SimKor s.r.o.

Banská Štiavnica

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívn…

Súkromná stredná odborná škol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
11,547 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,160,679 €
Vlastné zdroje
58,034 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívneh…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,011,864 €
Suma
1,139,048 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
827,631 €
Suma
843,267 €
Vlastné zdroje
42,163 €
Projekt

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkac…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
658,610 €
Suma
665,613 €
Vlastné zdroje
33,281 €
Projekt

Zberný dvor odpadu Veľké Ludince

Obec Veľké Ludince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,080 €
Vyčerpané z projektu
188,528 €
Suma
588,833 €
Vlastné zdroje
29,442 €
Projekt

Komplexná obnova administratívnej budovy Banská B…

Ústav na výkon trestu odňatia…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
792 €
Vyčerpané z projektu
559,815 €
Suma
583,261 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a V…

Ústav na výkon trestu odňatia…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,200 €
Vyčerpané z projektu
83,566 €
Suma
564,014 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrne…

Obec Hronský Beňadik

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
545,522 €
Suma
545,522 €
Vlastné zdroje
27,276 €
Projekt

Zberný dvor

Obec Župkov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,137 €
Vlastné zdroje
25,307 €
Projekt

Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich prie…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
472,800 €
Vlastné zdroje
23,640 €
Projekt

Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A, B…

Regionálny úrad verejného zdr…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
455,857 €
Suma
461,593 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEHO OBJEKTU ŠPORTOVÉH…

Obec Hodruša-Hámre

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
754 €
Vyčerpané z projektu
189,378 €
Suma
455,630 €
Vlastné zdroje
22,782 €
Projekt

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, B…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
351 €
Vyčerpané z projektu
441,763 €
Suma
442,200 €
Vlastné zdroje
22,110 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneh…

Obec Farná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
411,554 €
Suma
442,056 €
Vlastné zdroje
22,103 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
263,263 €
Suma
414,899 €
Vlastné zdroje
20,745 €
Projekt

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 2…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
402,301 €
Vlastné zdroje
20,115 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálne…

Špeciálna základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,324 €
Vyčerpané z projektu
276,688 €
Suma
316,196 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zberný dvor v Obci Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
271,268 €
Vlastné zdroje
13,563 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej…

Mesto Žarnovica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
554 €
Vyčerpané z projektu
249,859 €
Suma
252,204 €
Vlastné zdroje
12,610 €
Projekt

Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova - Sl…

Mesto Sliač

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
242,836 €
Vlastné zdroje
12,142 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,221 €
Suma
176,642 €
Vlastné zdroje
8,832 €
Projekt

Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť …

Obec Župkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,574 €
Vlastné zdroje
8,179 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.