Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti trojpodlažného administratívneho objektu prislúchajúceho ku športovému areálu v obci Hodruša-Hámre, nachádzajúceho sa v intraviláne obce v k.ú. Dolné Hámre, vovlastníctve obce. Podlahová plocha objektu je 1225 m2 a vykurovaný objem podlaží je 3228 m3. Objekt je využívaný obcou.

V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia: zateplenie obvodových stien v rozsahu 745 m2, osadenie nových výplní otvorov obvodového plášťa v rozsahu 169,5 m2 a sanácia strešného plášťa v rozsahu 428 m2. Okrem týchto opatrení bude realizovaná aj rekonštrukcia zásobovania objektu teplom a TUV a  výmena osvetlenia s príslušnou elektroinštaláciou. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 108695,4 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy "Cbude zaradená do triedy A0. Plánovaná úspora energie oproti súčasnému stavu bude 74,6%. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Obec Hodruša-Hámre
Miesta realizácie
Hodruša-Hámre
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.05.2020
Celková suma
455,630 €
Vlastné zdroje
22,782 €
Vyčerpané z projektu
189,378 €
Nezrovnalosti
754 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
05.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
22.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
05.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
97640,0728 (kWh/rok)
Cieľ
112031,991 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
174242,9111 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1271,57 (m2)
Cieľ
1225,8 (m2)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
49,4164 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,751 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,095 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,404 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
169,5626 (MWh/rok)
Cieľ
169,5623 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120145,9806 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
3,839 €
Realizácia
-
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
3,839 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
3,609 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
3,609 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,930 €
Schválené na preplatenie
181,930 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,930 €
Schválené na preplatenie
181,930 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Projektová dokumentácia stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2017
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hodruša-Hámre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Hodruša-Hámre

Suma celkom
754 €
Vrátená suma
754 €
Suma na vymáhanie
754 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Hodruša-Hámre

Suma celkom
442,443 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
442,443 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
SimKor s.r.o.
IČO
36014354
Názov
S.A.B.A. spol. s r.o.
IČO
36366081
Názov
ZL - stav, s.r.o.
IČO
46856323
Názov
MULTIP SK, s.r.o.
IČO
44172460
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.