektom sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budovy.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.05.2020
Celková suma
1,139,048 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,011,864 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
16.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
14.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
28,7749 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
118,9114 (t ekviv. CO2)
Cieľ
66,41 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
63,1192 (Kg/rok)
Cieľ
59,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4339,35 (m2)
Cieľ
4126,04 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
260,7181 (MWh/rok)
Cieľ
181,8663 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
486,516 (MWh/rok)
Cieľ
486,516 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
382890,2112 (kWh/rok)
Cieľ
370188,3088 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
235776,0331 (kWh/rok)
Cieľ
385738,8566 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
225797,8694 (kWh/rok)
Cieľ
304649,7454 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
4,199 (MWh/rok)
Cieľ
3,9533 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0037 (MW)
Cieľ
0,004 (MW)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0037 (MWt)
Cieľ
0,004 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,880 €
Schválené na preplatenie
335,880 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,880 €
Schválené na preplatenie
335,880 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,746 €
Schválené na preplatenie
317,746 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317,746 €
Schválené na preplatenie
317,746 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,238 €
Schválené na preplatenie
358,238 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,238 €
Schválené na preplatenie
358,238 €
Realizácia
20.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky – starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - zdravotné poistenie - ostatné poisťovne

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - Príplatky

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 - Mzdové výdavky - Tarifný plat

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
9,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Služby stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Služby stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Názov
DATAPRINT SK s.r.o.
IČO
46931686
Názov
CZESLOTRADE, s.r.o.
IČO
34109064
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.